Головна
Новини
Про Інститут
Структура Інституту
Наукові кадри
Публікації
Історія
Конференції
Cпівпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання

79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел.+38(032)270-71-68. Факс 270-70-58, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Петро Попадюк

Міжнародна співпраця
Міжвузівська співпраця
Координація наукової діяльності


conf1.jpg (28206 bytes)

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

Протягом 2013 р. розвивалося міжнародне наукове співробітництво Інституту із науково-дослідними установами країн ЄС (Польщі, ФРН, Угорщини, Словаччини), а також із науковими закладами країн СНД (Росії, Білорусі). Співробітництво здійснювалося як на основі прямих двосторонніх зв’язків, так і в рамках діючих угод про наукову співпрацю з такими закордонними установами :

• Державною вищою технічно-економічною школою (м. Ярослав, Польща);

• Відділом економіки Жешувського університету (Польща).

• Географічним факультетом Лодзького університету (Польща);

• Інститутом економіки НАН Білорусі (м. Мінськ, Білорусь);

• Інститутом проблем економічного відродження (м. Санкт-Петербург, Росія);

За сприяння Посольства України у Республіці Польща налагоджено співпрацю із провідними інститутами економічного профілю Польської академії наук у Варшаві – Інститутом географії та просторового загосподарювання та Інститутом розвитку села та землеробства.

У 2013 р. підписано 3 нові угоди про міжнародне наукове співробітництво з: Інститутом аграрної економіки Румунської академії (Бухарест), Інститутом розвитку села та землеробства Польської академії наук (Варшава) та Інститутом економіки і управління в медицині та соціальній сфері (м. Краснодар, Росія).

20 березня 2013 р. підписано Угоду про створення наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру «Інфостат Україна-Польща». Метою створення цього кластеру є об’єднання зусиль щодо спільного інформаційно-статистичного забезпечення розвитку українсько-польського транскордонного регіону, використання потенціалу транскордонного співробітництва, надання інформаційних, маркетингових, фінансових та інших можливостей для формування передумов прийняття обґрунтованих управлінських рішень. З української сторони Угоду підписали Інститут регіональних досліджень НАНУ, Головне управління статистики у Львівській області, Львівський Національний університет імені Івана Франка, Львівська обласна спілка економістів України. З польської сторони – Статистичне управління Підкарпатського воєводства (м. Жешув), Жешувський університет, Центр статистичних досліджень і освіти ГУС Польщі (м. Варшава). 9 вересня 2013 року створено робочі органи кластеру. Координуючою структурою кластеру з української сторони визначено Інститут регіональних досліджень НАН України (м Львів), з польської сторони – Статистичне управління Підкарпатського воєводства (м. Жешув). У найближчих планах роботи кластеру є також підготовка та реалізація спільного проекту щодо інформаційного забезпечення місцевого самоврядування на сільських прикордонних територіях України та Польщі, у рамках якого у листопаді 2014 р. планується провести спільну конференцію щодо проблем розвитку сільських територій.

Основними тематичними напрямами міжнародного наукового співробітництва Інституту у 2013 році були:

• Проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів та транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних та глобалізаційних впливів;.

• Соціально-економічні та еколого-економічні дослідження Карпатського регіону;

• Просторовий розвиток регіонів.

Основними формами міжнародної співпраці Інституту є: організація спільних наукових конференцій та семінарів, публікація статей у виданнях установ-партнерів, координація наукових досліджень визначеної тематики, підготовка спільних проектів, монографій тощо.

За 2013 р. науковцями Інституту опубліковано 64 статті та 60 тез в зарубіжних наукових виданнях загальним обсягом 52,9 д.а. В т.ч. у виданнях країн далекого зарубіжжя (ЄС) опубліковано 44 статті та 35 тез, країн СНД – 20 статей та 25 тез. Закордонними науковцями опубліковано 10 статей в наукових виданнях Інституту загальним обсягом 7,5 д.а.

У 2013 р. Інститут був безпосереднім співорганізатором 5 міжнародних конференцій та семінарів в Україні, до участі в яких було залучені закордонні науковці, та 1 – у Польщі.

Інститут виступив основним організатором ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» (м. Львів, 2-3.10.2013 р.). В конференції взяли участь відомі українські та іноземні вчені із США, Німеччини, Польщі, Росії, фахівці з Іспанії, Італії, Китаю.

