Головна
Новини
Про Інститут
Структура Інституту
Наукові кадри
Публікації
Історія
Конференції
Cпівпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання

79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел.+38(032)270-71-68. Факс 270-70-58, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Петро Попадюк

 

Архів новин


17-18 грудня 2009 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка»

Міжнародна науково-практична конференція «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка» проведена з ініціативи Інституту регіональних досліджень НАН України.

Співорганізаторами заходу виступили Західний науковий центр НАН та МОН України, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Львівська обласна державна адміністрація, Національний університет «Львівська політехніка», Львівська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом, ННК «Економосвіта», а також Інститут соціології університету ім. Адама Міцкевича (м. Познань, Польща) та державна вища школа фахової освіти (м. Ярослав, Польща).

Сучасна економічна наука наполегливо працює над проблемами подолання наслідків світової кризи. В Україні, як і інших країнах, її роль у цьому процесі визначається насамперед якістю та конкурентоспроможністю продукту, який лежить в основі прийняття державних рішень на усіх рівнях управління. Це в повній мірі відноситься й до аналітичних, прогностичних та інших наукових розробок у сфері регулювання міграції населення – процесу, котрий в нашій країні набув величезних масштабів, сигналізує про структурні зміни у вітчизняній системі територіальної організації та розвитку ринку праці, засвідчує існування протиріччя між приватними інтересами людей з їх конституційно гарантованим правом реалізації міграційної поведінки на власний розсуд, й інтересами захисту, збереження й нарощування людського потенціалу національної держави. Звісно, в умовах глобалізації економіки, інформатизації та інтелектуалізації моделей суспільного поступу втілення в життя коректної наукової розробки з питань міграції – справа не однієї дискусії. Знакову роль в апробації наукових ідей відіграють міжнародні зустрічі, наради, конференції.

У світлі зазначеного вище привертає до себе увагу міжнародна науково-практична конференція «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка», проведена 17-18 грудня 2009 року у Львові з ініціативи Інституту регіональних досліджень НАН України. Співорганізаторами заходу виступили провідні науково-управлінські інституції держави, а також закордоння.

Проведення конференції відбувалося в рамках заходів святкування 15-річного ювілею Інституту регіональних досліджень НАН України. Це позначилося на широкому представництві на ній знаних науковців та практиків, які виявили живий інтерес до вирішення наболілих проблем міграції. Так, у роботі конференції взяли участь вчені, науковці провідних академічних та вузівських установ низки міст України, Польщі, представники органів державної влади різного рівня, громадських організацій, засобів масової інформації. Відрадно, що плідну позицію на конференції зайняли представники служб та відомств, котрі безпосередньо працюють над вирішенням міграційних проблем – територіальних управлінь міграційної служби Державного комітету у справах національностей та релігій України, Штабу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України.

Більше інформації про конференцію >>>


17 червня 2009 р. у м. Львові в Інституті регіональних досліджень НАН України до Всесвітнього дня біженця проведено Круглий стіл “Проблеми захисту прав мігрантів в умовах сучасної кризи: макроекономічні та регіональні аспекти ”

17 червня 2009 року в Інституті регіональних досліджень НАН України відбувся круглий стіл на тему «Проблеми захисту прав мігрантів в умовах сучасної кризи: макроекономічні та регіональні аспекти», присвячений Всесвітньому дню біженця.

Метою круглого столу було обговорення актуальних проблем зростання міграційної активності населення, появи нових соціально-економічних та організаційно-відомчих ризиків розвитку системи соціального захисту прав мігрантів, а також розробка пропозицій щодо підвищення ефективності реалізації міграційної політики на різних рівнях державного управління. Знаковим моментом стала дискусія щодо недосконалості діючого законодавчого забезпечення процесів міграції в Україні, доцільності створення Державної міграційної служби як провідного органу регулювання міграції.

