24.04.2013 р. Науково-методичний семінар «Спеціальні методи наукових досліджень у галузі економіки: теорія та практика реалізації»

У рамках святкування Днів науки в Інституті регіональних досліджень НАН України відбувся черговий науково-методичний семінар на тему «Спеціальні методи наукових досліджень у галузі економіки: теорія та практика реалізації». Проведення семінару було ініційоване відділом соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту, а також його філією – кафедрою менеджменту організацій Львівського інституту МАУП. На семінарі були присутніми вчені Інституту і кафедри МАУП, а також завідувач відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, д.е.н. Гладун Олександр Миколайович.

У ході роботи семінару прозвучали дві основні доповіді. Провідний інженер відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту Ігор Бараняк висвітлив питання теоретичних основ та результатів моделі демографічного прогнозування на прикладі даних областей Карпатського регіону. Дискусійність представленого матеріалу стосувалась напрямів демографічної політики на основі виявлених прогностичних тенденцій, а також методичних підходів розробки демографічних прогнозів.

К.е.н., доц. Ольга Гринькевич у своїй доповіді наголосила на можливостях застосування статистичних методів оцінки та аналізу відносно глобалізаційних процесів у вищій освіті. Після виступу постало питання відкритості національного освітнього простору з його наслідками для соціально-економічної ситуації в країні, а також проблемності інформаційного забезпечення наукових досліджень із освітньої проблематики з можливостями міждержавних співставлень.

Активну участь у дискусії прийняли всі присутні. Зокрема старший науковий співробітник відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, к.філос.н. Сергій Цапок висловив свої міркування щодо демографічної ситуації в регіонах України та окремих країнах світу, зокрема демографічних переходів.

Організатори семінару щиро вдячні доповідачам та всім учасникам заходу за висловлені міркування та представлені результати наукових досліджень.

<<< Конференції