Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Випуск 4(102) за 2013 рік

Файл Adobe ReaderТитулка

Файл Adobe ReaderЗміст

Розділ 1. Механізми транскордонної взаємодії на ринках товарів та послугРепозитарій ІРД НАНУ УДК 33.057.7:001.891
Матвєєв Є. Е. Теоретичні основи дослідження механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин / Є. Е. Матвєєв // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 3-12.

Літер.: 6


Проаналізовано сутність поняття "економічний механізм". Встановлено зв'язок між поняттями "економічний інститут" та "економічний механізм". Наведено класифікацію економічних механізмів. Встановлено подібні та відмінні риси у підходах до аналізу економічних явищ як економічних механізмів та інших концепцій (функцій менеджменту та методу дерева рішень). 
економічний механізм, економічний інститут, теорія ігор, функції менеджменту, метод дерева рішень Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5(477)
Іщук С. О. Оцінка перспектив розвитку зовнішньої торгівлі України (східний напрямок) / С. О. Іщук, С. М. Ткач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 13-23.

Літер.: 4


Досліджено тенденції розвитку експортно-імпортних операцій в Україні і Львівській області. Проведено оцінку результатів участі України в Угоді про зону вільної торгівлі СНД крізь призму динаміки зовнішньоторговельного балансу товарів та послуг. Обґрунтовано доцільність залучення України до зони вільної торгівлі послугами у межах СНД. 
експорт, імпорт, сальдо товарів та послуг, зона вільної торгівлі Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:1:339:9
Пастернак О. І. Маркетингові механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі / О. І. Пастернак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 24-32.

Літер.: 8


Розглянуто маркетингові механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі. Досліджено досвід різних транскордонних регіонів за участю України щодо розробки спільних маркетингових механізмів та проектів. Розглянуто такі механізми як інформаційні веб-портали, маркетингові та комунікаційні агентства, події, розробка та просування бренду транскордонного регіону, маркетингові інструменти для цільового ринку молоді тощо. Розроблено класифікацію подій як маркетингового інструменту. 
маркетинг транскордонного регіону, маркетингові механізми, маркетингові інструменти, транскордонний простір, спільні маркетингові стратегії, транскордонні проекти Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:(338.45:620.9)(477.8)
Олійник Я. І. Взаємодія суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у сфері електроенергетики Західного регіону України / Я. І. Олійник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 33-41.

Літер.: 10


Проаналізовані основні законодавчі акти, що визначають напрями державної політики у сфері зовнішньоекономічного співробітництва в електроенергетиці. Розкрито особливості взаємодії суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в електроенергетиці Західного регіону України. Визначено наслідки дій уряду з впровадження конкуренції у сферу експорту електроенергії. 
ринок електроенергії, експорт, конкуренція, аукціон, монопольне становище Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:338.49:658.821
Гусєва М. О. Інфраструктурні чинники використання та розвитку ринкового потенціалу транскордонного регіону / М. О. Гусєва // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 42-49.


У статті розглядаються перспективи використання та розвитку ринкового потенціалу транскордонного регіону шляхом розбудови комунікаційної та ринкової інфраструктури. Проаналізовано можливості розкриття такого потенціалу за допомогою удосконалення існуючого інфраструктурного забезпечення, яке вже сформувалося в регіоні, а також нарощення нових інфраструктурних об’єктів. Запропоновано заходи для реалізації проектів розбудови подібної інфраструктури та шляхи залучення необхідних фінансових та інших ресурсів. 
інфраструктура, транскордонний регіон, ринковий потенціал, транскордонні ринки, прикордонні регіони Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.47
Пісний Б. М. Акредитація органів з оцінки відповідності як вдосконалення інституціонального забезпечення захисту споживчих інтересів на міжнародному ринку товарів та послуг / Б. М. Пісний // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 50-56.