Відкрив засідання круглого столу директор Інституту регіональних досліджень НАН України, д.е.н. Кравців В.С., який наголосив на актуальності проблем міграції, на багатогранності її причин і наслідків, на недосконалості систем оцінювання обсягів міграційних потоків. Він представив учасників круглого столу, серед яких привітав шановних гостей – секретаря відділення економіки НАН України академіка НАН України, професора Лібанову Е.М., вченого секретаря відділення економіки НАН України – Князєва С.І. У круглому столі взяли участь представники Львівської облдержадміністрації (управління Міністерства внутрішніх справ, управління освіти і науки, управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров’я та інші), Львівської обласної ради, управління міграційної служби у Львівській та Івано-Франківській областях Державного комітету у справах національностей та релігій, Штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби, Об’єднання профспілок Львівщини, також представники громадських та наукових структур, які займаються проблемами міграції.

Більше інформації про круглий стіл >>>


Інститут регіональних досліджень
Національної академії наук України

Оголошує прийом
До докторантури та аспірантури на 2009 рік за державним замовленням

До докторантури із спеціальності
08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва з таких спеціальностей:
08.00.03 - Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит.

Документи в докторантуру приймаються до 1 вересня, а в аспірантуру - до 10 вересня 2009 року.

Відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, вступники до аспірантури і докторантури подають на ім'я директора Інституту такі документи:
1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) список опублікованих наукових праць і винаходів; аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
4) медичну довідку про стан здоров'я за формою № 286-у;
5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, копію нострифікованого диплома);
6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:
1) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
2) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідного наукового ступеня за кордоном - копія нострифікованого диплома).

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

Довідки можна отримати за адресою:
79026 м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Інститут регіональних досліджень НАН України
Тел. (032) 270-71-00. Факс: (032) 270-70-58.
Е-mail: irr@mail.lviv.ua.


9-10 вересня 2008 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України відбувся Міжнародний науково – практичний семінар з питань просторового планування.

З 2007р. Інститут регіональних досліджень НАН України спільно з Головним управлінням містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської обласної державної адміністрації та Міністерством будівництва та транспорту Тюрінгії (ФРН) у рамках Європейської академії регіонів реалізують спільний українсько-німецький проект «Планування просторового розвитку для Львівського регіону». Ця проблематика сьогодні є дуже актуальною для Львівської області в контексті розробки Схем планування адміністративних областей та потреби оновлення планувальної документації на внутріобласному рівні.

У результаті налагодженої співпраці проаналізовано організаційні форми та методики просторового планування у федеральних землях Німеччини, здійснено стажування українських фахівців у планувальних установах федеральної землі Тюрінгія, проведено ряд спільних семінарів. На цій основі розроблені пропозиції щодо організаційного та методичного забезпечення просторового планування у Львівській області, які базуються на принципах демонополізації планувального процесу, наближення даного процесу до об’єктів планування, а також диференціації завдань планування. Для відпрацювання організаційних форм та методик просторового планування як пілотний проект запропоновано групу гірських районів Львівщини (Карпатський таксон).

У рамках даного проекту 9-10 вересня 2008 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України відбувся Міжнародний науково – практичний семінар з питань просторового планування. Метою семінару було обговорення методики планування територіальних одиниць обласного і нижчого рівня в Україні, питань розробки Схеми планування території Львівської області, урахування техногенних ризиків в просторовій організації територій, зокрема гірських районів Львівщини.

У семінарі взяли участь представники Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, органів місцевого самоврядування, Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» (м.Київ), головні архітектори міст та районів Львівської області, українські, німецькі та польські фахівці у сфері територіального планування.

Зі вступним словом на семінарі виступив директор Інституту регіональних досліджень НАН України д.е.н. В.С. Кравців, який ознайомив учасників із розробками Інституту з питань розвитку гірських територій.

