Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2017.06.191

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.48(477)
Бошота Н. В. Перспективи кластерної моделі розвитку підприємств туризму в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 191-194. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.194_u.
Літер.: 12

АвториБошота Неля Василівна

кандидат економічних наук

старший викладач кафедри фінансів та кредиту, факультет економіки, управління та інженерії, Мукачівський державний університет

Контакти: pappnw@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питанням удосконалення організації туристичної діяльності на базі регіону. Обґрунтовано переваги для розвитку туристичної сфери від створення кластерної моделі. Доводиться необхідність застосування моделі стратегічного управління розвитком туризму у рамках кластерного підходу.

Ключові слова:

туризм, туристична галузь, стратегічне управління, кластерний підхід, туристичний кластер

Посилання

  
 1. Брувер А., Руденко Н., Грищенко С. Стратегічне планування місцевого розвитку: розробка та впровадження проектів: навч. посібник. – К.: Європейська комісія, 2006. – 168 с.
 2. Портер М. Конкуренция / пер. с англ. – М.: Вильямс, 2005. – 608 с.
 3. Шаститко А. Е. Кластеры как форма пространственной организации экономи­ческой деятельности: теория вопроса и эмпирические наблюдения // Теория экономических исследований. – 2009. – №2.
 4. Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці: монографія. – Хмельницький: ХНУ; Тріада-М, 2011. – 502 с.
 5. Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці. – К.: Логос, 2004. – 848 с.
 6. Андрющенко К. А., Стеченко Д. М. Наукові аспекти створення екотуристичних кластерів на Черкащині // Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері). – 2004. – №8. – С. 69-71.
 7. Герасимчук З. В., Білик О. С. Еколого-економічні засади підвищення конкурентоспроможності регіону: монографія. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 284 с.
 8. Гоблик В. В. Кластери в туристично-рекреаційному комплексі Закарпаття: монографія. – Ужгород: Ліра, 2009. – 232 с.
 9. Давидова О. Г. Туристичний кластер як фактор конкурентоспроможності регіонів України // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2011. – №6, Ч. 1. – С. 337-341.
 10. Комліченко О. О., Ротань Н. В.  Стратегічне управління регіональним розвитком туризму на основі кластерного підходу // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 6, Ч. 3. – С. 110-112.
 11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – 2017. – Режим доступу: http://www.ukrstat.org.ua
 12. Чигринець О. А. Кластерна модель підвищення конкурентоспроможності підприємства // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. – 2013. – Вип. 23-24. – С. 366-373.


Веб-майстер П. Попадюк