Літер.: 13


У статті йдеться про сенс процесу акредитації у міжнародному співробітництві як про систему встановлення прозорих, зрозумілих критеріїв визначення якості товарів та послуг, стандартів, що викликають довіру на рівні інституцій. Проаналізовано низку документів, що забезпечують регуляцію міжнародної взаємодії у виробленні єдиних підходів в атестації компетентності, неупередженості й чесності органів з оцінки відповідності. 
акредитація, органи з оцінки відповідності, захист прав споживачів, міжнародна інституційна взаємодія Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:005
Тимечко І. Р. Концептуальні підходи до дослідження взаємодії суб’єктів транскордонних ринків / І. Р. Тимечко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 57-66.

Літер.: 21


В статті розглянуто підходи щодо дослідження транскордонного ринку та особливостей взаємодії його учасників. Розкрито пріоритетність економіко-соціологічних концепції щодо дослідження взаємодії учасників транскордонного ринку. Запропоновано використання принципів стратегії голубих океанів для реконструкції меж ринків та створення нового ринкового простору. 
транскордонний ринок, суб’єкти транскордонного ринку, взаємодія суб’єктів транскордонного ринку Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.3
Гомонай-Стрижко М. В. Комерційне застосування інтернет-мережі для успішної взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі / М. В. Гомонай-Стрижко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 67-74.

Літер.: 10


Здійснено огляд особливості розвитку електронно-комерційної діяльності успішних компаній світу. Проведено аналіз використання сучасних Інтернет-технологій, окремо приділено увагу стану ринку електронної комерції. Наведенні пропозиції, щодо можливого та доцільного застосування Інтернет-мережі для успішної взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі України. 
Інтернет-мережа, електронна комерція, суб’єкти економічних відносин, транскордонний простір Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.49
Гудима Р. Р. Оцінка базового рівня транспортної забезпеченості прикордонного регіону / Р. Р. Гудима // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 75-83.

Літер.: 8


В статті розглянуто забезпеченість транспортом західних прикордонних регіонів України. Проведено короткий аналіз рівня розвитку транспортної інфраструктури. Визначено основні проблеми, що перешкоджають ефективній реалізації транзитних функцій територій та запропоновано шляхи їх вирішення за рахунок використання переваг транскордонного співробітництва. 
інфраструктура, транспортна інфраструктура, автотранспортна інфраструктура, автошляхи, прикордонне співробітництво Репозитарій ІРД НАНУ УДК 63:711.438:330.322
Шахраюк-Онофрей С. І. Формування та розвиток м’ясо-молочного кластеру на сільських територіях Чернівецької області / С. І. Шахраюк-Онофрей // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 84-93.

Літер.: 8


У статті сформульовані умови для ефективного організаційного розвитку м’ясо-молочного кластеру на сільських територіях. Визначено забезпечення ефективної підтримки кластерних проектів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності учасників з урахуванням пріоритетів розвитку м’ясо-молочного кластеру на сільських територіях. Окреслено підходи щодо державної підтримки розвитку аграрного сектору транскордонного кластеру на сільких територіях. 
кластер, кластерна ініціатива, етапи кластеризації економіки, клатерний розвиток, кластерна модель, регіональні кластери Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.5:339.9
Черторижський В. М. Транскордонна взаємодія суб’єктів економічних відносин: деякі варіанти ділових мереж / В. М. Черторижський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 94-101.

Літер.: 8


У статті розглянуто деякі питання формування транскордонних торговельних відносин, можливі модифікації, варіанти мережевих транскордонних взаємозв’язків, човникового бізнесу, види можливої діяльності суб’єктів економічних відношень на транскордонному ринку. 
транскордонний ринок, транскордонна взаємодія, варіанти транскордонних взаємозв’язків Репозитарій ІРД НАНУ УДК 658.5.011
Ларіна Р. Р. Інформаційно-логістичне забезпечення підвищення конкурентоспроможності рекреаційного регіону в умовах транскордонного співробітництва / Р. Р. Ларіна, О. Ю. Лук’янова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 102-109.