Спільно із Ярославською Державною вищою технічно-економічною школою ім. Броніслава Маркевича та Інститут виступив співорганізатором круглого столу «Екологічні проблеми в українсько-польському транскордонному регіоні та шляхи їх вирішення», який відбувся 11 жовтня 2013 р. у м. Ярославі (Польща). Мета цієї зустрічі полягала в обговоренні проблем охорони навколишнього середовища в транскордонних регіонах Польщі та України і можливостей використання інструментів ЄС для їх вирішення, налагодження співпраці між фахівцями з різних областей охорони навколишнього середовища, інтеграції польських та українських вчених та фахівців у сфері природоохоронної діяльності у єдину мережу. В рамках проведення круглого столу науковцями Інституту було виголошено 5 доповідей.

За результатами роботи круглого столу спільно із Ярославською Державною вищою технічно-економічною школою опубліковано монографію на англійській мові Poland-Ukraine: Border Regions Development and Cross-Border Cooperation» («Польща-Україна: розвиток прикордонних регіонів і транскордонне співробітництво»).

Також опубліковано 2 монографії англійською мовою спільно із Лодзьким університетом

• Lviv and Lodz : at the turn of 20th Century. — Structure of Economic Space / [Edited by Mykola Habrel, Bartosz Bartosiewicz]. — Wydawniztwo Uniwersytetu Lodzkiego. — Lodz, 2013. — 140 p. (Львів-Лодзь на зламі ХХ та ХХІ століть. – Структура економічного простору).

• Lviv and Lodz : at the turn of 20th Century. — Structure of Social Space / [Edited by Mykola Habrel, Monika Mularska-Kucharek]. — Wydawniztwo Uniwersytetu Lodzkiego. — Lodz, 2013. — 190 p. (Львів-Лодзь на зламі ХХ та ХХІ століть. – Структура соціального простору).

Спільно із Жешувським університетом завершено підготовку до друку монографії «Conditions and source of enterprise development in the region» («Умови та джерела розвитку підприємництва в регіоні») (на англійській мові).

З проблематики впливу глобалізаційних та інтеграційних процесів на соціально-економічний розвиток України та її регіонів науковці Інституту взяли участь у низці міжнародних конференцій та форумів, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні аспекти світової політики, економіки, мови та культури» (м. Челябінськ, Росія,17.04.2013); Міжнародній науковій конференції «Проблеми сучасної Європи – в суспільстві, економіці, політиці, культурі» (м. Ярослав, Польща, 18.04.2013); Міжнародному форумі «Інноваційні технології в економічній та бізнес-освіті (м. Гомель, Білорусь, 21-23.05.2013); Міжнародному науково-практичному конгресі «Економічний розвиток країн Євросоюзу та країн СНД в умовах глобалізації» (м. Берн, Швейцарія, 31.05.2013); ХХII Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації» (м. Київ, 14-15.06.2013); VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір» (м. Львів, 12.06-14.06 2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток економічної системи в умовах глобалізації та євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 5-6.07.2013); ІV Міжнародному Конгресі «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» (м. Львів, 23-24.08.2013); IX Міжнародній науково-практичній конференції «Східне партнерство-2013» (Прага, Чехія, 17-15.09. 2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку економіки в контексті глобальних викликів» (м. Одеса, 19-20.09.2013); Міжнародному форумі «Проблеми та перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи та ГУАМ» (м. Ростов-на-Дону, Росія, 21-23.09.2013); Варшавському регіональному форумі–2013 «Територіальний капітал – поняття, показники і політика» Forum 2013 (м. Варшава, 8-12.10.2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації» (м. Київ, 20-22.11.2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальна сфера суспільства: інноваційні тенденції розвитку» (м. Краснодар, Росія, 25.11.2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-демографічні зрушення в Україні: чинники та перспективи» (Київ, 17.12.2013) та ін.

У 2013 році науковці Інституту брали участь у роботі міжнародних конференцій та семінарів з проблематики сталого розвитку Карпатського регіону, зокрема у: Міжнародній науково-практичній конференції «Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід» (м. Львів, 25-26.05.2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Активність господарюючих суб’єктів у змінних економічних умовах» (Ярослав,Польща, 20-21.06.2013); Міжнародному науково-практичному форумі «Теоретичні і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій» (м. Львів, 18-20.09.2013); XI конференції Європейської мережі сільського розвитку (XI European Rural Development Network Conference) (Дженерал-Бертело, Румунія, 3-4.10.2013); VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Географія, економіка і туризм:національний та міжнародний досвід» (м. Львів, 4 6.10.2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Членство Польщі в Європейському Союзі та розвиток малих міст — просторовий аспект» (Лодзь-Унейов, Польща, 4–5.11.2013); Міжнародній конференції «Екологічна ситуація в Карпатах на початку ХХІ століття: сучасний стан і шляхи вирішення» (м. Львів, 5.12.2013) та ін.

