Інформація про проведення Міжнародного науково – практичного семінару з планування територій

З 2007р. Інститут регіональних досліджень НАН України спільно з Головним управлінням містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської обласної державної адміністрації та Міністерством будівництва та транспорту Тюрінгії (ФРН) у рамках Європейської академії регіонів реалізують спільний українсько-німецький проект «Планування просторового розвитку для Львівського регіону». Ця проблематика сьогодні є дуже актуальною для Львівської області в контексті розробки Схем планування адміністративних областей та потреби оновлення планувальної документації на внутріобласному рівні.

У результаті налагодженої співпраці проаналізовано організаційні форми та методики просторового планування у федеральних землях Німеччини, здійснено стажування українських фахівців у планувальних установах федеральної землі Тюрінгія, проведено ряд спільних семінарів. На цій основі розроблені пропозиції щодо організаційного та методичного забезпечення просторового планування у Львівській області, які базуються на принципах демонополізації планувального процесу, наближення даного процесу до об’єктів планування, а також диференціації завдань планування. Для відпрацювання організаційних форм та методик просторового планування як пілотний проект запропоновано групу гірських районів Львівщини (Карпатський таксон).

У рамках даного проекту 9-10 вересня 2008 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України відбувся Міжнародний науково – практичний семінар з питань просторового планування. Метою семінару було обговорення методики планування територіальних одиниць обласного і нижчого рівня в Україні, питань розробки Схеми планування території Львівської області, урахування техногенних ризиків в просторовій організації територій, зокрема гірських районів Львівщини.

У семінарі взяли участь представники Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, органів місцевого самоврядування, Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» (м.Київ), головні архітектори міст та районів Львівської області, українські, німецькі та польські фахівці у сфері територіального планування.

Зі вступним словом на семінарі виступив директор Інституту регіональних досліджень НАН України д.е.н. В.С. Кравців, який ознайомив учасників із розробками Інституту з питань розвитку гірських територій.

Доповідь начальника Головного управління містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської обласної державної адміністрації С.І. Лукашика була присвячена аналізу сучасного стану та проблем планування території Львівської області. Він наголосив на необхідності завершення у 2008 р. роботи над Схемою планування Львівської області, на основі якої буде ґрунтуватись весь процес розвитку її території. Наступними важливими завданнями є планування території груп районів, оновлення генпланів міст та населених пунктів, містобудівне забезпечення інвестиційних проектів.

З доповіддю про стан розроблення Схеми планування території Львівської області виступила представник Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» (м. Київ), головний інженер проекту Т.Р. Несвіт, яка наголосила на необхідності тісної співпраці фахівців та органів влади різних рівнів для завершення цієї роботи.

Значну увагу на семінарі було присвячено питанням методики просторового планування. Так, д.т.н., проф. М.М. Габрель виступив з доповіддю «.Загальний методологічний підхід до регіонального планування», а к.т.н., А.В. Гоблик – з доповіддю «Нові підходи до методики просторового планування території». З цієї проблематики на семінарі було заслухано також ряд доповідей німецьких фахівців. Зокрема Т. Вальтер (Міністерство будівництва, просторового розвитку та медіа Тюрінгії) виступив з питань методики просторового планування у Німеччині, С. Гікентір (Міністерство будівництва, просторового розвитку та медіа Тюрінгії) – щодо організації регіонального планування у федеральних землях Німеччини. Л.Лібе (регіональне планувальне бюро Центральної Тюрінгії) розповів про планування територій для туризму та рекреації., а К.– Ю. Марграф (регіональне планувальне бюро Південно-Західної Тюрінгії) – про планування вільного простору та протипаводковий захист як завдання регіонального планування.

З доповідями на семінарі також виступили:
• В.А. Калинюк, голова постійної депутатської комісії з питань планування територій, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Львівської обласної ради - «Про роль громадськості у реалізації містобудівних проектів», .
• В.І. Дубина, керівник планувальної майстерні інституту «Містопроект» - «Планування територій в зоні впливу м.Львова»
• В.І. Горбовий, голова Старосамбірської районної ради – «Роль органів місцевого самоврядування у плануванні територій»
та інші.

Заслухавши та обговоривши доповіді фахівців та науковців, учасники семінару підтримали пропозиції щодо об’єднання зусиль проектних установ, органів регіональної та місцевої влади, фахівців у галузі просторового планування щодо завершення у 2008 р. роботи над Схемою планування Львівської області. Найближчим часом буде також розпочато виконання пілотного проекту з планування території гірських районів Львівщини з використанням нових підходів до організації та методики просторового планування і залученням консультантів із федеральної землі Тюрінгія.

<<< Конференції