Доповідь начальника Головного управління містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської обласної державної адміністрації С.І. Лукашика була присвячена аналізу сучасного стану та проблем планування території Львівської області. Він наголосив на необхідності завершення у 2008 р. роботи над Схемою планування Львівської області, на основі якої буде ґрунтуватись весь процес розвитку її території. Наступними важливими завданнями є планування території груп районів, оновлення генпланів міст та населених пунктів, містобудівне забезпечення інвестиційних проектів. З доповіддю про стан розроблення Схеми планування території Львівської області виступила представник Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» (м. Київ), головний інженер проекту Т.Р. Несвіт, яка наголосила на необхідності тісної співпраці фахівців та органів влади різних рівнів для завершення цієї роботи.

Значну увагу на семінарі було присвячено питанням методики просторового планування. Так, д.т.н., проф. М.М. Габрель виступив з доповіддю «.Загальний методологічний підхід до регіонального планування», а к.т.н., А.В. Гоблик – з доповіддю «Нові підходи до методики просторового планування території». З цієї проблематики на семінарі було заслухано також ряд доповідей німецьких фахівців. Зокрема Т. Вальтер (Міністерство будівництва, просторового розвитку та медіа Тюрінгії) виступив з питань методики просторового планування у Німеччині, С. Гікентір (Міністерство будівництва, просторового розвитку та медіа Тюрінгії) – щодо організації регіонального планування у федеральних землях Німеччини. Л.Лібе (регіональне планувальне бюро Центральної Тюрінгії) розповів про планування територій для туризму та рекреації., а К.– Ю. Марграф (регіональне планувальне бюро Південно-Західної Тюрінгії) – про планування вільного простору та протипаводковий захист як завдання регіонального планування.

З доповідями на семінарі також виступили:
• В.А. Калинюк, голова постійної депутатської комісії з питань планування територій, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Львівської обласної ради - «Про роль громадськості у реалізації містобудівних проектів», .
• В.І. Дубина, керівник планувальної майстерні інституту «Містопроект» - «Планування територій в зоні впливу м.Львова»
• В.І. Горбовий, голова Старосамбірської районної ради – «Роль органів місцевого самоврядування у плануванні територій» та інші.

Заслухавши та обговоривши доповіді фахівців та науковців, учасники семінару підтримали пропозиції щодо об’єднання зусиль проектних установ, органів регіональної та місцевої влади, фахівців у галузі просторового планування щодо завершення у 2008 р. роботи над Схемою планування Львівської області. Найближчим часом буде також розпочато виконання пілотного проекту з планування території гірських районів Львівщини з використанням нових підходів до організації та методики просторового планування і залученням консультантів із федеральної землі Тюрінгія.


У Львові Громадсько-політичне об’єднання «Український форум» презентувало програму «Україна 2015: Національна стратегія розвитку».

Академік НАНУ Володимир Семиноженко, за редакцією якого підготовлена Національна стратегія розвитку «Україна-2015», зазначив, що цей документ – реальний аналіз того, що таке Україна, яке її місце у світі, які вона має переваги та можливості. «Це не просто програма розвитку, це амбітна ціль», – додав Семиноженко. З його слів, «Україна-2015» – це перший документ, котрий можуть прийняти за основу розвитку країни. «Україна дотепер не мала жодного подібного плану, окрім передвиборчих програм партій», – наголосив він. Разом з тим, Семиноженко зауважив, що ані уряд, ані Секретаріат Президента, ані політичні партії не мають відношення до створення стратегії «Україна-2015».

За твердженням іншого співредактора «України-2015» Валерія Геєця, розробка адресована насамперед суспільству, яке має визначити шлях України у майбутнє. Власне, тому по всій регіонах організовано публічні дискусії навколо документу. «Наразі Україна пробує шукати поводирство, що є невиправданим, бо призводить до нерівноправного партнерства. Тому треба шукати власну дорогу, адже подорож без шляху – це блукання», – підкреслив Геєць.

«Недолік усіх попередніх стратегій полягав у тому, що там робився акцент на економіці. Але у сучасному світі, де триває жорстка конкуренція цінностей, неможливо виправити економічні проблеми без плекання цінностей. До прикладу, економічний розвиток Китаю. Сьогодні євроатлантизм втрачає лідерство, а причина – падіння духу. І жодні технології тут не зарадять», – додав один з провідних економістів «України-2015», директор Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАНУ (Київ) Юрій Пахомов.