Вчені Інституту також взяли участь у конференціях, засіданнях та круглих столах, присвячених питанням транскордонного співробітництва та європейської інтеграції, серед яких: Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток економік єврорегіонів: макро- та макрорівнів» (м. Київ, 29-30.03. 2013); Школа международной интеграции и приграничного сотрудничества (м. Бєлгород, Росія, 8-12.04.2013); Міжнародна науково-практична конференція «Державна статистика в управлінні процесами розвитку прикордонних територій» (Ланцут-Жешув, Польща, 27-28.06.2013); Міжнародний науково-практичний семінар «Європейська інтеграція: досвід Польщі та України» (Луцьк-Світязь-Люблін, 5-9.09.2013); семінар «Досвід Вишеградських держав у сфері стратегічного планування та фандрайзингу для агенцій регіонального/місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону» (м. Львів, 10.09.2013); VI українсько-польська зустріч «Україна та Польща перед викликами XXI ст.»(м. Яремче, 20 22.09.2013); круглий стіл «Єврорегіони як інноваційна форма розвитку транскордонного співробітництва України» (м. Львів, 18.10.2013); ІІІ міжнародний семінар «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції» (м. Луцьк, 19.10.2013); Польсько-український семінар «Транскордонне співробітництво в Карпатському регіоні у галузі зрівноваженого туризму» (м. Львів, 30.10.2013) тощо.

Всього у 2013 році науковці Інституту взяли участь у 34 міжнародних конференціях та семінарах за кордоном та 85 в Україні.

Протягом 2013 року здійснено 14 закордонних відряджень вчених Інституту для участі у конференціях, зустрічах та переговорах, в т.ч. 10 – за безвалютним обміном. За цей період прийнято 10 іноземних вчених.

8 жовтня 2013 року в Інституті регіональних досліджень НАН України відбулася зустріч науковців Інституту з президентом Академічного робочого кола «Україна» (м. Мюнхен), віце-президентом Міжнародної української економічної асоціації, доктором економічних наук Іво Полуляхом (м. Мюнхен, ФРН), який прочитав лекцію на тему «Глобалізація і проблема суверенності національних держав». У ході дискусії обговорено питання місця України в сучасному світі та перспектив європейської інтеграції України.

3-4 грудня 2013 року Інститут відвідав представник Інституту аграрної економіки Румунської академії ст.н.сп., др. М. Войцилас. Досягнуто домовленості про підготовку та реалізацію спільних науково-дослідних проектів з проблематики розвитку сільських територій. У рамках угоди про співробітництво у жовтні в Інституті було проведено круглий стіл «Просторові аспекти метрополізації в Польщі» за участю польського науковця з Лодзького університету д-ра Б. Бартосєвіча.

Молодий науковець Інституту к.е.н., с.н.с. Крупін В.Є. на запрошення Інституту аграрної економіки Румунської академії у жовтні 2013 р. взяв участь у ІХ конференції Європейської мережі сільського розвитку «Трансформації ЄС при спільній аграрній політиці 2007-2013 рр. та перспективи сільського розвитку у майбутньому програмному періоді 2014-2020 рр.” (XI European Rural Development Network Conference “EU Transformations under CAP 2007-2013 and Rural Development Perspectives in the Future Programing Period 2014-2020”) (м. Генерал-Бартелот, Румунія). Ще один молодий вчений Інституту к.е.н., с.н.с. Матвеєв Є.Е. взяв участь в Російській літній школі з інституціонального аналізу (Russian Summer School on Institutional Analysis) (м. Москва, 29.06–5.07.2013).

Інститут регіональних досліджень НАН України в особі д.е.н., проф. Кравціва В.С. та д.е.н., проф. Мікули Н.А. бере участь в роботі Українсько-польської міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва. Вчені Інституту беруть участь у засіданнях Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. є дійсним членом Європейської Академії природничих наук (м. Ганновер) та членом-кореспондентом Російської академії природознавства.