Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.02.054

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.36; JEL Q15, Q24, R14
Бережницька Г. І. Специфіка господарського використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Львівської області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 54-59. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-10.
Літер.: 4

АвториБережницька Галина Іванівна

старший викладач кафедри права, Львівський національний аграрний університет

Контакти: galunkab1985@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Проведено дослідження особливостей функціонування сільськогосподарських підприємств Львівської області з використанням статистичних даних і вибіркових даних Держземагентства. Визначено зниження кількості сільськогосподарських підприємств, що значною мірою пов’язано з недосконалими земельними відносинами, сформованими у державі. Досліджено особливості використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств: структури земельних ресурсів за категоріями власників, за функціональним призначенням, за категоріями сільськогосподарських культур, під які такі землі відведені. Досліджено якісний склад земель регіону та особливості підтримання їх родючості. На цій основі виявлено проблеми та перешкоди у сфері управління використанням земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств, подолання яких повинно стати першочерговим завданням на шляху стратегічного забезпечення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова:

земельні ресурси, сільськогосподарські підприємства, землекористування, використання земельних ресурсів, землевласники

Посилання

    
  1. Валовий регіональний продукт у 2017 році: стат. зб. Київ: Державна служба статистики України, 2019. 158 с.
  2. Сільське господарство Львівської області: стат. зб. Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2018. 177 с.
  3. Ковтун В. B. Промисловий комплекс України (економіка – екологія – географія: програма для вищих навч. закл. / Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. К.: Логос, 1998. 54 с.
  4. Скурська Н. М. Соціально економічні та екологічні умови сталого функціонування земельно-ресурсного потенціалу аграрного виробництва. Київ: Логос, 2003. 112 с.


Веб-майстер П. Попадюк