Члени громадсько-політичного об’єднання переконані, що консенсус щодо цілей та напрямків розвитку України зніме протистояння як в політикумі, так і в суспільстві. «Опитування фокус-груп, зокрема, у Львові показали, що вища цінність для людей – об’єднання України», – пояснив Семиноженко.

Автори «Україна 2015: Національна стратегія розвитку» планують у вересні завершити роботу над остаточним варіантом програми, яку потім буде представлено у парламенті.

В організації та проведенні зустрічі приймав активну участь Інститут регіональних досліджень, з своїми зауваженнями та пропозиціями виступив директор Інституту д.е.н. Кравців Василь Степанович.

До електронних публікацій додано монографію Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі хх-ххі століть: нові пріоритети. К.: Наукова думка, 2006. Перших 19 сторінок, формат pdf, розмір 0,5 Мб.

Перейти до електронних публікацій ...


До відома авторів!

Готується до друку збірник «Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Структурна трансформація територіальних суспільних систем». До 1 червня 2007 року приймаються оригінальні, не опубліковані раніше статті з теоретичних і прикладних проблем соціально-економічних досліджень в перехідний період по рубриках:
1.Регіональні суспільні системи: оцінка трансформаційних процесів
2.Трансформація територіально-галузевої структури Українських Карпат
3.Теоретичні і практичні проблеми трансформації урбанізованих територій
4.Конвергенційні та дивергенційні процеси в територіальних суспільних системах
5.Трансформація інфраструктури територіальних суспільних систем
6.Економічні механізми розвитку територіальних суспільних систем

При підготовці статті просимо дотримуватися таких вимог:
1.Статті приймаються на електронну адресу: ltshevchuk@ukr.net
2.Обсяг статті 10-12 стор. (інтервал 1,5; шрифт 14); Поля: ліве - 3см, всі інші – по 2см.
3.Стаття має бути оформлена за зразком:

ОСОБЛИВОСТІ ТАРСФОРМАЦІЇ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

О.О.Петренко

В статті аналізуються…(анотація українською мовою)

В статье анализируются (аннотация на русском языке)

The paper…(annotation)

Актуальність теми статті визначається...
Вивченість досліджуваної проблематики...
Виклад основного матеріалу...
Висновки ....

Література:

© Олег Олександрович Петренко - доктор економічних наук, професор, завідувач кафдри Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна (подається на першій сторінці після тексту).

4.Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних географічних назв, власних імен.
5.Список літератури має бути наведений згідно з вимогами ВАК у алфавітному порядку (зарубіжна література подається мовою оригіналу).
6.Редколегія залишає за собою право вносення редакційних правок і скорочень тексту.
7.До статті слід додати повну довідку про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, службова і домашня адреси, контактні телефони).
8.Статті, які оформлена не за вказаними вимогами, повертатимуться авторам.


Колектив Інституту регіональних досліджень НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 15 листопада 2006 року на 76 році життя помер доктор економічних наук, професор, лауреат премії ім. Михайла Туган-Барановського НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки України Львівського національного університету ім. І.Франка та старший науковий співробітник Інституту регіональних досліджень

Злупко Степан Миколайович

Висловлюємо глибоке співчуття родині і всім хто знав покійного.

Біографія С.М. Злупка


Колектив Інституту регіональних досліджень НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 22 серпня 2006 року на 71 році життя раптово помер академік НАН України, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, директор Інституту регіональних досліджень НАН України, голова Західного наукового центру НАН і МОН України

Долішній Мар’ян Іванович

Висловлюємо глибоке співчуття родині і всім хто знав покійного.

Біографія М.І. Долішнього


Вийшла з друку монографія академіка НАН України М.І.Долішнього "РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА НА РУБЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ: нові пріоритети".

