Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Collection SEPSPU -- sep2020.06.090

Repository of Institute of Regional Research Shuptar-Poryvayeva, N., Hubanova, O., Popova, M., & Andrushchenko, O. (2020). Perspektyvy innovatsiynoho rozvytku turystychnoyi sfery v Ukrayini v umovakh koronavirusnoyi kryzy [Innovative development perspectives of Ukrainian tourism business in the coronavirus crisis conditions]. In Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny [Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine]: Vol. 146 (6) (pp. 90-96). DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-14. [in Ukrainian].

AuthorsShuptar-Poryvaieva Nataliya Yosypivna

Ph.D. of Economics

Associate Professor of the Department of economics of nature management of the Odesa State Environmental University

Contacts: shuptar.n@gmail.com

Webpages:Hubanova Olena Rostyslavivna

Doctor of Economics, Professor

Head of the Department of economics of nature management of the Odesa State Environmental University

Contacts: askoldov@ukr.net

Webpages:Popova Mariya Oleksandrivna

Ph.D. of Economics

Associate Professor of the Department of economics of nature management of the Odesa State Environmental University

Contacts: popova_mari@ukr.net

Webpages:Andrushchenko Olesya Serhiyivna

Senior Lecturer of the Department of economics of nature management of the Odesa State Environmental University

Contacts: olesya999@ukr.net

Webpages:

References

  
 1. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 (2019). World Economic Forum: Website. Retrieved from https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019?fbclid=IwAR1NtE2-eqb10apiRd3Eqo2TgVN76cOe3XrDcZ7wpgtUxkmFQ1_FYApYXb4
 2. Economic forecasts have turned upside down: the world economy will begin to contract sharply this year (2020). UN News: Website. Retrieved from https://news.un.org/en/story/2020/04/1375882
 3. Koval, O. Yaki haluzi svitovoyi ekonomiky naybil’she postrazhdaly vid COVID-19 [Which sectors of the world economy have suffered the most from COVID-19] (2020, Jul 25). ZN, UA: Website. Retrieved from https://zn.ua/ukr/foreign_economics/biznes-plan-dlja-pandemiji.html [in Ukrainian].
 4. MKIP hotuye propozytsiyu do uryadu pro rezhym finansovoyi kompensatsiyi dlya sfery kul’tury, kreatyvnykh industriy ta turyzmu [MCIP is preparing a proposal to the government on the regime of financial compensation for culture, creative industries and tourism] (2020, Nov 11). Government portal: Website. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/news/mkip-gotuye-propoziciyu-do-uryadu-pro-rezhim-finansovoyi-kompensaciyi-dlya-sferi-kulturi-kreativnih-industrij-ta-turizmu [in Ukrainian].
 5. Dumska, O. (2021, Jan 27). Yak koronavirus vplynuv na turyzm v Ukrayini ta sviti [How the coronavirus has affected tourism in Ukraine and the world]. Radio Svoboda: Website. Retrieved from https://www.radiosvoboda.org/a/tourism-after-coronavirus/30586049.html [in Ukrainian].
 6. Prohrama stymulyuvannya ekonomiky dlya podolannya naslidkiv COVID-19: «Ekonomichne vidnovlennya» [COVID-19 Economic Stimulus Program: Economic Recovery] (2020). Cabinet of Ministers of Ukraine: Website. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/Prezentacii/Programa%20Ekonomichne%20stymyluvannia/progr-covid19-analytics.pdf [in Ukrainian].
 7. Churchill, W. (1929). The World Crisis: 1918-1928. The aftermath. Vol. 4.
 8. Matrosova, V. O. (2011). Sutnist’ ta skladovi innovatsiynoho potentsialu yak osnova upravlinnya innovatsiynoyu diyal’nistyu [The essence and components of innovation potential as a basis for innovation management]. In Ekonomika transportnoho kompleksu [Economics of the transport complex]: Vol. 17 (pp. 27-36). [in Ukrainian].
 9. Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, S. (Eds.). Global Innovation Index 2020. Who Will Finance Innovation? (2020). Retrieved from https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
 10. Pro skhvalennya Eksportnoyi stratehiyi Ukrayiny («dorozhn’oyi karty» stratehichnoho rozvytku torhivli) na 2017-2021 roky [On approval of the Export Strategy of Ukraine («road map» of strategic trade development) for 2017-2021] (2017). Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted on 2017, Dec 27, 1017-r. Legislation of Ukraine: Website. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#Text [in Ukrainian].
 11. Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku vysokotekhnolohichnykh haluzey do 2025 roku ta zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo yiyi realizatsiyi [On approval of the Strategy for the development of high-tech industries until 2025 and approval of the action plan for its implementation]. A draft order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. LigaZakon: Website. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT2490.html [in Ukrainian].
 12. Harbera, O. Ye. (2009). Osnovni teoretychni ta praktychni aspekty innovatsiynoyi diyal’nosti v turystychnomu hospodarstvi Ukrayiny [The main theoretical and practical aspects of innovation in the tourism industry of Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 23, 29-31. [in Ukrainian].
 13. Yakovenko, V. Ye. (2014). Sushchnost’ i tipy innovatsiy v sfere turizma [The essence and types of innovation in tourism]. Sovremennyye problemy servisa i turizma – Modern problems of service and tourism, 2(12), 102-105. [in Russian].
 14. Kuvyrko, M. (2020, Dec 30). Koronavirus vyzval rastsvet puteshestviy vnutri Rossii [Coronavirus has sparked a flourishing of travel within Russia]. Vz.Ru: Website. Retrieved from https://vz.ru/economy/2020/12/30/1077917.html [in Russian].
 15. Horbenko, V. O. (2016). Rozvytok virtual’noho turyzmu – perspektyvnyy napryamok turystychnoyi industriyi [The development of virtual tourism is a promising area of the tourism industry]. In Informatyka ta informatsiyni tekhnolohiyi [Informatics and Information Technology]: Proceedings of the student scientific conference (pp. 44-47). Odesa: ONEU. [in Ukrainian].
 16. Androshchuk, H. (2020, Jun 22). COVID-19 i muzeyi: ekonomichnyy vplyv, tsyfrovizatsiya, komunikatsiya, bezpeka [COVID-19 and museums: economic impact, digitalization, communication, security]. Legal Gazette: Website. Retrieved from https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/covid19-i-muzeyi-ekonomichniy-vpliv-cifrovizaciya-komunikaciya-bezpeka.html [in Ukrainian].
 17. Finland joins other Nordic countries in virtual tourism due to pandemic (2020, May 28). The Barents Observer: Website. Retrieved from https://thebarentsobserver.com/en/travel/2020/05/finland-joins-other-nordic-countries-virtual-tourism-due-pandemic
 18. Kromochkin, A. (2020). Kak pandemiya izmenila turizm i chto nas zhdet v 2021 godu [How the pandemic changed tourism and what awaits us in 2021]. RBK Trends: Website. Retrieved from https://trends.rbc.ru/trends/social/cmrm/5fdca8079a794710499353c8 [in Russian].
 19. Vtoroy etap keshbeka za tury po Rossii: vozvrat 20% ot stoimosti tura ili prozhivaniya v otele [The second stage of cashback for tours in Russia: 20% refund of the cost of the tour or hotel stay] (2020, Oct 15). Samokatus: Website. Retrieved from https://samokatus.ru/cashback-za-tury-po-rossii [in Russian].
 20. Pyeshkova, A. (2020, May 13). Pasporty zdorov"ya ta sertyfikaty bezpeky. Yak epidemiya koronavirusu zminyt’ ukrayins’kyy turyzm [Health passports and safety certificates. How the coronavirus epidemic will change Ukrainian tourism]. 112.ua: Website. Retrieved from https://ua.112.ua/statji/pasporty-zdorovia-ta-sertyfikaty-bezpeky-yak-epidemiia-koronavirusu-zminyt-ukrainskyi-turyzm-535865.html [in Ukrainian].


Web-master P. Popadyuk