Літер.: 6


У статті резюмовано необхідність формування інформаційно-логістичного забезпечення підвищення конкурентоспроможності рекреаційного регіону в умовах транскордонного співробітництва. Обґрунтовано можливий базис його створення. Доведено актуальність його формування та використання для Автономної Республіки Крим. 
управління, рекреаційний регіон, механізм, інформаційно-логістичне забезпечення, підвищення конкурентоспроможності, транскордонне співробітництво Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45.01
Щеглюк Б. П. Організаційно-економічний механізм міжнародного трансферу військових технологій / Б. П. Щеглюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 110-123.

Літер.: 11


Розглянуто способи міжнародного обміну технологіями, найпоширеніші шляхи та тенденції міжнародного трансферу військових технологій, проаналізовано взаємозв’язок структурних елементів організаційно-економічного механізму міжнародного трансферу військових технологій. 
організаційно-економічний механізм, міжнародний ринок озброєння та військової техніки, військові технології, експортні перспективи, економічна доцільність експорту військових технологій 

Розділ 2. Інвестиції та інфраструктурне забезпечення у транскордонному просторіРепозитарій ІРД НАНУ УДК 368:336
Бас М. А. Іноземний капітал на ринку медичного страхування України / М. А. Бас // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 124-131.

Літер.: 20


У статті висвітлено головні чинники, що сприяють приходу іноземних інвесторів на ринок медичного страхування України. Проаналізовано показники росту вітчизняного ринку добровільного медичного страхування та рівень присутності іноземного капіталу на ньому. На основі проведеного дослідження визначено вплив, головні переваги та недоліки приходу іноземних інвесторів на ринок медичного страхування України. 
медичне страхування, добровільне медичне страхування, страхова компанія, іноземний капітал, іноземні інвестиції Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.2:65:339.9
Вербовська Л. С. Економічна безпека прикордонних територій, головна складова інвестиційної привабливості транскордонної співпраці / Л. С. Вербовська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 132-139.

Літер.: 21


В статті висвітлено основні підходи щодо економічної безпеки на прикордонних територіях, як головної складової інвестиційної привабливості в рамках транскордонного співробітництва. Для економічної безпеки прикордонних територій необхідно використати міжнародний досвід, створити відповідні умови для забезпечення в цілому. 
прикордонні території, економічна безпека, транскордонне співробітництво, єврорегіон, інвестиції, стратегії Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322:339.92:332.135(477.83)
Ситар Л. Й. Інвестиційне співробітництво у прикордонних регіонах України в умовах інтеграційних процесів (на прикладі Львівської області) / Л. Й. Ситар, Р. Я. Старик // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 140-147.

Літер.: 6


У статті висвітлено основні моменти інвестиційного співробітництва у інтеграційних процесах України в ЄС. Досліджено вплив інтеграції України в ЄС на обсяги залучення іноземних інвестицій у Львівську область. Визначено основні переваги для регіону в умовах покращення інвестиційного співробітництва із країнами Європейського Союзу у майбутньому. 
інвестиції, прямі іноземні інвестиції, прикордонний регіон, інвестиційне співробітництво, інтеграція, інтеграційні процеси Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322.14
Лугова М. С. Роль держави в організації і розвитку інвестиційних процесів у транскордонному просторі / М. С. Лугова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 148-154.

Літер.: 10


Стаття присвячена дослідженню особливостей державної інвестиційної політики у транскордонному регіоні. Визначено поняття «інвестиційна політика держави», окреслено взаємозв’язок транскордонного співробітництва та інвестиційної діяльності. Розкрито принципи інвестиційної політики у транскордонному просторі. Охарактеризовано ключові напрями інвестиційної політики ЄС та виділено пріоритетні напрями реалізації інвестиційної політики у транскордонному регіоні. 
інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика, транскордонне співробітництво Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.49:339.9(477.83)
Лопата О. О. Вплив стану інфраструктури Львівської області на розвиток її транскордонного співробітництва / О. О. Лопата // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 155-163.

