Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.02.066

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.341.1; JEL R12
Ковальська Л. Л. Методичний підхід до аналізу та оцінки розвитку інноваційного підприємництва регіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 2(136). С. 66-72. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-2-12.
Літер.: 9

АвториКовальська Любов Леонідівна

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет

Контакти: kovalska.lyuba@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Проведено огляд наявних методичних підходів до аналізу та оцінювання розвитку інноваційного підприємництва регіонів держави. Представлено методику аналізу та оцінювання розвитку інноваційного підприємництва регіонів держави. Запропонована методика містить такі структурні елементи: вибір мети, об’єкта та завдань оцінювання розвитку інноваційного підприємництва регіону, вибір методів оцінювання розвитку інноваційного підприємництва регіону, вибір напрямів оцінювання розвитку інноваційного підприємництва регіону, вибір системи показників оцінювання розвитку інноваційного підприємництва регіону, комплексне оцінювання рівня розвитку інноваційного підприємництва регіону.

Ключові слова:

підприємництво, інновації, інноваційне підприємництво, регіон, наука, виробництво, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, комерціалізація, інноваційний продукт

Посилання

  
 1. Денисюк В. Інноваційна активність національної економіки: вдосконалення методології, показники промислових підприємств, державна підтримка. Економіст. 2005. № 8. С. 45-49.
 2. Денисюк В. Методологія оцінки та аналізу динаміки інноваційної активності промисловості регіону. Економіст. 2006. № 3. С. 40-43.
 3. Князь О. В. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. Регіональна економіка. 2007. № 3. С. 219-227.
 4. Чабан В. Г. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка. Фінанси України. 2006. № 5. С. 142-148.
 5. Федулова Л. І. Дослідження методик оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств. Держава та регіони. 2008. № 4. С. 234-240.
 6. Рудь Н. Т. Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки. Регіональна економіка. 2011. № 4. С. 140-150.
 7. Мілевська Т. С. Оцінка інноваційної активності регіону. Бізнес Iнформ. 2012. № 4. С. 104-107.
 8. Мартьянов М. Вплив інноваційної активності регіонів на їх економічну динаміку. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2016. № 1. С. 54-63.
 9. Казмірчук С. Інноваційний розвиток регіону: наявний потенціал, проблеми та перcпективи. Галицький економічний вісник. 2010. № 1(26). С. 25-35.


Веб-майстер П. Попадюк