Головна
Новини
Про Інститут
Структура Інституту
Наукові кадри
Публікації
Історія
Конференції
Cпівпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання

79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел.+38(032)270-71-68. Факс 270-70-58, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Петро Попадюк


06.03.2014. Міжнародна співпраця Інституту регіональних досліджень НАН України в рамках участі у міжнародній конференції “Сільське господарство та село під час трансформацій – “Вишеградська четвірка” на тлі інших європейських та азіатських країн”

У 2013 році між Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук та Інститутом регіональних досліджень НАН України підписано угоду про двосторонню співпрацю, що передбачає публікацію статей у наукових виданнях установ-партнерів, участь у конференціях та опрацювання спільних проектних пропозицій з питань розвитку сільських територій.

В рамках даної угоди співробітники відділу прогнозування та розвитку сільських територій Інституту: c.н.с., к.е.н. Притула Х.М., c.н.с., к.е.н. Крупін В.Є., м.н.с., к.соц.н. Максименко А.О. 3-5 березня 2014 року прийняли участь у міжнародній конференції “Сільське господарство та село під час трансформацій – “Вишеградська четвірка” на тлі інших європейських та азіатських країн” (Agriculture and Countryside in Transition – Visegrad 4 versus other European and Asian countries) у м. Варшава (Польща), яка була організована Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук.

На конференції були представлені делегації з багатьох країн, зокрема з Чехії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Латвії, Румунії, Албанії, Російської Федерації, Китаю та В’єтнаму.

У перший день конференції учасники презентували наукові доповіді, що охоплювали широке коло проблем, пов’язаних зі змінами у сільськогосподарських секторах різних країн в умовах трансформаційних процесів, тенденціями на глобальному продовольчому ринку, особливостями забезпечення продовольчої безпеки країн, розвитком сільських територій, ринком землі, людським капіталом, сільською молоддю, міграцією сільських мешканців тощо. Презентації учасників конференцій окреслювали актуальні проблеми та перспективи подальшого розвитку аграрної сфери та її структурних елементів кожної з країн. Слід відзначити, що значна частина досліджень носила міждисциплінарний характер.

Науковці, що представляли на конференції Інститут регіональних досліджень НАН України виступили із колективною доповіддю та тему: “Сучасні реалії та євроінтеграційні перспективи розвитку сільських територій України” (“Contemporary realities and Eurointegration prospects of rural development in Ukraine”). У виступі с.н.с., к.е.н. Притули Х.М. зосереджено увагу на дефініції поняття “сільська територія” в українській науковій думці, наведено основні показники сільськогосподарської діяльності суб’єктів господарювання, структуру доходів сільських домогосподарств та інші особливості економічного розвитку сільських територій України. М.н.с., к.соц.н. Максименко А.О. зупинилася на соціально-демографічних тенденціях України у сільській місцевості з врахуванням їх регіональних рис та особливостей, а у виступі с.н.с., к.е.н. Крупіна В.Є. розглянуто соціальні проблеми розвитку села, національно-етнічні та мовні особливості сільського населення, обґрунтовано основні пріоритети розвитку та потенційні здобутки сільських територій України на шляху євроінтеграції.

Протягом другого дня конференції відбувся навчальний тур, в ході якого учасники відвідали локальну асоціацію виробників продукції садівництва. Ознайомлення з виробничим процесом, сучасними технологіями та способами об’єднання зусиль малих сільських господарств було цікавим та повчальним з позиції вирішення проблем розвитку вітчизняного садівництва. Учасники конференції відвідали також Центр сільськогосподарського дорадництва у м. Радом. Спосіб організації роботи центру, шляхи забезпечення тісної співпраці з державними установами регіонального та державного рівнів, фермерами, дослідницькими організаціями та іншими установами, дало змогу порівняти здобутки польських колег у даній сфері діяльності з вітчизняними реаліями.

Протягом третього дня конференції відбулися відвідини Інституту сільського господарства та продовольчої економіки Національного дослідницького інституту (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ?ywno?ciowej Pa?stwowego Instytutu Badawczego). Цей інститут є незалежною науковою та дослідницькою організацією з понад 60-річним досвідом у аналізі економічних та виробничих процесів у сільському господарстві Польщі. Також відбулась зустріч з представниками економічного факультету Варшавського університету, які розповіли про його роботу, особливості навчання студентів економічних спеціальностей та участь професорсько-викладацького складу факультету в різних проектах розвитку сільського господарства та сільських територій.

Участь представників Інституту у роботі конференції дала змогу налагодити контакти з науковцями багатьох представлених на ній країн, що відкриває можливості подальшої міжнародної наукової співпраці Інституту.

<<< Конференції