Інформація про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів»

26-27 червня 2008 року Інститут регіональних досліджень НАН України спільно з Агенцією регіонального розвитку та європейської інтеграції проводили Міжнародну науково-практичну конференцію «Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів», яка, в тому числі, відбуватиметься в рамках проекту «Новий рівень добросусідських відносин – розвиток польсько-української стратегії транскордонної співпраці». Проект реалізується у рамках програми INTERREG ІІІА/ТАСІS CBC 2004-2006 і передбачає підсилення інституційної співпраці та визначення напрямків подальшого розвитку прикордонних регіонів України та Польщі.

Мета конференції – обговорення актуальних проблем забезпечення конкурентоспроможності прикордонних регіонів в сучасних умовах глобалізації та інтеграції, спільної українсько-польської стратегії транскордонного співробітництва та теоретичних підходів і практичних рекомендацій щодо стратегій формування та підтримки розвитку кластерів.

Тематичні напрямки конференції:
• Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності прикордонних регіонів.
• Спільна стратегія розвитку українсько-польського транскордонного регіону.
• Стратегії формування та підтримки кластерів у прикордонних регіонах.
• Теоретичні та прикладні аспекти формування та функціонування кластерів, зокрема, транкордонних.

Основні доповідачі:
• Куйбіда В.С. – Міністр регіонального розвитку та будівництва України
• Буркинський Б.В. – Академік НАН України, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних проблем НАН України
• Власюк О.С. – д.е.н., проф. директор Національного інституту проблем міжнародної безпеки
• Соколенко С.І. – Президент Міжнародної фундації сприяння ринку, основний ідеолог кластеризації України
• Полунєєв Ю.В. – нар.деп. України, голова Ради конкурентоспроможності України
• Корбут Д. – Координатор проектів і програм прикордонного співробітництва Представництва Європейської Комісії в Україні.
• Представники регіонів – Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Харківської, Донецької, Закарпатської, Волинської, Львівської областей поділяться досвідом та проблемами формування та функціонування перших кластерів в Україні

У роботі конференції візьмуть участь 21 доктори наук, у тому числі, вчені Німеччини, Польщі, Литви.

Місце проведення конференції: готельно-відпочинковий комплекс «Чарівні озера» (с.Фійна, Жовківський район, Львівська область).

<<< Конференції