Науково-практичний журнал
УКР   ENG
Регіональна економіка
   

Науково-практичний журнал "Регіональна економіка" засновано у 1996 р.

ISSN 1562–0905

Засновники журналу:

  • Національна академія наук України;
  • ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки.

Журнал «Регіональна економіка» включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, Польща – з 2012 року.

Бібліометричний профіль журналу у Google Scholar.

За 21-річну історію існування журналу вийшло з друку 83 номери, в яких опублікували свої статті численні автори - науковці, викладачі, аспіранти у різних галузях регіональної економіки.

Сторінка журналу на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Сторінка підписки журналу «Регіональна економіка».
Веб-майстер П. Попадюк