Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.02.003

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 338.439.02:330.522; JEL H10, O20, F29
Папп В. В., Бошота Н. В. Європейський досвід формування стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку країни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 3-6. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-1.
Літер.: 7

АвториПапп Василь Васильович

доктор економічних наук, професор

проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри туризму і рекреації, Мукачівський державний університет

Контакти: -papw@rambler.ru, pappvv@mail.msu.edu.ua, pappww@gmail.com

Сторінки:Бошота Неля Василівна

кандидат економічних наук

старший викладач кафедри фінансів та кредиту, факультет економіки, управління та інженерії, Мукачівський державний університет

Контакти: pappnw@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Досліджено європейську практику розроблення та реалізації стратегії соціально-економічного розвитку країни як найважливішого інструменту впливу держави на соціальний та економічний розвиток. Розроблено рекомендації щодо використання сучасних інструментів стратегічного планування. Доведено, що без науково-методичного забезпечення плану соціально-економічного розвитку країни неможливо розраховувати на успішне вирішення важливих завдань і демократизацію суспільних зв’язків. Європейський досвід свідчить, що перехід країни на інноваційний соціально орієнтований тип розвитку вимагає підвищення ефективності процесу державного стратегічного планування, досягнення якого можливе тільки за злагодженої діяльності органів державної влади, підприємницьких структур, науки і суспільства. В умовах, що склалися, виникає необхідність формування єдиної комплексної системи планування соціально-економічного розвитку, що оптимально поєднує в собі як використання стратегічного планування, так і програмно-цільового методу для вирішення наявних проблем.

Ключові слова:

соціально-економічний розвиток, стратегія, країна, європейський досвід, планування, інструмент, програма

Посилання

    
  1. Вініченко І. І., Мостова А. Д. Стратегія як інструмент забезпечення економічного розвитку держави. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2016. № 3(41). С. 91-96.
  2. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах. Київ, 1998. 144 с.
  3. Каймашнікова К. С. Генезис та сутність категорії «глобальна стратегія економічного розвитку». Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки: зб. наук. пр. 2014. № 7(1). С. 92-95.
  4. Островський І. А., Стадник Г. В. Сучасні особливості формування стратегії соціально-економічного розвитку регіонів. Економіка та суспільство. 2017. № 10. С. 464-468.
  5. Савчук С. В. Особливості стратегічного планування в умовах бюджетної децентралізації. Економіка та суспільство. 2016. № 7. С. 838-843.
  6. Сментина Н. В. Особливості методології стратегічного планування в системі державного управління соціально-економічним розвитком територій. Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка.. 2013. № 4. С. 67-80
  7. Ставицький О. В. Особливості розвитку стратегічного управління в Україні. Ефективна економіка. 2011. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=646


Веб-майстер П. Попадюк