Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2019.06.003

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.439.4:637.5(477); JEL F14, Q13
Іщук С. О. Проблеми і перспективи розвитку м’ясопереробних виробництв в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 6(140). С. 3-7. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-6-1.
Літер.: 8

АвториІщук Світлана Олексіївна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Контакти: iso.ird@ukr.net, (032)270-7093, (066)212-3829

Сторінки:

Анотація

Визначаються проблеми та окреслюються перспективи розвитку м’ясопереробних виробництв в Україні з огляду на сучасний стан внутрішнього і зовнішнього ринків м’яса. У цьому контексті проведено структурно-динамічну оцінку промислового виробництва м’яса та м’ясних продуктів, а також аналіз зовнішньоекономічних операцій з означеною продукцією в Україні упродовж 2013-2019 рр. Визначено ключові тенденції та окреслено перспективи збільшення українського експорту м’яса птиці, свинини та яловичини за умови збільшення поголів’я тварин. Обґрунтовано актуальні напрями розвитку вітчизняних м’ясопереробних виробництв, зокрема виготовлення товарних кормів.

Ключові слова:

виробництво м'яса та м'ясної продукції, курятини, свинини, яловичини, регіони, експорт, імпорт

Посилання

    
  1. Охріменко І. В. Наукові основи макроекономічного аналізу аграрного ринку. Агросвіт. 2015. № 17. С. 3-7.
  2. Ібатуллін М. І. Інституційне середовище продовольчого ринку: зарубіжний досвід і вітчизняне сьогодення. Вісник аграрної науки. 2015. № 10. С. 64-68.
  3. Мамчур Л. В. Формування організаційно-економічного механізму збалансованого розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів. Економіка АПК. 2017. № 8. С. 38-47.
  4. Бергер А. Д. Сучасні тенденції розвитку м’ясопереробної галузі України. Інтелект ХХІ. № 1. 2017. С. 41-51.
  5. Воронецька І. С., Спринчук Н. А., Кравчук О. О. Перспективи розвитку товарного кормовиробництва в Україні. Агросвіт. 2018. № 3. С. 12-18.
  6. Виробництво промислової продукції за видами по регіонах. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2003/pr/ovp/ovp_u/arh_ovp.html
  7. Митна статистика. Державна фіскальна служба України: сайт. 2019. URL: http://sfs.gov.ua/ms/f11
  8. Тваринництво України: стат. зб. Державна служба статистики України: сайт. 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/05/zb_tu2018.pdf


Веб-майстер П. Попадюк