Літер.: 5


Проаналізовані проблеми залежності стану інфраструктури прикордонної території (на прикладі Львівської області) та розвитку її транскордонної співпраці. Аналіз елементів інфраструктури здійснено методм SWOT-аналізу. 
транскордонне співробітництво, інфраструктура, SWOT-аналіз, Єврорегіон 

Розділ 3. Механізми транскордонної взаємодії в екологічній сферіРепозитарій ІРД НАНУ УДК 332:331.432
Андел І. В. Механізми управління природоохоронною діяльністю, оновленням основного капіталу на підприємствах у транскордонному регіоні / І. В. Андел // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 164-170.

Літер.: 3


Однією з проблем транскордонного співробітництва є належне обґрунтування вкладення коштів у інвестиційні проекти природоохоронного призначення у транскордонному регіоні. Це вимагає поглиблення попереднього аналізу ефектів від виконання проекту на рівні підприємства, території, регіону. Успішне виконання інвестиційних проектів природоохоронного призначення у транскордонному регіоні вимагає впровадження нових механізмів, що включає розширення кола об’єктів взаємодії. 
механізми, інвестиційні проекти природоохоронного призначення, транскордонний регіон, економічне зростання, ринок викидів Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.34:338.48:332.135
Гулич О. І. Умови забезпечення екологічно збалансованого розвитку туризму і рекреації у транскордонних регіонах / О. І. Гулич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 171-178.

Літер.: 14


Розглянуто особливості, переваги і проблеми розвитку туризму і рекреації у транскордонному регіоні. Визначено головні потенційні загрози екологічно безпечному туризму. Запропоновано напрямки забезпечення екологічно збалансованого розвитку туризму і рекреації у транскордонному регіоні, а також інструменти і механізми активізації транскордонного співробітництва у туристично-рекреаційній сфері. 
екологічно збалансований розвиток, туризм, рекреація, транскордонний регіон, транскордонне співробітництво Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.92(477+438)+504
Федоришин Н. Ю. Посилення екологоцентричності транскордонного співробітництва України та Республіки Польща / Н. Ю. Федоришин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 179-185.

Літер.: 7


Проаналізовано стан екологічного транскордонного співробітництва України та Республіки Польща, виокремлено найгостріші проблеми навколишнього природного середовища на прикордонних територіях. Запропоновано перспективні напрями посилення екологоцентричності україно-польського транскордонного співробітництва у контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
транскордонне екологічне співробітництво, екологічні проблеми, екологізація, навколишнє природне середовище, екологічна політика Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.133
Люльчак З. С. Еколого-енергетичний розвиток малих населених пунктів на транскордонних територіях / З. С. Люльчак, Н. М. Мащак, О. Ю. Трач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 186-195.

Літер.: 5


Встановлено напрями досліджень еколого-енергетичного розвитку малих населених пунктів та основні проблеми у його формуванні. Обґрунтовано концептуальні складові еколого-енергетичного розвитку населених пунктів на транскордонних територіях. Досліджено стан забруднення довкілля у Львівській області, еколого-енергетичні проблеми та можливості їх вирішення для смт. Великий Любінь. 
еколого-енеретичний розвиток; малі населені пункти; концептуальні складові еколого-енергетичного розвитку; еколого-енергетичні проблеми; транскордонні території Репозитарій ІРД НАНУ УДК 368.025.6:368.03
Pukala R. Ecological insurance as a tool for limiting operational risk of enterprises [Ecological insurance as a tool for limiting operational risk of enterprises [Екологічне страхування як інструмент для обмеження операційного ризику підприємств]] / Р. Пукала // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 196-203.

