Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2018.01.077

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.439.5(477); JEL Q13
Карп’як М. О. Особливості функціонування ринку м’яса в Україні та його вплив на розвиток економіки регіонів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 77-80. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.080_u.
Літер.: 5

АвториКарп’як (Гусєва) Марія Олександрівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: marimusic@meta.ua

Сторінки:

Анотація

У статті здійснено аналіз особливостей функціонування ринку м’яса в Україні та його вплив на розвиток економіки регіонів. Проаналізовано тенденції розвитку галузі тваринництва у різних формах господарювання та зосереджено увагу на виробництві продукції фермерськими господарствами. Встановлено регіональні особливості розвитку ринку м’яса в Україні. Сформовані пріоритетні напрямки розвитку м’ясної продукції в Україні.. Підкреслюється, що ефективний розвиток м’ясного ринку сприятиме сталому розвитку аграрної сфери в Україні та підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції. Враховуючи позитивні тенденції розвитку ринку птахівництва та його концентрацію у кількох великих бізнес-групах пропонується провести комплекс організаційних, економічних та регуляторних заходів, які сприятимуть розвитку малих та середніх аграрних підприємств, а також розвитку експортної мережі м’ясних продуктів.

Ключові слова:

ринок м’яса, тваринництво, м’ясна продукція, державна підтримка

Посилання

    
  1. Карпенко С. М. Основні тенденції розвитку птахівництва // Экономика и менеджмент. 2016. Вип. 7. Режим доступу: http://www.ait-magazine.com.ua/sites/default/files/karpenko.pdf
  2. Маховський, Д. В. Сучасні тенденції розвитку регіонального ринку м’яса в Україні // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. Маріуполь, 2017. Вип. 33. С. 58-64.
  3. Тваринництво України: [cтат. зб.] / ред. О. М. Прокопенко; Держ. служба статистики України. К., 2018. 165 с.
  4. Пуцентейло П. Р. Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2011. 420 с.
  5. Орел В. М. Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку регіонального ринку м’яса та м’ясної продукції // Економічний аналіз: зб. наук. пр. Тернопіль, 2014. № 3. Том 18. С. 70-74.


Веб-майстер П. Попадюк