Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.02.016

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.77.336.6; JEL
Коркуна О. І., Коркуна І. І., Цільник О. Я. Нормативно-правове забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 16-19. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-3.
Літер.: 17

АвториКоркуна (Масна) Орислава Іванівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Львівський державний університет фізичної культури

Контакти: grafskayaorislava@gmail.com

Сторінки:Коркуна Іван Іванович

кандидат економічних наук, доцент, Заслужений економіст України

доцент кафедри економіки та менеджменту, Львівський державний університет фізичної культури

Контакти: -korkuna@lbi.wubn.net

Сторінки:Цільник Олег Ярославович

директор ПП «Укрзахідпостач» (Львів)

Контакти: oleg.c28@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення реформування місцевого самоврядування в Україні в умовах децентралізації влади. Встановлено, що одним з найголовніших елементів стратегії управління об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в Україні є самостійність, ефективність, управлінські інновації, швидкість та обґрунтування прийняття рішень. Встановлено, що загалом законодавче забезпечення децентралізації місцевого самоврядування відповідає європейським вимогам і створює надійне підґрунтя для практичного етапу реформи. Визначено питання, які потребують подальшого законодавчого врегулювання.

Ключові слова:

децентралізація, закон, місцеве самоврядування, нормативно-правове забезпечення, територіальні громади, розвиток

Посилання

  
 1. Куц Ю. О. Проблемне поле державного управління: концептуальна демаркація. Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. 2011. № 1(5). С. 3-10.
 2. Територіальна громада: знаннєвість, дієвість: монографія / Ю. О. Куц, В. М. Сінченко, В. В. Момонова, С. В. Газарон; ред. Ю. О. Куц. Харків: Апостроф, 2011. 340 с.
 3. Берданова О. В., Вакуленко В. М. Стратегічне планування регіонального розвитку: навч. посіб. Київ: НАДУ. 2007. 96 с.
 4. Молодожан Ю. Б. Самодосконалість територіальних громад: системний підхід: монографія. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. 370 с.
 5. Серьогін С. М., Гончарук Н. Т. Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні. Аспекти публічного управління. 2015. № 4. С. 111-120.
 6. Наконечний В. В. Управління містом: теоретико-методологічний вимір: монографія. Харків: Цифрова друкарня № 1, 2012. 263 с.
 7. Про затвердження Державної стратегії регіону на період до 2020 року: постанова Кабінету Міністрів України від 6.08.2014 р. № 385. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon2rada/gov/UA/laws/show/385-2014-%BF
 8. Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні: постанова Верховної Ради України від 4.06.2015 р. № 509-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-viii
 9. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 р. № 1508-VII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
 10. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII. Законодавство України: сайт. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19
 11. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.03.2015 р. № 156-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19
 12. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
 13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг: Закон України від 10.12.2015 р. № 888-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-19
 14. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів ОТГ: Закон України від 26.11.2015 р. № 837-VII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/837-19
 15. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин: Закон України від 28.12.2014 р. № 79-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/Laws/79-19
 16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища: Закон України від 09.02.2017 р. № 1848-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon0.rada.gov.UA/lavs/show/1848-19
 17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад: Закон України від 09.02.2017 р. № 1852-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1851-19


Веб-майстер П. Попадюк