Головна
Новини
Про Інститут
Структура Інституту
Наукові кадри
Публікації
Історія
Конференції
Cпівпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання

79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел.+38(032)270-71-68. Факс 270-70-58, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Петро Попадюк

ІV Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, приурочена до Дня управлінця «Актуальні проблеми управління людськими ресурсами та економіка праці»

22-23 квітня 2015 року в Львівському інституті банківської справи УБС НБУ відбулась ІV Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, приурочена до Дня управлінця «Актуальні проблеми управління людськими ресурсами та економіка праці» , співорганізатором котрої виступив ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України».

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» вже не один рік плідно співпрацює з Львівським інститутом банківської справи УБС НБУ, зокрема в рамках діяльності науково-навчального комплексу «Економосвіта». Цьогоріч, уже вчетверте, Львівський інститут банківської справи проводить конференцію з питань управління людськими ресурсами. Основним організатором конференції є кафедра економіки та управління персоналом даного інституту під керівництвом д.е.н., проф. Семів Любов Казимирівни.

Тематика конференції охоплювала висвітлення таких питань, як

 1. Проблеми економіки праці та соціально-трудових відносин на етапі модернізації економіки.
 2. Теоретико-методологічні та прикладні проблеми демографії і соціальної політики: український та євроінтеграційний контекст.
 3. Особливості управління людськими ресурсами в умовах євроінтеграційного вектору України.
 4. Проблеми менеджменту, маркетингу та соціальної відповідальності в державних і бізнесових структурах.

Участь у роботі конференції прийняли працівники відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». Проблематика їх доповідей стосувалась:

 • соціокультурологічних імперативів розвитку освітньої сфери в Україні у міграційному аспекті – Садова Уляна Ярославівна, д.е.н., проф., завідувач відділу;
 • інтеграції людського потенціалу внутрішньо переміщених осіб в Україні – Біль Мар’яна Михайлівна, к.держ.упр., старший науковий співробітник;
 • потреб внутрішньо переміщених осіб та їх адаптації у Львівській області – Бачинська Марія Володимирівна, к.е.н., молодший науковий співробітник;
 • особливостей соціального сирітства в українських сім’ях – Мульска Ольга Петрівна, к.е.н., молодший науковий співробітник;
 • природних демографічних втрат та їх впливу на відтворювальний потенціал населення регіону (на прикладі Львівської області) – Бараняк Ігор Євгенович, здобувач Інституту.
 • Д.е.н., проф. Садова У.Я. також була керівником секції «Теоретико-методологічні та прикладні проблеми демографії і соціальної політики: український та євроінтеграційний контекст», де в доповідях розкривались загальні демографічні проблеми сучасного суспільства, питання деформації статево-вікової структури населення, гендерної рівності, економічної активності й соціального захисту населення, процесів людського розвитку тощо. Окрему увагу було звернено на міграційні питання, зокрема в світлі сучасних подій, пов’язаних зі збереженням територіальної цілісності України.

  Загалом робота конференції була плідною й цікаво. Позитивно, що науковці з досвідом мали змогу почерпнути нові ідеї студентської молоді, котра в своїх наукових дослідженням по-новому оцінює поточні тенденції та має новаторське бачення вирішення проблем. Натомість молодь змогла почерпнути багато цікавої інформації, яка розкриває прогресивні підходи управління людськими ресурсами як на рівні підприємств, так і на державному й регіональному рівнях. Такий взаємний обмін ідей є запорукою пошуку оптимальних моделей подальшого розвитку України на основі ефективного використання її людського потенціалу.
  <<< Новини