Літер.: 7


Питання про захист навколишнього середовища є дуже важливим елементом операційної ефективності для сучасної економіки та підприємств, що працюють в її рамках. Розмір потенційних, часто катастрофічних, ризиків має великий вплив на всіх учасників ринку. Це спонукає дії, спрямовані на адаптацію діяльності підприємства до мінливих умов, з тим щоб дати їм можливість добитися успіху за допомогою підтримки внутрішнього і зовнішнього балансу і, як наслідок, за рахунок підвищення операційної ефективності і прагне збільшити їх ринкову вартість і конкурентоспроможність. Всі підприємства працюють в умовах ризику. Одним з методів обмеження ризику є використання страхування, які сприяють оптимізації діяльності підприємства. Вони дозволяють ефективно протидіяти несприятливим наслідкам екологічних загроз, які можуть дестабілізувати роботу підприємства і привести до його банкрутства. Таким чином, широке використання страхових інструментів підприємствами як інструмент ризик обмеження доводить свою ефективність в умовах мінливого ринкового середовища. 
природне середовище, збиток, нанесений навколишньому середовищу, підприємства, передачі ризиків, екологічних страхування Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.135:330.15(438)(477)
Fedan R. The condition of the river water at the Polish-Ukrainian border [The condition of the river water at the Polish-Ukrainian border [Стан води в річках на польсько-українському кордоні]] / Р. Федан // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 204-215.

Літер.: 4


Підкарпатське воєводство є дуже цікавим природним регіоном, що охоплює південно-східну область країни на кордоні з Україною та Словаччиною. Воно характеризується дуже різноманітним рельєфом, який тісно зв'язаний з його геологічною будовою. Тут можна помітити всі основні морфологічні форми: від великих рівнинах в північній частині воєводства до височин в середній частині, до хребта Розточчя в північно-східному напрямку і передгір'їв Перемишля, Динова, Стрижова та Карпатських гір на півдні. Така значна диференціація рельєфу впливає на структуру морфологічних форм і, звичайно, структуру водороздолів і напрям течії річок та їх енергетичний потенціал. Репозитарій ІРД НАНУ УДК [338.45:620.9](438)
Kruzel Je., Kruzel Jo.th designing and building wind power plants in the Subcarpathian region [Problems with designing and building wind power plants in the Subcarpathian region [Проблеми проектування і будівництва вітрових електростанцій в Підкарпатському регіоні]] / Є. Кружель, Й. Кружель // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 216-225.

Літер.: 7


У Польщі виробництво вітрової енергії з кожним роком зростає, і польська вітроенергетична промисловість розвивається динамічно. Хоча Підкарпатське воєводство володіє оптимальними умовами використання вітру і має великі енергетичні потреби, які потрібно задовольняти, зростання цієї галузі електроенергетики має значні проблеми у зв’язку з необхідністю здійснення інвестицій. 
вітроенергетика, Підкарпатське воєводство, проблеми Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.135:330.15(477)(438)
Lipinska E. Protection of air and water in the border area Polish and Ukraine [Protection of air and water in the border area Polish and Ukraine [Захист повітря і води на українсько-польському прикордонні]] / Є. Ліпінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 226-235.

Літер.: 20


У статті представлені результати досліджень з моніторингу повітря і воду. Дослідження проводилися відповідно до рекомендацій Європейського Союзу. Цей законопроект внесений в польське законодавство. Методи дослідження єдині для Польщі. Це означає, що його результати можна порівняти з результатами інших лабораторій регіональних екологічних інспекцій. Деякі дослідження проведені в Підкарпатському воєводстві. Ще деякі дослідження охопили тільки райони, розташовані на польсько-українському прикордонні. І моніторинг, і дослідження, зроблені для навколишнього середовища, дуже важливі як для здоров'я і життя людей, так і для навколишнього середовища. 
збереження, навколишнє середовище, повітря, вода, якість, ресурси Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.432:[338.45:620.9]
Maziarz P., Harasim E. biomass as a source of renewable energy [Agricultural biomass as a source of renewable energy [Сільськогосподарська біомаса як джерело відновлюваної енергії]] / П. Мазяж, Е. Харасім // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 236-246.

