Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2022.02.003

Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.1:339.9, JEL R11, F15
Борщевський В. В., Засадко В. В., Матвєєв Є. Е. Західний регіон України в умовах воєнного стану: управління ендогенним потенціалом розвитку в контексті адаптації до інституційних стандартів ЄС. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 2(154). С. 3-8. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-2-1.
Літер.: 9

АвториБорщевський Віктор Валентинович

доктор економічних наук, доцент

провідний науковий співробітник відділу просторового розвитку, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; завідувач кафедри державного управління, ЗВО "Український католицький університет"

Контакти: borshchevsky@ukr.net

Сторінки:Засадко Валентина Вікторівна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у Львові; виконавча директорка, факультет суспільних наук, школа публічного управління, ЗВО "Український католицький університет"

Контакти: zasadko_vv@ucu.edu.ua, zasadko_vv@yahoo.com

Сторінки:Матвєєв Євгеній Едуардович

кандидат економічних наук

в.о. завідувача відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; доцент кафедри державного управління, факультет суспільних наук, ЗВО "Український католицький університет"

Контакти: eumatv@gmail.com, eumatv@ucu.edu.ua

Сторінки:

Анотація

Досліджено основні проблеми управління ендогенним потенціалом розвитку областей Західного регіону України в умовах воєнного стану. Акцентовано на нових викликах для місцевої влади, спричинених інституційними трансформаціями та значною кількістю внутрішньо переміщених осіб, а також релокованих підприємств з інших регіонів держави, зокрема із зони бойових дій. Наголошено на тих основних перевагах, які відкриваються перед областями Західного регіону України з огляду на перспективу подальшого поглиблення євроінтеграційних процесів, зокрема в контексті адаптації України до інституційних стандартів ЄС. Виокремлено пріоритетні напрями очікуваних інституційних змін, пов’язаних із підвищенням ефективності використання ендогенного потенціалу розвитку Західного регіону України. Сформульовано пропозиції для органів державної влади та місцевого самоврядування щодо реалізації низки управлінських заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання ендогенного потенціалу розвитку Західного регіону України в умовах воєнного стану. Обґрунтовано потребу в посиленні адміністративної та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування регіону, активізації транскордонного співробітництва, стимулювання розвитку підприємництва, поліпшення інвестиційного клімату та модернізації місцевої інфраструктури.

Ключові слова:

ендогенний потенціал, Західний регіон України, європейська інтеграція, інституційне середовище, місцеве самоврядування

Посилання

  
 1. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Просторові асиметрії економічного розвитку в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Економіка України. 2018. № 2(675). С. 50-64.
 2. Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації: монографія / ред. І. З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2019. 501 с.
 3. Проскура В., Білоус С. Пріоритетні напрями модернізації економіки Західного регіону України: біоекономічний аспект. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 28. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-54
 4. Ценклер Н. І. Концептуальні засади трансформації економіки регіону в умовах активізації євроінтеграційних процесів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка: зб. наук. пр. 2016. Вип. 1(47). Т. 1. С. 68-72.
 5. Франів І. А. Продуктивні сили Західного регіону України та чинники їх розміщення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 9. С. 157-160.
 6. Химинець В. В., Головка А. А., Мірус О. І., Ковалівська С. В., Малиновська О. А. Драйвери розвитку економіки Західного регіону України: аналітична записка. НІСД: сайт. 2020. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/zahidnyi-region.pdf
 7. Мікула Н. А. Організаційно-економічні механізми активізації транскордонного співробітництва західними регіонами України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2014. Вип. 3(107). С. 172-180.
 8. Вахович І. М., Забедюк М. С. Зміст та структура ендогенного потенціалу регіону. Економіка та держава. 2010. № 11. С. 41-43.
 9. Забедюк М. С. Забезпечення реалізації стратегії ендогенно орієнтованого розвитку регіону. Ефективна економіка. 2012. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1299


Веб-майстер П. Попадюк