Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2021.01.003

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45.001.73:332.1(477); JEL L16, О25, O57
Іщук С. О. Потенціал розвитку переробної промисловості в Україні: регіональні аспекти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 1(147). С. 3-9. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-1-1.
Літер.: 16

АвториІщук Світлана Олексіївна

доктор економічних наук, професор

завідувач відділу проблем реального сектору економіки регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: iso.ird@ukr.net, (032)270-7093, (066)212-3829

Сторінки:

Анотація

Запропоновано авторське тлумачення терміна «потенціал розвитку промислової системи». Обґрунтовано стратегічні орієнтири розвитку перспективних хімічних виробництв в Україні та запропоновано організаційно-економічні форми реалізації їхнього потенціалу, зокрема в Західному регіоні. Розроблено організаційний механізм відновлення сировинної бази вітчизняних текстильних та інших виробництв. Здійснено групування регіонів за потенціалом заготівлі деревини та її промислової переробки. Визначено перспективні напрями розвитку деревообробної промисловості в областях Західного регіону (у розрізі виробництв) та окреслено базові стратегії їх реалізації, зорієнтовані на внутрішній і зовнішній ринки збуту продукції. Комплексно досліджено проблематику функціонування в Україні агропереробних виробництв крізь призму їхнього ресурсного забезпечення в регіональному розрізі. Окреслено ключові проблеми та обґрунтовано перспективи розвитку зерно-, м’ясо – та молокопереробних виробництв, виходячи з поточних і прогнозних трендів кон’юнктури на відповідних товарних ринках. Запропоновано організаційні форми реалізації потенціалу розвитку агропереробних виробництв в Україні і механізми їх інституційної підтримки.

Ключові слова:

промисловість, потенціал, розвиток, переробне виробництво, продукція, сировина, експорт

Посилання

  
 1. Penrose E. T. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford University Press, 2009. 4th edition. 304 p. DOI: https://doi.org/10.1093/0198289774.001.0001
 2. Pfeffer J., Salancik G. R. The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. New York: Harper & Row, 1978. 300 р.
 3. Grant R. M. The Resource-based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. California Management Review. 1991. Vol. 33. Pp. 114-135. DOI: https://doi.org/10.2307/41166664
 4. Теeсе D. J. Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation and Growth [Reprint Edition]. Strategic Management Journal. 1997. Vol. 18. Pp. 509-534.
 5. Hamel G., Prahalad C. K. Competing for the Future. Boston: Harvard Business School Press, 1994. 327 p.
 6. Barney J., Wright M., Ketchen D. J. The Resource-based View of the Firm: Ten Years after 1991. Journal of Management. 2001. Vol. 27(6). Pp. 625-641. DOI: https://doi.org/10.1177/014920630102700601
 7. Дюран Т. Алхимия компетенции. Стратегическая гибкость / [Г. Хэмел, К. Прахалад, Г. Томас, Д. ОНил]; пер. с англ. СПб.: Питер, 2005. С. 281-305.
 8. Переробна промисловість регіонів України: проблеми та перспективи розвитку: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. С. О. Іщук. Львів, 2020. 341 c. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200002.pdf
 9. National accounts aggregates by industry. Eurostat: Website. 2021. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64&lang=en
 10. Таблиця «витрати-випуск» за 2018 рік (в основних цінах). Державна служба статистики України: сайт. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/05/zb_tvv_18.pdf
 11. STAN Input-Output: Imports content of Exports, 2012. Eurostat: Website. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STAN_IO_M_X
 12. Іщук С. О., Созанський Л. Й. Регіональні аспекти розвитку виробництв легкої промисловості в Україні. Регіональна економіка. 2019. № 4(94). С. 64-73. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-5
 13. Іщук С. О., Коваль Л. П. Потенціал розвитку деревообробних виробництв у Західному регіоні України та напрямки його реалізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2020. Вип. 1(141). С. 45-51. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-7
 14. Іщук С. О. Оцінка потенціалу виробництва борошна та продукції з нього в Україні: регіональний вимір. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет: зб. наук. пр. 2020. № 1(11). С. 68-78. DOI: https://doi.org/10.32434/2415-3974-2020-11-1-68-78
 15. Іщук С. О. Сучасний стан і ключові тенденції заготівлі та промислового виробництва м’яса у регіонах України. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. Т. 1(21). С. 155-164.
 16. Іщук С. О., Ляховська О. В. Розвиток молокопереробних виробництв у регіонах України: сировинний аспект. Регіональна економіка. 2020. № 1(95). С. 42-51. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-5


Веб-майстер П. Попадюк