Круглий стіл «Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в регіоні»

15 листопада 2012 року в Інституті регіональних досліджень НАН України відбувся круглий стіл на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в регіоні». Актуальність та важливість проблематики інвестування об’єднала інтереси представників науки, влади, громадськості та бізнесу.

Модератором круглого столу виступив директор Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н., проф. В. С. Кравців. Привітавши усіх присутніх, він наголосив на позитивних тенденціях інвестування економіки Львівщини та важливості окреслення перспективних напрямків активізації інвестиційної діяльності в регіоні, з врахуванням її ефективності на сучасному етапі розвитку.

Із доповіддю на тему «Інвестиційна діяльність у Львівській області: динаміка, тенденції, ефективність» виступила завідувач відділу моніторингу регіонального розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н., професор С. О. Іщук. Доповідач ознайомила присутніх із результатами комплексного дослідження інвестиційної діяльності у Львівській області. Зокрема охарактеризувала динаміку інвестиційних процесів у регіоні за період 2001-2011 рр., висвітлила зміст рейтингової оцінки ефективності капіталовкладень в області у розрізі її адміністративно-територіальних одиниць (районів та міст обласного значення), а також озвучила результативність впливу залучених інвестицій на показники соціально-економічного розвитку регіону і окреслила перспективні напрямки активізації інвестиційної діяльності у  Львівській області. Особливу увагу в доповіді було приділено питанням інвестування реального сектора економіки регіону і, зокрема, створенню системи індустріальних парків як ефективної організаційно-економічної форми залучення інвестицій у регіон шляхом задіяння механізму державно-приватного партнерства.

В обговоренні доповіді взяли активну участь більшість учасників круглого столу. Так, начальник управління економіки капітального будівництва та енергоощадності головного управління економіки та промислової політики Львівської обласної державної адміністрації О. І. Кахновець у своєму виступі зосередив увагу на питаннях залучення інвестицій, що фінансуються з бюджетних коштів. Зокрема він окреслив механізм підтримки стимулювання капіталовкладень в енергозбереження та висловив думки щодо доцільності створення індустріальних парків у регіоні.

Голова Громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації З. М. Бермес значну увагу приділив впливу органів місцевої влади на реалізацію інвестиційної політики, орієнтири якої повинні бути у площині підвищення ефективності інвестиційної діяльності в регіоні. Цю думку підтримали завідувач відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н. І. З. Сторонянська, заступник директора Асоціації роботодавців Львівщини О. І. Тітко О. С. та керівник ЛТД «Галка» Б. С. Дубовий. Вони у своїх виступах наголосили на важливості співпраці органів влади, бізнесу та науки, зокрема на необхідності впровадження у роботу місцевого самоврядування пропозицій та рекомендацій наукових установ, що приведе до покращення результатів інвестиційної діяльності у регіоні.

Широкий спектр проблем, пов’язаних із доцільністю подання заявки на реалізацію інвестиційного проекту «Олімпійська надія–2022», висвітлила завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН України д.е.н., професор У. М. Садова. Вона також зупинилась на проблемі пошуку і залучення в економіку регіону внутрішніх ресурсів та відзначила необхідність формування механізму використання міграційних коштів, зокрема розробки положень законопроекту щодо випуску міграційних облігацій.

Директор Львівського регіонального центру з інвестицій та розвитку Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Н. І. Гурська у своєму виступі відзначила високий рівень підготовленого відділом моніторингу регіонального розвитку інвестиційного паспорта Яворівського району і висловила думку про доцільність розробки таких паспортів для усіх районів Львівської області. А також наголосила на необхідності створення у Львівській області системи технопарків, причому не лише промислових, але й аграрних.

Значна увага в обговоренні доповіді була приділена механізмам активізації інвестиційної діяльності та проблемам залучення інвестиційних коштів, зокрема в гірські території регіону, на чому зосередив увагу старший науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики Інституту регіональних досліджень НАН України, к.е.н. П. В. Жук. Питання покращення інвестиційного клімату в регіоні та підвищення ефективності інвестиційної діяльності через створення рівних умов для усіх інвесторів окреслив у своєму виступі заступник директора Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н., проф. І. Ф. Коломієць.

Велике зацікавлення з боку учасників круглого столу виникло до проблем створення та збереження робочих місць, які порушив у своєму виступі директор Інституту міста Дрогобич М. П. Лужецький. Також у продовження питання про задіяння механізму державно-приватного партнерства, як ефективної форми залучення інвестицій, він аргументував створення індустріального парку у місті Дрогобич.

Надзвичайно важливу тему, а саме зменшення податкових навантажень на підприємства та запровадження пільгового режиму оподаткування інвестицій, порушили у своїх виступах директор технологічного парку «Яворів» Ю. С. Залуцький та фінансовий директор ПАТ «Іскра» Б. Б. Хамуляк.

На підставі узагальнення підсумків обговорення сучасного стану, динаміки і тенденцій розвитку інвестиційного процесу у Львівській області та Україні загалом учасники круглого столу виробили практичні рекомендації щодо активізації інвестиційної діяльності в регіоні та підвищення її ефективності. Рекомендації адресовані головному управлінню економіки та промислової політики Львівської обласної державної адміністрації та місцевим органам влади.

С. О. Іщук

<<< Конференції