Літер.: 21


У статті розглядаються роль і значення сільськогосподарської біомаси у виробництві поновлюваних джерел енергії. Значне збільшення в загальному інтересу широкої громадськості до охорони навколишнього середовища і можлива майбутня загроза того, що природні джерела енергії (нафта, природний газ, вугілля) будуть вичерпані і збільшення виробництва можна буде отримати в результаті використання енергії, що виробляється з сільськогосподарської, лісової і муніципальної біомаси. У роботі показані умови розташування та екологічні фактори, що сприяють створенню енергетичної плантації, а також перспективи розвитку виробництва і використання сільськогосподарської біомаси. Метою цього дослідження було проаналізувати методи використання сільськогосподарської біомаси та її важливість у виробництві поновлюваних джерел енергії, а також дослідити пов'язані з цим проблеми. Численні наукові роботи і дослідження, представлені в літературі, стали основою для цього аналізу. 
біомаса, енергетичні культури, біопаливо, виробництво сільськогосподарської продукції Репозитарій ІРД НАНУ УДК 338.45:621.311.21(438)
Wierzbieniec W., Thomas I.n and meaning of the so-called “white energy” in Podkarpacie region on the example of the hydroelectric power plants [The origin and meaning of the so-called “white energy” in Podkarpacie region on the example of the hydroelectric power plants [Походження і значення так званої "білої енергії" в Підкарпатському воєводстві на прикладі гідроелектростанцій]] / В. Вежбенец, І. Томас // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 247-255.

Літер.: 16


Робота присвячена дослідженню розвитку гідроенергетики в Карпатах. Розглядається історичний розвиток окремих будівельних проектів, включаючи їх технічні параметри, а також загальна кліматична, геологічна і екологічна ситуація в регіонах, де розташовані індивідуальні гідроелектростанції. Також проаналізовано майбутні концепції розвитку різних форм зеленої енергетики, особливо гідроенергетики як у Польщі, так і в Україні. 
водні ресурси, гідроекологія, Карпати, електротехнології Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.142.6(23)(477.8)
Wnuk Z. The Carpathians as the object protecting Polish and Ukrainian nature [The Carpathians as the object protecting Polish and Ukrainian nature [Карпати як об'єкт захисту польської та української природи]] / З. Внук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 256-265.

Літер.: 13


Ідея збереження природи є демократичною, оскільки вона зберігає скарби природи для суспільства. Б. Шафер. 
охорона природи, біосферний заповідник, національний парк, ландшафтний парк 

Розділ 4. Міграційні процеси в транскордонному просторіРепозитарій ІРД НАНУ УДК 364:331.55:327
Біль М. М. Соціально-економічна захищеність трудових мігрантів у системі управління малим прикордонним рухом / М. М. Біль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 266-274.

Літер.: 8


У статті визначено сутність соціально-економічної захищеності трудових мігрантів як складної категорії з наслідковим відображенням рівня розвитку правової культури населення та законності у державі. Здійснено диференціацію специфіки забезпечення соціально-економічної захищеності трудових мігрантів, що здійснюють переміщення у рамках малого прикордонного руху. Окреслено пріоритети підвищення соціально-економічної захищеності трудових мігрантів у рамках малого прикордонного руху. 
соціально-економічна захищеність, малий прикордонний рух, трудовий мігрант, човникова міграція Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.556.4:339.92
Куревіна І. О. Сучасна міграційна політика України в контексті посилення транскордонного співробітництва із країнами ЄС / І. О. Куревіна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 275-280.

