20.02.2014 Відбувся круглий стіл «Незалежний громадський моніторинг Бюджету Львівщини: проблеми та перспективи»

20 лютого 2014 року відбувся круглий стіл «Незалежний громадський моніторинг Бюджету Львівщини: проблеми та перспективи», участь у якому взяли представники громадських, наукових та освітніх організацій Під час круглого столу обговорили основні тенденції, проблеми і недоліки бюджетного процесу Львівщини, а також можливості громадськості впливати на цей процес, результати моніторингу бюджетного процесу в місті Львові та малих містах Львівської області.

Круглий стіл відбувся в межах здійснення проекту «Громадський моніторинг місцевих бюджетів Львівської області», який реалізується за підтримки Програми «Громадянське суспільство та належне врядування» Міжнародного фонду «Відродження». Проект реалізується спільними зусиллями ГО «Агенція європейських інновацій», працівниками відділу регіональної фінансової політики Інституту регіональних досліджень НАН України, Львівського інституту банківської справи УБС НБУ. Мета проекту – здійснити моніторинг бюджетного процесу у місті Львові та малих містах Львівської області та оцінити ефективність використання бюджетних ресурсів.

Головною метою круглого столу було проведення громадського обговорення та формування пакету пропозицій органам управління місцевого та регіонального рівня щодо актуальних проблем формування, виконання та звітування у сфері бюджетного процесу міст Львівщини, застосування програмно-цільового методу бюджетування та усунення його недоліків, а також налагодження взаємодії між органами влади, місцевого самоврядування та територіальними громадами задля підвищення ефективності управління фінансовим ресурсом.

З вітальним словом на відкритті круглого столу виступив директор Львівського інституту банківської справи УБС НБУ к.е.н., доц. Вознюк Микола Андрійович, який наголосив на актуальності проблем, які розглядатимуться на круглому столі, а також розповів про роль Університету банківської справи НБУ в реалізації проектів з підвищення фінансової грамотності населення, зокрема в частині здійснення бюджетного процесу на місцевому рівні.

Експерт проекту д. е. н., професор, завідувач відділу регіональної фінансової політики Інституту регіональних досліджень НАНУ Ірина Сторонянська зауважила, що оцінка ефективності виконання бюджету залежить від сторін, яких він безпосередньо стосується, а саме: для контролюючих органів важливо, щоб бюджети виконувалися відповідно до запланованих показників та затверджених напрямів, а для громадян – важливе співвідношення обсягу витрачених коштів та отриманого від цього економічного чи соціального ефекту, тобто, які результати отримає громада міста.

Причиною невиконання бюджетів Львівщини є значне завищення їхніх показників під час етапу планування бюджетного процесу. Зокрема 2013 року з 30-ти бюджетів районів і міст 24 бюджети були не виконані значною мірою через завищені показники під час їхнього планування. Надмірна соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів практично унеможливлює здійснення інвестицій в економічний розвиток регіону, зокрема частка соціальних видатків у зведеному бюджеті області за 2013 рік становить 85,4%, а обсяг бюджетних інвестиційних видатків склали лише 152 грн на 1 мешканця Львівської області.

Експер проекту, д. е. н., заступник директора ЛІБС УБС НБУ, Олексій Другов як один із стратегічних напрямів розвитку бюджетної політики України запропонував запроваджувати світовий досвід із формування громадських бюджетів. Оскільки громадський бюджет – це зрозуміла форма презентації основних бюджетних документів та результатів їх впровадження, він покликаний в доступній формі дати громадянам зрозуміти ключові аспекти формування, виконання та контролю при виконанні бюджету.

За словами Івана Кульчицького з ГО «Агенція європейських інновацій», учасники круглого столу виділили основні проблеми здійснення громадського моніторингу бюджетного процесу. Це відсутність відкритої статистичної інформації про формування, виконання та звітування бюджетів; низька фінансова грамотність населення та відсутність зацікавлення чи не знання можливості участі громади у бюджетному процесі; відсутність співпраці між науково-освітніми установами, громадськими організаціями та пресою для підвищення професійності здійснення аналізу ефективності використанні бюджетних коштів.

«На круглому столі спільно з експертами проекту сформовано основні рекомендації щодо шляхів розв’язання проблем і підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів, а також пропозиції щодо підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів, щодо модернізації і реформування механізмів трансфертного забезпечення розвитку регіонів України, щодо вдосконалення процесів формування місцевих бюджетів на програмно-цільовій основі, щодо підвищення ефективності фінансування освітньої галузі, щодо удосконалення управління кадровим потенціалом галузі охорони здоров’я Львівської області, щодо удосконалення процесів фінансування сфери охорони здоров’я, щодо поширення практики громадського моніторингу місцевих бюджетів тощо» – уточняє Ігор Іванович.

Організатори круглого столу щиро вдячні усім учасникам заходу за висловлені міркування та представлені результати наукових досліджень.

<<< Конференції