У монографії окреслено сучасні проблеми й перспективи соціально-економічного розвитку національного господарського комплексу України. На основі всебічного аналізу регіональної проблематики, у тому числі всього спектра проблем формування та реалізації регіональної політики, автор виокремлює нові стратегічні орієнтири для вибору регіональних пріоритетів України, пропонує нестандартні підходи до вирішення питань подальшого розвитку економічного потенціалу нашої країни, насамперед її агропромислового комплексу, природно-ресурсної бази, людського потенціалу, а також питань формування ринку праці, освоєння рекреаційного потенціалу тощо. Для керівників різних рівнів, спеціалістів, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.Інститут регіональних досліджень готує до друку фаховий збірник наукових статей «Соціально-економічний розвиток регіону: діагностика, стратегія, управління», присвячений проблемам розвитку Закарпатської області. Статті, які подаються до друку, повинні бути оформлені згідно з такими вимогами:

1. Обсяг статті - 10-15 стор. тексту в комп’ютерному наборі.
2. Шрифт - 14, інтервал 1,5.

Форма подачі матеріалу:

1. Ініціали, прізвище - у правому куті.
2. Назва статті прописними буквами по центру.
3. Дві анотації - на російській і англійській мовах (2-3 речення).
4. Текст.
5. Список використаної літератури.
6. Посилання на джерела в тексті - у квадратних дужках.

Статті, які не відповідатимуть вимогам ВАК, публікуватися не будуть.

До статті слід додати повну інформацію про автора, включаючи контактні адреси і телефони.

Статті необхідно надіслати до 30 квітня 2006 року на електронну адресу:
ltshevchuk@ukr.net

Тел. для довідок: 8-066-126-08-37

Шевчук Любов Теодорівна,
завідувач відділом територіальних
суспільних систем і просторового
розвитку Інституту регіональних
досліджень НАН України
(Львів-79026, вул. Козельницька, 4)25 травня 2006 р. Львівський обласний центр роботи з науковою молоддю та Інститут соціально-гуманітарних проблем людини Західного наукового центру Національне Академії наук України проводять Всеукраїнську науково-практичну конференції молодих науковців „Державна концепція виховання української молоді (традиції досвід, перспективи)".

В рамках конференції буде видано збірник матеріалів. Бажаючих подати статті в збірник просимо надсилати їх за електронною адресою VERTEBA@YAHOO.COM, або передати їх особисто науковому співробітнику Інституту соціально-гуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України Чугаєвському Миколі ( вул. Матейка, 4 кім. 6, тел. 8-050 3702714).

Обсяг статті - від 5-до 15 стор. (шрифт Times New Roman, розмір 12, інтервал 1.5) Матеріали приймаються до 15 травня 2006 р.

Просимо також за вказаною електронною адресою попередньо підтвердити свій намір подати статтю та вказати її орієнтовну тему.Під патронатом Західного наукового центру НАН України в Інституті регіональних досліджень НАН України готується до друку збірник наукових праць молодих вчених-економістів (вік до 35 років включно) під назвою “Інноваційний розвиток економіки”.
Збірник буде виданий у третьому кварталі 2003 року як фахове наукове видання серії “Соціально-економічні дослідження в перехідний період”, що входить до затвердженого ВАК України переліку.

Вартість публікації статті у збірнику становить 25 гривень. Вказана сума буде використана на комп’ютерне макетування та поліграфічне видання збірника.
Кошти перераховувати до Філії “Залізничного відділення Промінвестбанку” в місті Львові на поточний рахунок 26000301366657, МФО 325105, ЗКПО 30995035, одержувач – “Фонд підтримки наукової еліти”, призначення платежу: друк статті в збірнику (обов’язково вказати своє прізвище та ініціали).

Статті, оформлені відповідно до наведених нижче вимог, приймаються в Інституті регіональних досліджень за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4, Інститут регіональних досліджень НАН України, кім.306 Максимчуку М.В.
Телефон для довідок: (0322) 70-70-89
e-mail: andrijsh@mail.lviv.ua

Статті приймаються до 1 травня 2003 року.

