Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.04.074

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336:338.001.11; JEL G17
Паньків О. Р. Обґрунтування та типові ознаки моделей венчурного інвестування енергоорієнтованих стартапів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 4(138). С. 74-78. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-12.
Літер.: 7

АвториПаньків Олег Романович

аспірант, ДВНЗ «Університет банківської справи»

Контакти: oleg585750@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Визначено роль і місце галузей інноваційного енергозбереження та альтернативних джерел енергопостачання у складній системі енергонезалежності країни. Розглянуто теоретико-методологічні засади обґрунтування перспективних управлінських рішень у сфері залучення фінансових ресурсів, а також створення нових джерел фінансування розвитку енергоорієнтованих стартапів. У межах пошуку оптимізаційних рішень запропоновано використовувати принципи статистично-математичного апарату, маркетингових і досягнень у сфері мережевого розвитку, якими послуговуються у прогнозно-ігровому (букмекерсько-біржовому) бізнесі. Проведено аналогове порівняння принципових моделей та визначено типи енергоорієнтованих стартапів. Розглянуто тип моделі, характерної для умов України. В основу пошуку та дослідження покладено запропонований автором метод порівняння стратегій із залучення фінансових ресурсів в ігровий бізнес, природа якого подібна з точки зору математичного дослідження операцій. Запропоновано застосувати властивість закону емерджентності. Аналіз проведено на прикладі тендерної процедури з організації державних закупівель.

Ключові слова:

енергоорієнтований стартап, енергоінвестинг, емерджентні вимоги, гра від негативу, онлайн беттінг, очікувана вартість, точково-оперативне інвестування

Посилання

    
  1. Вознюк М. А., Пшик Б. І., Дурицька Г. В. Інвестування: навч. посіб. Київ: Університет банківської справи, 2017. 526 с.
  2. Лернер А. Я. Начала кибернетики. Москва: Наука, 1967. 400 с.
  3. Гмурман В. С. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва: Высшая школа, 1972. 368 с.
  4. Брокер Е., Марнитц Й., Харрис С. Искусство ставить на спорт. Первое пособие по ставкам на русском языке. Москва, 2016. 104 c.
  5. Как устроен букмекерський бизнес в России. DW: сайт. 2019. URL: https://www.dw.com
  6. Носова Є. А., Могге Д. Б. Сучасний стан та особливості функціонування венчурних інвестиційних фондів в Україні. Ефективна економіка. 2017. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5491
  7. Офіційний учасник системи публічних закупок «Prozorro» та відкритої системи комерційних закупівель Rialto. Zakupki.Prom.ua: сайт. 2019. URL: https://zakupki.prom.ua


Веб-майстер П. Попадюк