Науково-практичний круглий стіл
«Просторовий розвиток регіону: проблеми стратегічного планування та метрополізації»
(17 жовтня 2014 р.)

17 жовтня 2014 року в Інституті регіональних досліджень НАН України відбувся науково-практичний круглий стіл на тему "Просторовий розвиток регіону: проблеми стратегічного планування та метрополізації" за участі польських та українських науковців. Організаторами круглого столу виступили співробітники сектору просторового розвитку Інститут регіональних досліджень НАН України, Львівська міська рада, географічний факультет Лодзького університету, Лодзьська міська рада (Республіка Польща).

До участі у круглому столі були запрошені провідні науковці та фахівці з питань розвитку міст, представники органів регіональної та місцевої влади Львівської області та міста Лодзь.

Метою круглого столу було: розгляд сучасних проблем метрополізації в Україні та Польщі, обмін досвідом щодо стратегічного планування просторового розвитку в умовах активізації інтеграційних процесів. Питаннями для обговорення стали: метрополізаційні процеси в регіоні: концептуальні підходи та прикладні аспекти просторового аналізу; стратегічне планування розвитку метрополій: досвід України та Польщі.

Василь Кравців відкриває засідання

Відкрив засідання круглого столу директор Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н., проф. Василь Кравців. Він відзначив актуальність й своєчасність проведення даного заходу, наголосив на проблемах глобалізації та метрополізації, які формують нові виклики розвитку міст, необхідності вирішення нагальних соціально-економічних завдань у контексті адміністративно-територіальної реформи, окреслив сучасні тенденції децентралізації влади та перспективи зміцнення міжмуніципального співробітництва.

Загалом, у роботі круглого столу взяло участь понад 50 осіб.

Тадеуш Маршал

Із доповіддю на тему: “Сучасні процеси метрополізації простору у Польщі”, виступили: Тадеуш Маршал, професор, д-р габ., декан географічного факультету Лодзького університету, завідувач кафедри організації середовища та просторової політики та Бартош Бартосєвич, д-р, доцент кафедри організації середовища та просторової політики.

Науковці висвітлили основні підходи до дослідження метрополійних процесів, методи та критерії делімітації метрополійного ареалу на прикладі м. Лодзі та наголосили на актуальності сучасного етапу дослідження метрополій в Польщі, визначення метрополійних функцій основних метрополій.

Мар’яна Мельник

Із доповіддю на тему “Метрополізаційні процеси в регіоні: просторово-функціональний вимір” виступила завідувач сектору просторового розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України д.е.н. Мар’яна Мельник, яка представила результати комплексного дослідження проблем просторово-функціонального розвитку метрополізаційних процесів у Західному регіоні України. На завершення виступу доповідачка акцентувала увагу на дискусійних питаннях, які вимагають спільного пошуку шляхів їх вирішення науковцями, практиками та владою.

Олег Синютка

Від міської влади м. Львова доповідь на тему “Проблеми і перспективи розвитку міста Львова” виголосив Олег Синютка, перший заступник міського голови міста Львова. Він звернув увагу присутніх на важливість реалізації стратегічних завдань розвитку міста Львова, зокрема розвитку туризму, легкої промисловості та IT-сектору на засадах кластеризації; збереження та зміцнення кадрового потенціалу міста, розвою професійної та вищої освіти; покращення й розбудови інфраструктури; вирішення проблем децентралізації влади і бюджетного наповнення.


Володимир Лаврін

На проблему необхідності удосконалення законодавчої бази з питань регулювання регіонального й місцевого розвитку звернув увагу у своєму виступі Володимир Лаврін, начальник управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів Львівської обласної державної адміністрації. У своїй доповіді він наголосив на доцільності внесення до текстів законів України та інших нормативно-правових документів понятть метрополії, процесів метрополізації та пов’язаних із ними термінів.

Войцех Міхальський

Польський досвід у розвитку процесів інституціоналізації в Лодзькому метрополійному просторі висвітлив Войцех Міхальський, інспектор Управління стратегічного планування адміністрації міста Лодзь. Доповідач проаналізував демографічні зміни в Лодзі протягом останніх років, ключові аспекти функціонування та особливості фінансування розвитку метрополії, функціонування системи рекомпенсації та взаємовідносини між метрополією та прилеглими територіями.Віталій Дубина

Альтернативний погляд на розвиток Львівської метрополії представив у доповіді “Основні характеристики Генерального плану міста Львова” Віталій Дубина, архітектор, начальник архітектурно-планувальної майстерні Державного підприємства Державний інститут проектування міст “Містопроект”. Він акцентував увагу присутніх на необхідності впровадження у містобудівну практику системного підходу до вирішення проблем взаємодії міста Львова та прилеглої території (тобто, метрополії як системи розселення, у якій Львів фігурує як центр надобласної системи розселення). Доповідач проінформував громадськість про результати роботи щодо визначення зон впливу міста Львова за маятниковими міграціями, обґрунтував доцільність розгляду Львівської агломерації як такої, що ще формується і необхідність виокремлення першої та другої зон урбанізації. У підсумку він вніс пропозицію розглянути створення спеціального органу для управління метрополіями – Асоціації органів місцевого самоврядування та Координаційно-планувальної ради для прийняття управлінських рішень.

