Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.04.032

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 332.142.432:332.12; JEL R11, R22, O18
Мельник М. І., Яремчук Р. Є. Просторові тенденції та особливості соціально-економічного розвитку міст і сільських територій регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 4(138). С. 32-40. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-6.
Літер.: 6

АвториМельник Мар'яна Іванівна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: mar.melnyk@gmail.com, (032)270-70-53, (+38099)72-93-873

Сторінки:Яремчук Роман Євгенович

провідний інженер відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: wuhor@i.ua, wyhor29@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Висвітлено основні просторові тенденції та характерні особливості соціально-економічного розвитку міст і сільських територій Запорізької області, а також окреслено оптимальний механізм удосконалення їхнього просторового розвитку, враховуючи регіональну специфіку. Проведений аналіз основних показників соціально-економічного та просторового розвитку дозволив виділити основні характерні особливості процесу урбанізації в регіоні та його впливу на розвиток приміських територій. За допомогою інтегрального індексу економічного розвитку міст і районів Запорізької області, який ґрунтується на кількісних та якісних характеристиках різноманітних аспектів соціальної та економічної динаміки їх розвитку, здійснено ранжування міст і районів регіону за рівнем соціально-економічного розвитку. Виділено основні чинники, які сприяють і перешкоджають збалансованому просторовому та економічноу розвитку регіону.

Ключові слова:

просторовий розвиток, соціально-економічний розвиток, урбанізація, моноцентричність, старопромисловий регіон, індекс економічного розвитку

Посилання

    
  1. Статистична інформація. Державна служба статистики України: сайт. 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
  2. Інклюзивний вимір розвитку міст – центрів ділової активності України: тенденції та перспективи: наукова доповідь / наук. ред. М. І. Мельник. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2019. 55 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
  3. Мельник М. І., Лещух І. В. Міста-центри економічної активності у вимірі цілей інклюзивного розвитку. Економіка України. 2019. № 3. С. 70-84.
  4. Статистична інформація. Головне управління статистики у Запорізької області: сайт. 2018. URL: http://zp.ukrstat.gov.ua
  5. Просторова організація бізнесу в регіонах України: форми та механізми регулювання: монографія: у 2-х т. Т. 1 / наук. ред. М. І. Мельник. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», 2019. 377 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
  6. Просторова організація бізнесу в регіонах України: форми та механізми регулювання: монографія: у 2-х томах. Т. 2 / наук. ред. М. І. Мельник. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», 2019. 330 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).


Веб-майстер П. Попадюк