4-5 жовтня 2012 р. у м. Львові відбулася ІІІ Mіжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій».

Метою конференції було обговорення широкого спектру актуальних соціально-економічних та екологічних проблем Українських Карпат, вироблення концептуальних підходів і практичних рекомендацій щодо їх вирішення у контексті Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, формування та реалізації ефективної гірської політики в Україні. Слід відзначити, що це вже третя конференція, присвячена даній проблематиці (перші дві відбулися у 2006 р. та 2008 р.) і такі конференції регулярно проводитимуться і надалі.

Тематичні напрямки конференції:
1. Наукові основи та законодавчо-нормативне забезпечення політики сталого розвитку Українських Карпат.
2. Природно ресурсні та екологічні передумови сталого розвитку регіону.
3. Соціально-економічні проблеми території та шляхи їх вирішення: національний, регіональний, місцевий рівні.
4. Міжнародне співробітництво з питань сталого розвитку Карпат: форми та методи активізації.

Головним організатором конференції виступив Інститут регіональних досліджень НАН України. Співорганізаторами конференції стали профільні міністерства, регіональні органи влади Карпатського регіону, Західний науковий центр НАН та МОН України, низка наукових установ та вищих начальних закладів. Велику допомогу у проведенні конференції надав Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ.

У конференції взяли участь провідні вчені та фахівці із різних регіонів України, зокрема з Києва, Львова, Донецька, Івано-Франківська, Луцька, Тернополя, Чернівців, Ужгорода, а також представники центральних органів влади, регіональних та місцевих влад, громадських організацій Карпатського регіону, відомі іноземні фахівці – всього понад 100 осіб. Про високий науковий рівень конференції свідчить те, що у серед її учасників було 5 академіків, 24 доктори та 40 кандидатів наук.

У роботі конференції взяв участь голова Львівської обласної державної адміністрації М. Костюк. Під час роботи конференції підписано меморандум про співробітництво Львівської обласної державної адміністрації та Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України щодо розробки і реалізації програм соціально-економічного розвитку Львівської області. Слід також відзначити участь у конференції Надзвичайного та Повноважного Посла України у Польщі д.е.н., проф. М. Мальського.

Одним із важливих напрямів роботи конференції було обговорення проекту Концепції Державної програми сталого розвитку Українських Карпат та Статуту Регіональної асоціації сталого розвитку Карпат, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.09.2011р. №896-р, а також вироблення пропозицій щодо подальшого вдосконалення законодавчої та нормативної бази, запровадження конкретних механізмів й інструментів задля сталого розвитку гірських територій України.

За результатами роботи конференції підготовлено та схвалено рекомендації, які будуть направлені до центральних і регіональних органів влади. Матеріали доповідей, виголошених на конференції, готуються до опублікування у збірнику наукових праць Інституту «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України».

<<< Конференції