25.06.2013. Науковий семінар «Міграційні процеси в світлі нових інтеграційних перспектив України»

25 червня 2013 року в Інституті регіональних досліджень НАН України відбувся науковий семінар на тему «Міграційні процеси в світлі нових інтеграційних перспектив України». Учасників заходу привітав директор Інституту, д.е.н., проф. Василь Степанович Кравців, звертаючи увагу присутніх на потребу оцінки наслідків міграцій з точки зору інтеграційного вибору України. Завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, який виступив ініціатором заходу, д.е.н., проф. Уляна Ярославівна Садова окреслила основні напрями роботи семінару, у тому числі з акцентом на вдосконалення міграційного законодавства (проекту Закону України «Про зовнішню трудову міграцію»).

На семінарі було висвітлено такі фокуси міграційних проблем:
- Міграційні наміри українців в світлі європейських інтеграційних процесів України (к.е.н. Лапшина Ірина Анатоліївна, Львівська комерційна академія);
- Міграційна політика країн світу як орієнтир законотворчої діяльності України (суспільно-географічні аспекти) (Ільчишин Олег Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка);
- Демогеографічний розвиток Скандинавських країн (Віктор Йосипович Вигор, Львівський національний університет імені Івана Франка);
- Світогосподарські зв’язки галицьких областей України (Михайло Богданович Чорний, Львівський національний університет імені Івана Франка);
- Міграційні облігації як інструмент неінфляційного фінансування національної економіки: приховані ризики сьогодення (Олександр Володимирович Махонюк, Інститут регіональних досліджень НАН України).

Серед інших учасників заходу, що також висловлювали свої міркування з міграційних питань – д.е.н., проф. Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Іванович Шаблій, президент Асоціації роботодавців торгівлі та громадського харчування Львівської області Зеновій Миколайович Бермес, фахівці головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області Олександр Сич та Світлана Хітрова, наукові співробітники Інституту к.е.н. Мар’яна Іванівна Мельник, к.соціол.н. Оксана Борисівна Іванкова-Стецюк та ін.

Учасники семінару також окреслили основні шляхи вирішення проблем міграційного характеру, серед яких, безумовно, питання оподаткування доходів мігрантів та їх залучення в економіку України, пониження собівартості продукції та приведення вітчизняних соціальних стандартів до європейського рівня, удосконалення чинного законодавства з особливою увагою на внутрішні міграційні процеси.

Фоторепортаж наукового семінару

Вітальне слово учасникам семінару директора Інституту, д.е.н., проф. Кравціва Василя Степановича

Оголошення ключових фокусів обговорення міграційних проблем на семінарі д.е.н., проф. Садовою Уляною Ярославівною

К.е.н. Лапшина Ірина Анатоліївна з висвітленням основних результатів соціологічного дослідження міграційних установок

Магістр ЛНУ ім. І. Франка Ільчишин Олег Іванович про кращі моделі міграційної політики та позиції України в світі за основними показниками міграції

Магістр ЛНУ ім. І. Франка Віктор Йосипович Вигор про позитивний досвід Скандинавських країн у демографічній політиці

Магістр ЛНУ ім. І. Франка Михайло Богданович Чорний про особливості міграції галицьких областей України

Махонюк Олександр Володимирович, інженер Інституту про можливості випуску урядом міграційних облігацій

Д.геогр.н., проф. Шаблій Олег Іванович з міркуваннями стосовно євроцентризму, потреби дерегуляції й реалізації національної демократичної політики в умовах інформаційного суспільства

Президент Асоціації роботодавців Львівської області Бермес Зеновій Миколайович про економічні причини міграцій, необхідність створення альтернативних можливостей зайнятості та реформування системи оплати праці

Фахівці Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області Олександр Сич та Світлана Хітрова про основі труднощі врегульованості міграційних процесів у Львівській області та проблеми біженців

К.соціол.н. Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна про перспективи циркулюючої міграції як форми зниження «фатальності» міграції

Старший науковий співробітник Інституту Мельник Мар’яна Іванівна з обґрунтуванням необхідності пом'якшення оподаткування доходів мігрантів та дерегуляції бізнесу

<<< Конференції