Матеуш Щецінський

Особливості польської практики стратегічного планування розвитку великих міст розкрив у доповіді “Стратегія розвитку Лодзького метрополійного простору як новий інструмент для стратегічної політики міських територій” Матеуш Щецінський, інспектор Управління стратегічного планування адміністрації міста Лодзь.

Він зосередив увагу слухачів на основних етапах стратегічного планування розвитку Лодзького метрополійного ареалу, розкрив особливості здійснення діагностики стану соціально-економічного розвитку Лодзького метрополійного простору та управлінські інструменти співпраці між гмінами для реалізації стратегічних і тактичних цілей.

Микола Савка

Учасники круглого столу взяли активну участь у дискусії. Зокрема, міський голова м. Городок Микола Савка у своєму виступі наголосив на актуальності обговорюваної теми в умовах існування значного розриву між вітчизняними та європейськими (зокрема польськими) концептуальними напрацюваннями у сфері метрополізації, що гальмує швидкі зміни й реформи в соціально-економічному житті регіону.

Доповідач, підтримав пропозиції п. В. Лавріна, підкреслив необхідність негайного законодавчого закріплення нових напрямів, принципів та інструментів містобудівної діяльності та економічного розвитку територій.Богдан Посацький

Професор Богдан Посацький, к.арх., професор кафедри містобудування НУ “Львівська політехніка” звернув увагу присутніх на визначальну роль Львівського залізничного вузла у процесі метрополізації регіону та м. Львова як одного з найбільших вузлів залізничного сполучення Західної України.Зеновій Сірик

Аналізуючи досвід унітарних європейських держав, зокрема Франції, к.т.н., доцент Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Зеновій Сірик підкреслив доцільність та актуальність створення міжкомунальних об’єднань, зокрема асенізаційних та водорегулюючих асоціацій, громадського транспорту тощо. В контексті цього доповідач окреслив перспективність створення електротранспортного сполучення (зокрема, тролейбусного) між м. Львовом та містами Яворів і Городок, що дозволить об’єднати транспортною мережею як мінімум 59 територіальних громад навколо м. Львова.


Ірина Кулинич

Ірина Кулинич, директор департаменту економічної політики Львівської міської ради відзначила також важливі напрями діяльності міської влади як водозабезпечення, каналізування, розвиток залізниці (зокрема євроколії). Особливу увагу зосередила на надзвичайно важливій екологічній проблемі Львова, а саме вирішення питання розміщення нового сміттєзвалища. Доповідачка наголосила на необхідності розвитку співпраці на різних рівнях влади та пошуку компромісу для ефективного розвитку міста й прилеглих територій.

Іван Олійник

Іван Олійник, заслужений архітектор України, у своєму виступі звернув увагу на практичний аспект реалізації потенціалу метрополій і закріплення його в нормативно-правовій базі.

Для метрополії, на його думку, слід провести окрему містобудівну роботу. Відмітив доцільність внесення змін в Генеральну схему планування території України та обласні планувальні документи.
Надія Мікула, д.е.н., професор, директор Інституту транскордонного співробітництва та європейської інтеграції

Професор, директор Інституту транскордонного співробітництва та європейської інтеграції Надія Мікула наголосила на важливості проведення просвітницької роботи серед сільських, міських і селищних голів з питань розвитку метрополізаційних процесів.

Науковець відмітила, що обласні центри України активно набувають метрополійних функцій, та проаналізувала міжнародної складової: залучення інвестицій, відкриття консульств, міжнародних центрів, розвиток транспортних міжнародних мереж, центрів прикордонної торгівлі, розширення мережі пунктів перепуску тощо.

Тадеуш Маршал, декан географічного факультету Лодзького університету подякував організаторам за запрошення та плідну наукову дискусію. Професор зазначив, що практика управління великими містами подібна в Польщі та Україні: спекуляції землею в приміській зоні, пошук компромісу між міськими та сільськими громадами тощо. Він наголосив на складності наукових пошуків щодо делімітації метрополійних ареалів та напрацювання методик оцінювання розвитку метрополійних функцій у зв’язку з недостатністю статистичного забезпечення, труднощами обліку взаємозв’язків ядра метрополії з навколишнім простором й подальшою верифікацією показників.

Василь Кравців підвів підсумки роботи круглого столу та висловив думку, що вирішення проблем розвитку міста Львова та прилеглих територій, які входять до його агломерації, можливо при децентралізації влади та реалізації адміністративно-територіальної реформи. Він висловив сподівання на подальшу співпрацю з польськими колегами-науковцями з метою спільних досліджень та розробки науково-практичних проектів.

Узагальнюючи результати обговорення проблем формування метрополій Західного регіону України учасники круглого столу окреслили подальші перспективи розвитку метрополійних функцій виробили практичні рекомендації щодо вирішення проблем метрополізації й просторового розвитку, актуалізації стратегічних планів соціально-економічного розвитку областей адресовані центральним, регіональним та місцевим органам влади.

Наукову доповідь, підготовлену до круглого столу, можна проглянути (тут).

<<< Новини