Головна
Новини
Про Інститут
Структура Інституту
Наукові кадри
Публікації
Історія
Конференції
Cпівпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання

79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел.+38(032)270-71-68. Факс 270-70-58, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Петро Попадюк

Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ НА 2014 РІК

за державним замовленням з відривом та без відриву від виробництва з таких спеціальностей:

·       08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;

·       08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

·       08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

·       08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит.

Документи приймаються до 10 вересня 2014 року.

Відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, вступники до аспірантури подають на ім’я директора Інституту такі документи:

1)заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3)опубліковані наукові праці або реферат з обраної наукової спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286–у;

5)копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) та додаток до диплому залікової відомості, засвідчені нотаріально;

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

7) три фотографії (4 X 6 см).

8) конверти з марками та домашньою адресою (2 шт.)

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Довідки за адресою:79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.

Інститут регіональних досліджень НАН України.

Тел. (032) 270-70-37; (032) 270-71-68.

Факс: (032) 270-70-58. Е-mail: irr@mail.lviv.ua.

Контактна особа: Гуляєва Наталія Олександрівна.

Кім. 322.Тел. (032) 270-70-37.

<<< Новини