Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.02.020

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 316.422; JEL O10, O11, P51, P46
Макара О. В., Новицький В. А. Теоретичні засади дослідження розвитку соціально-економічних систем. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 20-23. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-4.
Літер.: 7

АвториМакара Оксана Василівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: ok302008@ukr.net, oksana.makara@eenu.edu.ua

Сторінки:Новицький Віталій Андрійович

аспірант кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Контакти: info@novimandry.com

Сторінки:

Анотація

Розглядаються теоретичні засади дослідження розвитку соціально-економічних систем. Доведено, що розвиток доцільно розглядати як загальний процес в органічній єдності соціально-економічної системи. Окреслено необхідність застосування моніторингу соціально-економічної системи регіону. За результатами методологічних підходів представлено визначення поняття «соціально-економічна система». Розкрито сутність соціально-економічної системи. Обґрунтовано, що розвиток соціально-економічної системи формується комплексно, із взаємопов’язаних факторів і забезпечується ефективним механізмом державного регулювання і управління на регіональному рівні. Визначено, що сутність управління розвитком соціально-економічної системи можна визначити як особливий вид цілеспрямованої діяльності, що сприяє досягненню прогресивних змін при підтримці динамічної рівноваги і здійсненні процесу розширеного відтворення в регіонах. Сформовано пропозиції щодо розроблення моніторингу соціально-економічної системи регіону, який дасть змогу обґрунтувати пріоритети соціально-економічного розвитку, підвищить ефективність стратегічного планування, прогнозування та програмування, а головне – забезпечить необхідні темпи зростання економіки й, відповідно, підвищення якості і рівня життя населення.

Ключові слова:

соціально-економічна політика, соціально-економічний розвиток, соціально-економічна система, моніторинг соціально-економічної системи регіону, рівень життя населення

Посилання

    
  1. Васин С. М. Трансформация социально-экономической системы региона. Пенза, 2005. 402 с.
  2. Вахрушева О. Б. Мониторинг в современной системе управления. Управленческий учет. 2008. № 4. С. 11-16.
  3. Гапоненко А. Л., Полянский В. Г. Развитие региона: цели, закономерности, методы управления. М.: Изд-во РАГС, 1999. 16 с.
  4. Гапоненко А. Л. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город. Регион. 2004. № 23.С. 25-27.
  5. Коломійчук В. С., Шевчук Л. Т., Шульц С. Л. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону: Методологія, методи, практика. Київ, 2002. 277 с.
  6. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002. 767 с.
  7. Таран-Лала О. М. Функціонування соціально-економічних систем: теорія та практика: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2016. 332 с.


Веб-майстер П. Попадюк