Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2020.06.125

Репозитарій ІРД НАНУ Тєшева Л. В. Науково-теоретичні засади інноваційного розвитку в сучасній економічній науці. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 6(146). С. 125-131. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-6-20.

АвториТєшева Лариса Василівна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Контакти: larisakhneu@gmail.com

Сторінки:

Посилання

  
 1. Онікієнко В. В., Ємельяненко Л. М., Терон І. В. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України / ред. В. В. Онікієнко. Київ: РВПС НАН України, 2006. 480 с.
 2. Сергеев В. М., Алексеенкова Е. С., Нечаев В. Д. Типология моделей инновационного развития. Полития. 2008. № 4. С. 6-22.
 3. Теслюк Ю. В. Генезис теоретико-методологічних основ інноваційного розвитку. Інноваційна економіка. 2018. № 9-10. С. 46-50.
 4. Гусєв В. О. Державна інноваційна політика як засіб розвитку національної економіки: навч. посіб. К.: Вид-во НАДУ, 2007. 60 с.
 5. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія. Київ: КНЕУ, 2003. 394 с.
 6. Перспективи інноваційного розвитку України: аналітична доповідь. 2002. URL: http://old.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm
 7. Федулова Л. І. Інноваційна економіка: підручник. К.: Либідь, 2006. 480 с.
 8. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. посібник. Суми: ВТД «Університетська книга». 2003. 278 с.
 9. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. Львів: Вид. центр Львів. нац. ін-ту імені Івана Франка, 2001. 608 с.
 10. Галиця І. О. Що ж таке інноваційний розвиток? Економіка та держава. 2003. № 10. С. 32-33.
 11. Гальчинський А. С., Геєць В. М., Семиноженко В. П. Україна: наука та інноваційний розвиток. К., 1997. 66 с.
 12. Механік О. В. Інновації, історія їх виникнення, суть та значення для підвищення конкурентоспроможності країни. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. 2006. № 2. С. 3-10.
 13. Микитюк П. П., Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Скочиляс С. М. Інноваційний розвиток підприємства: навч. посібник. Тернопіль: Принтер Інформ, 2015. 224 с.
 14. Михненко А. М., Бакуменко В. Д., Кравченко С. О. Інновації в управлінні суспільним розвитком: навч. посіб. Київ: НАДУ, 2009. 116 с.
 15. Волощук В. Р. Механізми активізації інноваційного розвитку. Інноваційна економіка. 2019. № 7-8. С. 27-33.
 16. Сьомич М. І. Методологія формування інтегрованих систем управління організаційно-правовою безпекою суб’єктів аграрного бізнесу: моделі та механізми. Харків: Друкарня Мадрид, 2019. 356 с.
 17. Орел А. М. Управління конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: детермінанти, механізми та стратегії. Харків: Смугаста типографія, 2020. 410 с.


Веб-майстер П. Попадюк