Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.02.036

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК [336.1:352]:[338.45:37]:332.1; JEL H75, R58, H52
Беновська Л. Я. Підходи до оцінювання якості загальноосвітніх послуг в умовах децентралізації освіти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 36-41. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-7.
Літер.: 8

АвториБеновська Лілія Ярославівна

кандидат економічних наук

старший науковий співробітник, вчений секретар підрозділу відділу регіональної фінансової політики, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: lbenovska11@gmail.com

Сторінки:

Анотація

З’ясовано сутність поняття «якість освітніх послуг» та його відмінність від поняття «якість освіти». Запропоновано методичний підхід до оцінювання якості освітніх послуг, в основі якого дві складові: оцінювання результату освітніх послуг та оцінювання процесу надання освітніх послуг. Підібрані показники оцінки якості освітніх послуг загальноосвітніх закладів згруповано у такі блоки: рівень знань учнів; інфраструктурне, інформаційне, кадрове, фінансове забезпечення освітнього процесу; організаційні перетворення освітньої мережі та використання нових форм навчання. Проаналізовано та оцінено якість загальноосвітніх послуг об’єднаних територіальних громад Львівської області, що дозволило виявити тенденції та проблеми, характерні не лише для вибраного регіону, але і країни загалом.

Ключові слова:

загальна середня освіта, якість освітньої послуги, децентралізація, територіальні громади, оцінка, рівень знань

Посилання

    
  1. Гриневич Л. М. Тенденції децентралізації управління базовою освітою в сучасній Польщі: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2005.
  2. Демків О.І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні. Фінанси України. 2009. № 3. С. 46-56.
  3. Кириленко О. П. Фінансова незалежність місцевого самоврядування. Фінанси України. 2001. № 1. С. 34-39.
  4. Денисюк О., Титаренко Н. Освітні індикатори якості загальної середньої освіти (на прикладі загальної середньої освіти). Освітня аналітика України. 2017. № 1. С. 85-93.
  5. Савчук Д. М. Опорні школи як результат соціального розвитку громади. Молодий вчений. 2016. № 7(34). С. 124-126.
  6. Юрчук Л. Тенденції децентралізації управління освітою в Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2009. Вип. 4. С. 276-283.
  7. Беновська Л. Я. Проблеми бюджетного забезпечення освіти в контексті децентралізації управління. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 121-129.
  8. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


Веб-майстер П. Попадюк