Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.05.056

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.439:65.011, JEL Q18, R13
Drebot O. I. Improvement of government support for enhancing the efficiency of using the resources potential of agricultural enterprises [Удосконалення державної підтримки підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств] / O. I. Drebot, L. I. Sakharnatska, M. Ya. Vysochanska, N. O. Piniaha. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 5(139). P. 56-62. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-5-8.
Літер.: 10

АвториДребот Оксана Іванівна

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

завідувач відділу інституціонального забезпечення природокористування, Інститут агроекології і природокористування НААН України

Контакти: drebot_oksana@ukr.net

Сторінки:Сахарнацька Людмила Іванівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри економіки і підприємництва, економічний факультет, Ужгородський національний університет

Контакти: ostapchik81@ukr.net

Сторінки:Височанська Марія Ярославівна

кандидат економічних наук

заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку, Інститут агроекології і природокористування НААН України

Контакти: mariya_vysochanska@ukr.net

Сторінки:Піняга Надія Орестівна

кандидат економічних наук

асистент кафедри економіки, Львівський національний аграрний університет

Контакти: nadja_88@ukr.net

Сторінки:

Анотація

Розглянуто вплив факторів на формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств і підвищення ефективності його використання, а також основні перешкоди для ефективного функціонування системи державної підтримки сільського господарства в Україні. Визначено, що державна підтримка є невід’ємною частиною державного регулювання та являє собою поєднання різних інструментів. Досліджено роль державної аграрної політики у розвитку сільських регіонів і визначено пріоритетний напрям діяльності на селі – диверсифікація сільськогосподарського виробництва. Виходячи з основних напрямів розвитку сільського господарства регіону, запропонована системна модель підвищення ефективності розвитку сільськогосподарських підприємств. Запропоновано низку заходів державного регулювання для запровадження якісно нової ефективної регіональної економічної політики шляхом формування ефективної нормативно-правової бази. Зважаючи на основні імперативи удосконалення державної підтримки розвитку сільськогосподарських підприємств, для формування їх ресурсного потенціалу та підвищення ефективності його використання необхідно створити умови для запровадження якісно нової, ефективної регіональної економічної політики, стимулювання динамічного розвитку й ефективного використання внутрішнього ресурсного потенціалу кожного регіону, що потребує врахування вирішальної ролі сільськогосподарських підприємств у розвитку сільських територій та переходу на державне стратегічне програмування регіонального розвитку і запровадження розроблення стратегій розвитку регіонів органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва має бути орієнтоване на інноваційний та інвестиційний розвиток сільськогосподарських підприємств. Для цього потрібно внести поправки до Закону України «Про інноваційну діяльність», удосконалити митне регулювання інноваційної діяльності, процедуру надання підприємствам статусу інноваційного та передбачити можливість виконувати експертизу під час кваліфікування інноваційних проектів за державні кошти.

Ключові слова:

сільське господарство, державне регулювання, сільськогосподарські підприємства, ресурсний потенціал, розвиток сільських регіонів

Посилання

  
 1. Богуцька Н. М. Ресурсний потенціал підприємства та проблеми його оцінки. URL: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Ekonomics/57474.doc.htm
 2. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 р. № 1877-IV. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
 3. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18.10.2005 р. № 2982-IV. Законодавство України: сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2982-15
 4. Піняга Н. О. Підвищення ефективності державного впливу на формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Львівщини. Збалансоване природокористування. 2015. № 1. С. 35-40. [in Ukrainian].
 5. Піняга Н. О. Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Львів. нац. аграр. ун-т, Україна. Львів, 2016. 249 с.
 6. Сільське господарство Львівської області: стат. зб. Львів: ГУС, 2014. 165 с.
 7. Горбонос Ф. В., Черевко Г. В., Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. Економіка підприємств: підручник. К.: Знання, 2010. 463 с.
 8. Портер М. Международная конкуренция / пер. с англ. под ред. В. Д. Щетинина. М.: Международные отношения, 1993. 896 с.
 9. Jaffe A., Lerner J., Stern S. Innovation Policy and the Economy. Technology Policy for Energy and the Environment. 2004. № 4. Pp. 35-68.
 10. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2005. 390 с.


Веб-майстер П. Попадюк