Семінар для студентів Львівського інституту банківської справи

31 березня 2011 року працівники відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН України провели семінар «Основи наукової діяльності» для студентів Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ. Даний захід проводився в рамках діяльності науково-навчального комплексу «Економосвіта» для студентів ІІІ курсу спеціальності «Управління персоналом і економіка праці». Науковці ознайомили студентів з напрямами наукових досліджень Інституту регіональних досліджень НАН України загалом та, зокрема, відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону.

Студентам були представлені окремі результати наукових досліджень відділу по темах «Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного середовища», «Регіональні особливості організації праці в умовах системної кризи», «Формування проекту Програми забезпечення високопрофесійними кадрами у Львівській області відповідно до завдань Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року».

Так, к.е.н. Андрусишин Н.І. ознайомила студентів з використанням економіко-статистичних методів у процесі вирішення важливої регіональної проблеми щодо визначення потреби у високопрофесійних кадрах Львівської області. Молодий науковець представила матеріал щодо прогнозних розрахунків потреби професійних кадрів за робітничими професіями на регіональному ринку праці.

К.е.н. Теслюк Р.Т. представив результати напрацювань за тематико. досліджень міграційних явищ та процесів, а також якості життя населення з використанням картографічного методу.

К.е.н. Бідак В.Я. навів результати проведеного опитування трудових мігрантів, що дозволило студентам зрозуміти прикладну значимість соціологічних методів дослідження. На завершення студенти отримали інформацію щодо можливості навчання в аспірантурі нашого інституту. Михайлюк Л.В. розповіла про спеціальності, які відкриті в аспірантурі та організаційні питання навчання.

Інформація, отримана на даному семінарі студентами ЛІБС УНБ НБУ, є важливим мотиватором, який спонукатиме студентів до наукової діяльності. Відділ планує і в подальшому проводити такі семінари для студентів навчальних закладів нашої області.

<<< Конференції