Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.02.030

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 911.3:[332.33](477.83); JEL Q24, Q51
Войтків П. С., Кравців С. С., Михалець В. В. Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних ресурсів адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі Кам’янка-Бузького району Львівської області). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 30-35. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-6.
Літер.: 7

АвториВойтків Петро Степанович

кандидат географічних наук

доцент кафедри конструктивної географії і картографії, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: voitkivpetro@gmail.com

Сторінки:Кравців Степан Степанович

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри конструктивної географії і картографії, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

Контакти: stepan.kravtsiv@lnu.edu.ua, yur4uks@mail.ru

Сторінки:Михалець Володимир Віталійович

студент-магістр кафедри конструктивної географії та картографії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Контакти: volodymyr19lviv@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Екстенсивне використання земель України завдає великих економічних, соціальних та екологічних збитків. Дедалі гостріше постає питання щодо раціонального та збалансованого використання, збереження, відтворення, оптимізації і покращення екологічної ситуації земельних ресурсів. Нераціональне використання, підвищення рівня антропогенного навантаження на довкілля спричиняють значні зміни їх екологічного стану. У процесі дослідження використовували матеріали форми 6-зем та фондові матеріали відділу земельних ресурсів Кам’янка-Бузького району Львівської області. Проаналізовано структуру земельного фонду Кам’янка-Бузького району Львівської області за категоріями його використання та цільовим призначенням. Виявлено основні екологічні проблеми стану, порушення та використання земельних ресурсів району, а також запропоновано заходи щодо їх ефективного використання. Розраховано коефіцієнт екологічної стійкості, дестабілізаційний фактор і сумарну екологічну ситуацію земельних ресурсів.

Ключові слова:

екстенсивне використання земель, екологічні проблеми, екологічна оцінка, земельні ресурси, екологічна стійкість, дестабілізаційні фактори, сумарна екологічна ситуація

Посилання

    
  1. Войтків П. С., Кравців С. С. Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних ресурсів Пустомитівського району Львівської області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 78-82.
  2. Земельні ресурси України / ред.: В. В. Медведєв, Т. М. Лактіонова. Київ., 1998. 150 с.
  3. Паньків З. П. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Земельні ресурси і земельний кадастр». Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 72 с.
  4. Підвальна Г. С., Позняк С. П. Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Пасмового Побужжя. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 192 с.
  5. Природа Львівської області / ред. К. І. Геренчук. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1972. 149 с.
  6. Свитин В. А. Оценка экологической опасности использования земель. Земледелие. 1991. № 2. С. 69-72.
  7. Сохнич А. Я., Горлачук В. В., Наход А. В., Песчанська І. М., Смолярчук М. В. Управління земельними ресурсами: регулювання земельних відносин: навч. посібн. Львів: Ареал, 2008. 255 с.


Веб-майстер П. Попадюк