Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.04.084

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.14.01; JEL G32
Мельник О. В. Концептуальні засади стратегії інкорпорованої капіталізації підприємства. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 4(138). С. 84-88. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-14.
Літер.: 10

АвториМельник Оксана Володимирівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри економічної теорії, факультет економіки та управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Контакти: melnyko@kneu.edu.ua

Сторінки:

Анотація

Актуалізація дослідження інкорпорованої капіталізації як першопричинного джерела забезпечення зростання вартісних результатів капіталотворення пов’язана з тим, що за постіндустріальних умов діяльності підприємств їхня успішність визначається здатністю продукувати та використовувати нові знання, організаційна природа яких вивчається в інкорпорованій площині. Основним фокусом дослідження стали стратегічні орієнтації на навчання та самонавчання, що зумовлено конкуренцією у сфері неявного знання й ключових компетенцій, які формуються та відтворюються виключно в межах конкретного підприємства. Доведено, що переважна більшість моделей трансформації знань фокусуються на кодифікації, зберіганні та повторному використанні знань.

Ключові слова:

інкорпорована капіталізація, знання, трансформація знань, стратегія, стратегічні орієнтації, організаційне самонавчання

Посилання

  
 1. Буханець В. В. Стратегічна логіка капіталізації підприємства. К.: КНЕУ, 2017. 418 с.
 2. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М.: Прогресс, 1985. 343 с.
 3. Расков В. Е. Управление знаниями как самостоятельная область исследований: основные дискуссионные вопросы. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. Сер. 8. Вып. 3. С. 34-58
 4. Nonaka І. A. Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization Science. 1994.Vol. 5. Is. 1. Рp. 14-37.
 5. Гайсельхарт Х. Обучающееся предприятие в XXI веке. Калуга: Духовное познание, 2004. 264 c.
 6. Гарвин Д. Создание обучающейся организации. Управление знаниями / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. С. 50-83.
 7. Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика самообучающейся организации. М.: Олимп-Бизнес, 1999. 384 с.
 8. Салихов Б. В., Салихова И. С. Параметры и показатели качества самообучающихся организаций в когнитивной экономике. Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Сер. 1: Экономика и управление. 2015. № 1(12). С. 126-134.
 9. Teece D. The dynamic capabilities of firms: an Introduction. Industrial and corporate change. 1994. Vol. 3. Is. 3. Pp. 537-556. DOI https://doi.org/10.1093/icc/3.3.537-a.
 10. Салихова И. С. Управление качеством интеллектуального капитала самообучающейся организации в экономике знаний: автореферат дис. … доктора экон. наук: спец. 08.00.05 / Рос. науч. техн. центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия. Москва, 2015. 55 с.


Веб-майстер П. Попадюк