Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Editorial Board

Kravtsiv V. S.

D.Sci., Prof., Director of Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine - Editor-in-Chief

Storonyanska I. Z.

D.Sci., Prof., Deputy Director of Scientific Work of Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine - Deputy Editor-in-Chief

Popadynets N. M.

Ph.D., Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine - Executive Secretary

Almashi L.

Ph.D., University of Nyiregyhaza (Hungary)

Borshchevskyy V. V.

D.Sci., Assoc. Prof., Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Voznyak H. V.

D.Sci., Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Hryniv L. S.

D.Sci., Prof., Ivan Franko National University of Lviv

Davymuka S. A.

D.Sci., Prof., Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Zhuk P. V.

Ph.D., Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Ishchuk S. O.

D.Sci., Prof., Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Maksymchuk M. V.

D.Sci., Senior Res., Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Malska M. P.

D.Sci., Prof., Ivan Franko National University of Lviv

Mantsurov I. H.

D.Sci., Corresponding Member of NAS of Ukraine, Research Institute of Economics of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

Matkovskyy S. O.

Ph.D., Prof., Ivan Franko National University of Lviv

Melnyk M. I.

D.Sci., Prof., Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Oksanych O. E.

D.Sci., Prof., Kielce University of Technology (Kielce, Poland)

Pavlikha N. V.

D.Sci., Prof., Lesya Ukrainka Eastern European National University

Pityulych M. I.

D.Sci., Prof., Mukachevo State University

Pylypiv N. I.

D.Sci., Prof., V.P. Stefanyk Precarpathian National University

Prytula Kh. M.

D.Sci., Senior Res., Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Reyman K.

Ph.D., State Higher Technical and Economic School in Yaroslav (Poland)

Sadova U. Ya.

D.Sci., Prof., Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Semiv L. K.

D.Sci., Prof., Lviv Institute of University of Banking

Stanny M.

D.Sci., Prof., Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland)

Horga I.

Prof., Oradea University (Oradea, Romania)

Shults S. L.

D.Sci., Prof., Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Yankiv M. D.

D.Sci., Prof., Lviv Institute of Management

Yankovska L. A.

D.Sci., Prof., Lviv Institute of Business and Law


Web-master P. Popadyuk