Вимоги до оформлення статей:
- обсяг статей 10-12 сторінок формату А-4 (210-297);
- тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, стиль – звичайний (Normal);
- міжрядковий інтервал 1,5;
- всі поля на сторінці по 2 см, відступ на абзац 1,27 см; 
- на початку зліва друкується УДК, далі у правому кутку прізвище автора, ініціали, нижче – назва організації (вузу) і місто, нижче через інтервал по центру – назва доповіді (маленькими літерами, жирним шрифтом, розмір шрифту –14), нижче через два інтервали друкується текст;
- викладення матеріалу в статті повинно відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 15 січня 2003 р. №7-05/1 ;
- оформлення та нумерація формул, рисунків, таблиць, список використаних джерел та посилання оформляти згідно вимог ВАК до оформлення дисертацій;
- ілюстрації повинні бути виконані стандартними програмами пакету MS Office (Word, Excel, PowerPoint), вставлені в текст як рисунок і згруповані;
- формули повинні бути виконані стандартним редактором формул з MS Word;
- посилання на літературу обов’язкові і наводяться в квадратних дужках, (напр. [2, 37] – джерело 2 за списком літератури, стор. 37);
- список літератури обов’язковий і наводиться після статті, джерела вказуються в алфавітному порядку;
- подається один видрукуваний варіант статті і електронний варіант на дискеті в форматі MS Word 6.0/95 або 97/2000.

До статті та дискети необхідно додати коротку довідку із відомостями про автора в якій вказати: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), назву установи, де працює автор та його посаду, контактний телефон.

Редколегія лишає за собою право відбору статей відповідно до їх фахового рівня.


Вийшлa нова монографія:

Коломийчук B.C., Шевчук Л.Т., Шульц С.Л.
Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону (на матеріалах Тернопільської області). - Львів-Тернопіль, 2002. - с. ISBN 966-673-015-4.

ББК65.9(4.Укр)
За редакцією:
академіка НАН України, доктора економічних наук, професора М.І.Долішнього
Рецензенти:
доктор економічних наук, професор Бойко Є.І. доктор економічних наук, професор Мельник А.Ф.
Рекомендовано Вченою Радою Інституту регіональних досліджень НАН України.

Більше інформації


Інститутом випущений звіт про науково-дослідну роботу “ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ м.ЛЬВОВА”

Науково-дослідна робота “Обґрунтування Концепції Генерального плану Львова” здійснена:
під керівництвом академіка НАН України Долішнього М.І.
авторським колективом у складі працівників ІРД НАН України: Шевчук Л.Т., Шульц С.Л., Садової У.Я., Семів Л.К., Шевчука А.В., Шевчука Я.В., Гнатюк І.Я., Сторонянської І.З., Мельник М.І., провідних фахівців інших установ Божика І.Л., Брусака Р.Л., Дубини В.І., Мазур Т.М., Склярової І.В. 

Звіт опубліковано також на компкакт-диску. Докладніше ...


Інститутом випущений звіт про науково-дослідну роботу “СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО 2005 РОКУ”.

Розроблено під керівництвом і загальною редакцією академіка НАН України Долішнього М.І.
Авторський колектив: академік НАН України Долішній М.І., д.е.н. Коломийчук В.С.,
к.е.н. Шевчук Л.Т., к.е.н. Шульц С.Л., Шевчук Я.В., Сторонянська І.З., Шевчук А.В. при участі робочої групи, створеної відповідно до розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації від 16 липня 2001 року №307.


Звіт опубліковано також на компкакт-диску. Докладніше...


mregpol.jpg (8812 bytes) Вийшла з друку колективна монографія Інституту регіональних досліджень "Регіональна політика: методологія, методика, практика". Відповідальний редактор - академік НАН України М. І. Долішній. Подробиці ...

