Круглий стіл «Соціальні проблеми української міграції»

15 травня 2012 року у Міжнародний день сім’ї в Інституті регіональних досліджень НАН України відбувся круглий стіл на тему «Соціальні проблеми української міграції». Ініціатива та формат представлення ключових проблем належить співробітникам відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону (керівник д.е.н., проф. Садова У.Я). Формат заходу дозволив об’єднати інтереси представників науки, органів державної влади, громадськості, а також окремих осіб-мігрантів. У роботі круглого столу взяли участь фахівці Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області, Львівського міського центру зайнятості, Об’єднання профспілок Львівщини, МБФ «Карітас», а також інших навчальних і наукових структур м. Львова.

Також активну участь в обговоренні взяли провідні вчені ІРД НАН України під головуванням директора, д.е.н., проф. Кравціва В.С.

Програма заходу включала висвітлення результатів наукових досліджень, а також презентацію наукових видань з міграційної проблематики.

Концептуальні підходи до вивчення проблем впливу міграції на людину і соціум у своїй доповіді висвітлила д.е.н., проф. Садова У.Я. Також вона представила колективну монографію «Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації». Вчена зупинилась на теоретико-методологічних та прикладних засадах дослідження міграційних процесів, вказала на роль міждисциплінарного дискурсу у розвитку понятійно-термінологічного апарату, конкретизувала місце міграції в системі регіональної економіки і політики. Показово, що в монографії авторам вдалося обґрунтувати ідею формування моделі регіональної міграційної політики – важливого інструменту забезпечення економічної та соціальної ефективності міграцій. Це необхідний крок до досягнення конкурентоспроможності інноваційно налаштованих регіональних економік й росту добробуту населення. Нагадавши присутнім про відзначення світовою громадськістю Міжнародного дня сім’ї, Садова У.Я. акцентувала увагу на складній і болючій проблемі міграції – темі дистантної сім’ї.

Логічним продовженням розмови став виступ голови митрополичої комісії УГКЦ у справах мігрантів, здобувача ІРД НАН України Селещука Г.П. та к.соціол.н., старшого наукового співробітника Інституту народознавства НАН України Іванкової-Стецюк О.Б., які запрезентували найбільш вагомі результати проведеного соціологічного дослідження викликів та перспектив гармонійного існування полілокальної сім’ї із застосуванням методу фокус-групової дискусії.

Дослідниками було презентовано унікальне видання «Виклики та адаптаційні резерви полілокальних родин українських трудових мігрантів», в якому обґрунтовано обставини формування полілокальних родин в умовах «четвертої» хвилі української трудової міграції, основні здобутки, втрати та ризики таких сімей, виявлено їх компенсаторні ресурси та механізми, оцінено перспективи функціонування родини в умовах полілокальності, а також запропоновано авторське бачення методології дослідження даного феномену. У науковому виданні закцентовано увагу на необхідності постійної діагностики стану сімей і динаміки змін в їхніх структурах, а також соціальних мереж, до яких залучені представники різних поколінь полілокальних сімей.

Не менш цікавими були доповіді представників МБФ «Карітас» Кіся Р.М. (головний юрисконсульт, керівник проектів у міграційній сфері) та Лукавецької З. (національний координатор проектів для дітей та молоді), які підняли надзвичайно важливу тему до обговорення, а саме щодо досвіду громадських організацій у забезпеченні соціальної захищеності дітей мігрантів. Висвітлені проблеми викликали активну дискусію з метою пошуку шляхів їх вирішення.

Хочемо відзначити активну участь у дискусії всіх учасників круглого столу. Зокрема у своєму виступі представник Державної міграційної служби у Львівській області Хитрова С. висловила глибоке побажання подальшої активної співпраці з ефективним застосуванням результатів науково-дослідної роботи у безпосередній діяльності органів державної влади.

Особливої уваги заслуговують аргументи старшого наукового співробітника Інституту народознавства НАН України, к.і.н. Сапеляк О.А. на користь необхідності звернення до досвіду попередніх поколінь регулювання міграційних процесів, коли, для прикладу, у післявоєнний період, особа не могла мігрувати, якщо члени її сім’ї залишались на батьківщині.

Цінними є висловлювання представника Об’єднання профспілок Львівщини Будзана Михайла Миколайовича, який звернув увагу присутніх на проблеми низького рівня оплати праці в Україні, що є основним демотиватором трудової діяльності на Батьківщині. Його думку кваліфіковано з економічної точки зору обґрунтувала завідувач відділу моніторингу регіонального розвитку ІРД НАН України, д.е.н., проф. Іщук С.О., вказуючи на дуже низьку частку вартості праці у собівартості продукції супроти європейських стандартів.

Про основоположність системи цінностей у формуванні окремих аспектів міграційної поведінки говорила науковий співробітник відділу територіальних суспільних систем та просторового розвитку, к.е.н. Кушнірецька О.В. Мова йшла про пріоритет матеріальних і нематеріальних ціннісних орієнтирів, які регламентують подальшу міграційну активність чи повернення на батьківщину. Цікавими були висловлювання к.е.н., доцента кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії Лапшиної І.А., яка обґрунтувала необхідність визначення рівня життя населення через індекс щастя, адже згідно соціологічних досліджень лише третина українського населення почуває себе щасливими, а це створює всі передумови для підвищення їх міграційної активності.

У своєму виступі старший науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ІРД НАН України, к.е.н. Бідак В.Я. наголошував на гострій необхідності удосконалення механізмів регулювання міграційних процесів з базуванням на якісній інформаційній базі даних.

Організатори заходу щиро вдячні всім учасникам круглого столу та сподіваються на подальшу гарну співпрацю з метою спільного пошуку шляхів вирішення тих численних проблем, які нині існують у міграційній сфері.

<<< Конференції