12 грудня 2012 року в ІРД НАН України відбувся круглий стіл на тему «Проблеми та перспективи розвитку малих міст Карпатського регіону»

12 грудня 2012 року в Інституті регіональних досліджень НАН України відбувся круглий стіл на тему «Проблеми та перспективи розвитку малих міст Карпатського регіону», де розглядалися актуальні питання розвитку малих міст регіону в сучасних умовах та необхідність пошуку шляхів вирішення проблем поєднала потреби науковців, практиків-містобудівельників, представників влади, громадських діячів. На круглий стіл були запрошені провідні науковці та фахівці з питань розвитку міст, представники органів регіональної та місцевої влади Львівської області.

Відкрив засідання круглого столу директор Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н., проф. В. С. Кравців. Він відмітив піонерний характер даного заходу, наголосив на проблемах розвитку малих міст в умовах перспективної адміністративно-територіальної реформи, сучасних тенденціях та важливості обговорення найгостріших проблем сьогодення.

Із доповіддю на тему «Проблеми та перспективи розвитку малих міст Карпатського регіону» виступила завідувач відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н., професор Любов Теодорівна Шевчук, у якій представлено результати комплексного дослідження проблем розвитку малих міст Карпатського регіону України.

Зокрема, доповідачем здійснено оцінку та систематизацію проблем розвитку малих міст малих міст Карпатського регіону. Серед найважливіших проблем їх розвитку було відзначено питання інформаційного забезпечення соціально-економічного розвитку малих міст, проблеми глобалізаційних викликів, сучасну демографічну ситуацію в контексті формування та використання трудового потенціалу населених пунктів, а також розглянуто питання інноваційного розвитку промисловості у малих містах з метою диверсифікації містобудівної бази та стимулювання підприємницької діяльності у цих населених пунктах. Проаналізовано проблеми розвитку найменших міст на прикладі міст Львівської області, якає лідером за кількістю малих історичних міст. Важливої уваги набули проблеми регулювання земельних відносин у малих містах, актуалізації й коригування містобудівної документації. У доповіді представлені основні підходи щодо подолання існуючих проблем розвитку малих міст Карпатського регіону, серед яких чільне місце належить пропозиціям науковців Інституту. Доповідачка заторкнула проблеми перспектив видобування сланцевого газу на території Карпатського регіону та дала оцінку майбутнім проблемам водозабезпечення міст регіону. Представлено також пропозиції щодо співпраці науковців з міськими радами для спільного вирішення важливих проблем розвитку міст.

Учасники круглого столу взяли активну участь в обговоренні доповіді. Зокрема, міський голова м. Жидачів Володимир Семенович Левко у своєму виступі зосередив увагу на проблемах формуванні міських бюджетів, а також наголосив на необхідності вирішення екологічних проблемах міста шляхом організації екологічної мережі спільно із участю науковців Інституту.

Міський голова міста Мостиська Сергій Степанович Сторожук зупинився на питаннях транспортного сполучення та стану доріг у місті, а також висвітлення проблем розвитку прикордонних малих міст у ЗМІ.

Секретар Моршинської міської ради Микола Васильович Воєвода акцентував увагу на особливостях розвитку малого курортного міста, відзначив проблеми розвитку туристичної та транспортної інфраструктури для залучення іноземних туристів, зокрема, реконструкцію залізничного вокзалу та розвиток сектору дозвілля. Він запропонував розробити Програму туристичного розвитку малих міст Львівської області. Доповідач звернув увагу на необхідність узгодження стратегічних пріоритетів розвитку Моршина із пріоритетами генерального плану.

Секретар Ходорівської міської ради Ростислав Миколайович Гапонюк відзначив, що головною проблемою розвитку міста є занепад промислової бази через закриття низки підприємств (молокозавод та цукровий завод). Він запропонував оптимально використати існуючі промислові площі міста шляхом формування індустріального парку. На його думку, ще одним з шляхів вирішення проблем економічного розвитку міста є відродження добувної промисловості на базі родовищ гіпсу. Р.М. Гапонюк підтримав ідею вдосконалення інформаційного супроводу малих міст та запропонував видання статистичного збірника по малим містам області на основі розробленого науковцями Інституту статистичного опитувальника.

Секретар міської ради м. Городок Юлія Богданівна Віткова відзначила особливості висловила думку про доцільність розробки паспортів малих міст Львівської області та удосконалення їх статистичного забезпечення. Для використання наукових підходів у вирішенні проблем місцевого самоврядування вона запросила науковців Інституту для проведення навчання та спільних зустрічей та співпраці з депутатським корпусом міста Городок.

Дубина Віталій Іванович, архітектор Державного Інституту проектування міст “Містопроект”, дав коментар щодо механізмів активізації розробки генеральних планів малих міст. Він відзначив можливості Інституту регіональних досліджень НАН України у розробці бізнес-планів розвитку територій та підтримку «Містопроекту» у їх реалізації практичних цілей. Співпраця між двома інститутами можлива у форматі передачі матеріалів генеральних планів, максимально пристосованих для рекламних та промоційних цілей.

К.е.н., доцент Львівського інституту банківської справи УБС НБУ Світлана Тимофіївна Пухир у своєму виступі акцентувала увагу на напрямах вирішення проблем розвитку малих міст, а саме: децентралізації, проведенні адміністративно-територіальної реформи, реформуванні Бюджетного кодексу та прийняття на державному рівні засад регіональної політики.

Пізнавальним був виступ к. мед. н. Панишка Юрія Митрофановича, який висвітлив проблеми якості питної води на Львівщині.

Заступник голови Львівської обласної ради Валерій Альбертович П’ятак високо оцінивши доповідь д.е.н., професора Л.Т. Шевчук, наголосив на завданнях обласної ради щодо вирішення проблем регіонального та місцевого розвитку: наповнення місцевих бюджетів, реформування ЖКГ у малих містах, розвиток підприємницької ініціативи у малих містах, саморозвиток місцевих громад через стратегічне планування, залучення інвесторів для розвитку індустріальних парків та відновлення промисловості у малих містах, реалізація адміністративно-територіальної реформи через укрупнення територіальних громад.

До дискусії долучилися співробітники Інституту регіональних досліджень НАН України: заступник директора Інституту регіональних досліджень НАН України д.е.н., проф. І. Ф. Коломієць, д.е.н., проф. Садова У.Я., д.е.н., проф. Мікула Н.А. та ін.

На основі узагальнення підсумків обговорення сучасного стану розвитку малих міст Львівській області та подальших перспектив, учасники круглого столу виробили практичні рекомендації щодо подолання проблем соціально-економічного розвитку малих міст Карпатського регіону, які скеровані Головному управлінню економіки Львівської обласної державної адміністрації та місцевим органам влади.

<<< Конференції