УДК 336.77:336.6; JEL H52, I28
Коркуна О. І., Коркуна І. І., Цільник О. Я. Сучасні процеси розвитку дуальної освіти: запорука стабільності кадрового потенціалу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 90-94. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.094_u.

Літер.: 7


У статті охарактеризовано роль дуальної системи освіти в підвищенні якості кадрового потенціалу. Досліджено особливості розвитку дуальної системи навчання в деяких країнах світу. Визначено зв’язок теорії та практики у підготовці висококваліфікованого фахівця. Окреслено шляхи впровадження дуальної освіти у навчальних закладах України та визначено заходи, які необхідно провести на законодавчому рівні. Розглянуто фактори впливу дуальної освіти на міграційні процеси в Україні. Обґрунтовано необхідність запровадження нових підходів в організації підготовки фахівців на основі соціального партнерства підприємств і навчальних закладів. Запропоновано схему дуального навчання в Україні. 
дуальна освіта, дуальна система, вищі навчальні заклади, кадровий потенціал, навчання