Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.02.048

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.1:332; JEL
Бондаренко В. М., Дрипка К. Р., Чобаль Л. Ю. Особливості інноваційних процесів в аграрному секторі. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 48-53. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-9.
Літер.: 20

АвториБондаренко Вікторія Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України; доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту, Ужгородський національний університет

Контакти: viktoriya.bondarenko@gmail.com, viktoria.bondarenko@uzhnu.edu.ua

Сторінки:Дрипка Катерина Романівна

студентка спеціальності «Менеджмент» кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту Ужгородського національного університету

Контакти: katedrypka@gmail.com

Сторінки:Чобаль Людмила Юріївна

кандидат економічних наук

доцент кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Контакти: lchobal@ukr.net, cobalyudmila@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Обґрунтовано суть, ознаки та проблеми впровадження інновацій у вітчизняному аграрному секторі. Визначено особливості інноваційний процесів агросектору в сучасних умовах. Розглянуто головні проблеми та перешкоди для інноваційного розвитку сільського господарства в Україні. Основними стримуючими чинниками інноваційної активності його суб’єктів є: ставлення сучасного підприємця до інноваційних процесів та усвідомлення їх ролі у забезпеченні успіху, відсутність державної підтримки інноваційної діяльності і недосконалість законодавчої бази в Україні. Окреслено перспективні напрями підвищення рівня інноваційного розвитку агропродовольчих компаній в Україні.

Ключові слова:

інновації, технології, АПК, інноваційна діяльність, агроінновації

Посилання

  
 1. Кот О. В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного сектора економіки та його організаційно-економічне забезпечення. Проблеми науки. 2008. C. 30-37.
 2. Попова О. В. Вопросы методологии управления инновационными процессами в АПК: Управление общественными и экономическими системами. 2007. № 1. URL: http://bali.ostu.ru/umc/zj2007_1.php
 3. Бухвостов Ю. В. Детерминирующее воздействие инвестиций на формирование экономики инновационного типа (на примере аграрного сектора): автореф. дис. … канд. экон. наук: спец. 08.00.01. Москва, 2009. 26 с.
 4. Донець О. Інновація та її особливості в аграрному секторі економіки України. Економічний аналіз: зб. наук. пр. 2013. 12(1). C. 92-97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12(1)
 5. Полегенька М. А. Особливості інноваційної діяльності в агропромислових підприємствах України. Агросвіт. 2017. № 6. С. 49-54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2017_6_10
 6. Янковська О. І. Інноваційний процес у сільському господарстві. Наука і економіка. 2009. № 4, т. 2. C. 54-58. URL: http://eprints.zu.edu.ua/8485/1/Янковська%20О. І._Інноваційний%20процес%20в%20сільському%20господарстві.pdf
 7. San Jose Declaration of Ministers of Agriculture. IICA: Website. 2011. URL: http://webiica.iica.ac.cr/ministerial/costarica2011/Documents/JIA2011Declaracion_eng.pdf
 8. Саранчук Г. М. Інноваційний розвиток сільського господарства як основа підвищення його конкурентоспроможності. Інноваційна економіка. 2010. № 1. C. 26-32.
 9. Янковська О. І. Особливості інновацій в сільському господарстві. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки: зб. наук. пр. 2010. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_54
 10. Глотова І. Профіт від ІТ, або чому агрохолдинги змушені ставати розробниками програмних продуктів. Agravery: сайт. 3 квітня 2018 р. URL: http://agravery.com/uk/posts/show/profit-vid-it-abo-comu-agroholdingi-zmuseni-stavati-rozrobnikami-programnih-produktiv
 11. ТОП-9 вітчизняних інноваційних ідей, які змінять сільське господарство. Agronews: сайт. 2017. URL: https://agronews.ua/node/74760
 12. Корнилюк Р., Харламов П., Шишацкий Е. Спасти будущее: первый рейтинг инновационных компаний Украины. Как инновации и наука способны возродить украинскую экономику. Forbes: сайт. 25 мая 2016. URL: http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1416757-spasti-budushchee-pervyj-rejting-innovacionnyh-kompanij-ukrainy
 13. Семенчук О. Технології штучного інтелекту можуть вирішити всі проблеми агросектору. Everest: сайт. 05.10.2018. URL: https://www.everest.ua/ai-platform/ai-business/tekhnolohiyi-shtuchnoho-intelektu-mozhut-vyrishyty-vsi-problemy-ahrosektoru
 14. Височан О. С. Наукові підходи до визначення понять «інновації» та «інноваційна діяльність» у сільському господарстві. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. С. 101-104.
 15. Готра В. В. Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору України. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 6. C. 79-84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_6_10
 16. Лисенко В. В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сільського господарства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент: зб. наук. пр. 2015. Вип. 10. C. 153-156. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_10_35
 17. Кіпіоро І. М. Проблеми та перспективи інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту: Економічні науки: зб. наук. пр. 2014. Вип. 1. C. 120-126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2014_1_17
 18. Боліла С. Ю. Інноваційний розвиток аграрного сектору: проблеми та важелі державного впливу з їх вирішення. Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення: матеріали конференції 27 вересня 2017 р. у м. Київ. С. 16-21. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/publikatsiyi/konferencziya-problemi-normativno-pravovogo-zabezpechennya-innovaczijnoyi-diyalnosti-ta-shlyaxi-yix-virishennya.pdf
 19. Beck Ch. Four Urgent Challenges Facing Tech Innovation in Agriculture. Innovatemap: Website. 2018. URL: https://www.innovatemap.com/resources/wisdom/four-urgent-challenges-facing-tech-innovation-in-agriculture
 20. Про конференцію. ProAgro: сайт. 2018. URL: http://www.proagro.com.ua/events/innovation2018


Веб-майстер П. Попадюк