Читайте про подробиці проходження міжнародного науково-практичного семінару "Проблеми регулювання зайнятості та безробіття на регіональному ринку праці" тут

В четвер 12 липня 2001 року в актовому залі економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка о 12 год. відбудеться наукова конференція "Дух, наука, думка воля поступу української економіки", присвяченої урочистому пошануванню професора, зав. кафедри економіки України ім. Туган-Барановського ЛНУ ім. І.Франка, голови УНСПНПЛ, та працівника відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління Інституту регіональних досліджень Степана Злупка з нагоди його 70 річчя.

Тези доповідей обсягом до 2-х сторінок для опублікування подавати до 8.07.2001 на дискетах на кафедру ЕУ ЛНУ
або за адресою м. Львів, вул. Підвальна, 17 к. 30, 32


4  липня 2001 року відбудеться Міжнародний науково-практичний семінар "Проблеми регулювання зайнятості та безробіття на регіональному ринку праці". Організатори семінару: Львівська обласна державна адміністрація, Міжнародна асоціація українських економістів, Інститут регіональних досліджень НАН України, Львівський банківський інститут НБУ. До участі в семінарі запрошені науковці НАН України, вчені АН Республіки Польща, Угорщини та Словаччини, спеціалісти та практики органів державного управліннята місцевого самоврядування Львівської області, представники засобів масової інформації.

План роботи семінару:

11.00 - Представлення тематики та виступи учасників семінару (виступи 10 хв., повідомлень - 3 хв.)
13.00 - Дискусія та обговорення проблем регулювання зайнятості та безробіття на регіональному ринку праці
14.00 - Презентація книги У.Садової, Л.Семів "Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз"

Адреса оргкомітету:

Інститут регіональних досліджень НАН України, Козельницька, 4, м. Львів
тел. /факс (+380-322) 70-71-68б 70-70-89. irr@icmp.lviv.ua 

Місце проведення семінару:

Львівський банківський інститут НБУ, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11 (2 поверх, конференційний зал).
Проїзд: з залізничного вокзалу - трамваями № 1,9, до зупинки "Центр", з аеропорту - тролейбусом №9 до зупинки "Університет"


sadova_semiv.jpg (8780 bytes)

Вийшла в світ книга працівників відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління, к.е.н. Садової Уляни Ярославівної та к.е.н. Семів Любов Казимирівної "Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз". Тел. для довідок 70-70-89


В понеділок 18 червня 2001 року о 14:00 в малому конференцзалі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася презентація книжки Любов Шевчук та Тімо Аарреваара "Фінляндія" за участю надзвичайного та повноважного посла Фінляндії в Україні Тімо Репо. Організатори презентації: Західний науковий центр, Інститут регіональних досліджень НАН України, Львівська обласна державна адміністрація, Львівський національний універститет імені Івана Франка.

fp.jpg (14695 bytes)

finland.jpg (5799 bytes)  


Розпочинає роботу щомісячний постійно діючий науково-практичний семінар "Міжрегіональне та транскордонне співробітництво" під керівництвом професора, доктора економічних наук Бєлєнького Петра Юхимовича та докторанта, кандидата економічних наук Мікули Надії Анатоліївни. Семінар буде проводитись кожної 3-ї п'ятниці місяця об 11:00 у приміщенні Інституту регіональних досліджень за адресою м. Львів, вул. Козельницька, 4, кімн. 204.  Запрошуються наукові співробітники, аспіранти, студенти та всі зацікавлені у розвитку даного напрямку наукових досліджень. Заявки на доповідь подавати не пізніше ніж за тиждень до чергового засідання секретарю семінару Матвєєву Євгену Едуардовичу (тел. 70-71-45, 70-71-93). За результатами обговорення представлені доповіді будуть друкуватися в журналі "Регіональна економіка" та рекомендуватися до інших наукових видань. За довідками звертатись: Матвєєв Євген Едуардович,  Кудрявцева Валентина Геннадіївна.
Інститут регіональних досліджень, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Тел.: 70-71-45, 70-71-93
E-mail: irr@mail.lviv.uaНазад до новин