Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.02.042

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.01:314.117.3; JEL G40, G41
Дудинець Л. А., Голуб Г. Г., Голуб Р. Р. Фінансова поведінка домогосподарств та її детермінанти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 42-47. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-8.
Літер.: 12

АвториДудинець Лідія Анатоліївна

кандидат економічних наук

викладач кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: dudynets@meta.ua, lidaok@meta.ua

Сторінки:Голуб Ганна (Анна) Григорівна

кандидат економічних наук, доцент

декан, факультет фінансів та управління, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: golub@libs.ubs.edu.ua

Сторінки:Голуб Роксолана Ростиславівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: or.golub@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Досліджено економічний зміст поняття «фінансова поведінка», узагальненим тлумаченням якого є його трактування як особливого виду економічної поведінки, пов’язаного з діями населення на ринку фінансових послуг, що передбачає мобілізацію, перерозподіл та інвестування грошових ресурсів населення. Проаналізовано фактори, що впливають на фінансову поведінку домогосподарств, і виділено такі їх види: політичні, демографічні, культурні, соціальні, психологічні, економічні. Розглянуто класифікацію фінансової поведінки населення. Визначено особливості фінансової поведінки населення в Україні, порівняно з іншими країнами. Встановлено, що рівень проникнення фінансових послуг значно нижчий за світові норми: у середньому один українець має лише одну банківську картку та один поточний рахунок у банку, а наміри населення заощадити та інвестувати мають пасивний характер. Встановлено, що найбільшим детермінантом фінансової поведінки, інклюзії та грамотності в Україні є вік і майновий стан споживачів фінансових послуг. Окреслено проблеми, вирішення яких сприятиме активізації фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств і залученню їх до діяльності на фінансовому ринку України.

Ключові слова:

економічна поведінка; фінансова поведінка, фінансова інклюзивність, фінансова грамотність, фінансова послуга, споживач фінансових послуг

Посилання

  
 1. Вдовиченко А. М. Фінансовий потенціал населення: нові можливості інноваційного розвитку економіки України. Ірпінь. 2012. 225 с.
 2. Галишникова Е. В. Финансовое поведение населения: сберегать или тратить. Финансовый журнал. 2012. № 2. С. 133-140.
 3. Єфременко Т. Фінансова поведінка населення України. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2002. № 2. С. 165-175.
 4. Кізима Т. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, класифікація, чинники впливу. Світ фінансів. 2011. № 4. С. 19-26.
 5. Ковтун О. А. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, структура та класифікація. Бізнес Інформ. 2013. № 9. С. 280-286.
 6. Косточка О. О. Фінансова поведінка домогосподарств України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. С. 698-701.
 7. Ломачинська І. А. Оптимізація фінансової поведінки домогосподарств у трансформаційній економіці України. Економічний простір: зб. наук. пр. 2011. № 49. С. 141-149.
 8. Шабунова А. А., Белехова Г. В. Экономическое поведение населения: теоретические аспекты. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. 134 с.
 9. Мельник В. М., Якушик І. Д., Ломачинська І. А., Драган О. О. Формування фінансової поведінки домогосподарств в Україні. Херсон: ВД Гельветика, 2014. 212 с.
 10. Фінансова грамотність, обізнаність та інклюзія в Україні: звіт про дослідження. 2017. 69 с. Національний банк України: сайт. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=83136332
 11. Financial Inclusion Data 2017. Worldbank: Website. URL: http://globalfindex.worldbank.org
 12. Дудинець Л. А., Верней О. Є. Захист прав споживачів на ринку фінансових послуг. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 688-692.


Веб-майстер П. Попадюк