Літер.: 9


Проаналізовано міжнародну міграцію України в умовах транскордонного співробітництва із країнами ЄС. Розглянуто позитивні та негативні ефекти міжнародних міграційних потоків на соціально-економічний стан України та Західного регіону. Розроблено рекомендації щодо використання позитивних ефектів та пом’якшення негативних наслідків міжнародної міграції. 
міжнародна міграція, транскордонне співробітництво, міграційна політика, трансферти мігрантів Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.14:339.137
Засадко В. В. Інструменти підвищення конкурентоспроможності західних регіонів України в межах Карпатського єврорегіону / В. В. Засадко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 281-290.

Літер.: 15


У статті проаналізовані основні аспекти диференціації західних регіонів України в межах Карпатського єврорегіону за рівнем соціально-економічного розвитку. Визначено найістотніші перешкоди використання конкурентних переваг західних регіонів України. Обґрунтовані напрями державної політики, спрямовані на посилення конкуренто¬спроможності західних регіонів України в межах Карпатського єврорегіону. 
конкурентоспроможність, транскордонне співробітництво, єврорегіон Репозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5.024.5:331.556.4
Цибульська Ю. О. Механізми забезпечення взаємодії суб’єктів транскордонного ринку праці / Ю. О. Цибульська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 291-304.

Літер.: 15


Визначено основних суб’єктів транскордонного ринку праці та напрямки їх взаємодії у транскордонному просторі. Обґрунтовано основні елементи трансакційних витрат та транскордонному ринку праці та їх вплив на взаємодію суб’єктів на ринку. Запропоновано механізми забезпечення взаємодії суб’єктів транскордонного ринку праці. Акцентовано увагу на шляхах удосконалення основних інструментів та важелів механізмів забезпечення взаємодії суб’єктів транскордонного ринку праці. 
ринок праці, транскордонний ринок праці, суб’єкти транскордонного ринку праці, взаємодія суб’єктів на ринку, механізми забезпечення взаємодії 

Розділ 5. Механізми транскордонної взаємодії в соціальній сферіРепозитарій ІРД НАНУ УДК 331.5.024.5:331.556.4
Мікула Н. А. Механізми взаємодії суб’єктів регіонального освітнього менеджменту в транскордонному просторі України / Н. А. Мікула // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 305-315.

Літер.: 12


Розглядаються функції регіонального освітнього менеджменту в системі забезпечення взаємодії суб’єктів співпраці у транскордонному просторі. Визначена роль і місце структур освітнього менеджменту при формуванні економіки, що базується на знаннях. Обгрунтовано основні напрями удосконалення механізмів взаємодії регіонального освітнього менеджменту у транскордонному просторі. 
суб’єкти регіонального менеджменту, освітній менеджмент, механізми взаємодії, прикордонний регіон, транскордонний простір Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.322:334.72:316
Волинець У. А. Соціальне інвестування підприємств та його місце у реалізації соціальної відповідальності / У. А. Волинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 316-322.

Літер.: 6


У статті представлені проблеми розвитку соціальних інвестицій вітчизняних підприємств. Розглянуто поняття соціальної відповідальності та соціальних інвестицій; проаналізовано особливості формування соціальних інвестицій, надання соціальної допомоги та благодійності підприємств в Україні та оцінено перспективи їх розвитку. 
благодійність, дохід, інвестиції, підприємство Репозитарій ІРД НАНУ УДК 323.213:304.4
Дацко О. І. Економічний потенціал транскордонного співробітництва у сфері культури західних єврорегіонів України / О. І. Дацко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 323-338.

Літер.: 19


Визначено необхідність та інституційний базис транскордонного співробітництва у сфері культури. Проаналізовані програми транскордонного співробітництва та окремі їх компоненти щодо розвитку культурної співпраці західних євро регіонів України. Визначено економічний потенціал транскордонного співробітництва у сфері культури та пріоритетні напрями його капіталізації. 
транскордонне співробітництво, культура, економічний потенціал, програми транскордонного співробітництва Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.924(477+438)
Шевчук А. В. Інтеграція освіти, науки і культури в транскордонному просторі України і ЄС / А. В. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 339-348.

Літер.: 5


У статті розглянуто процес інтеграції освіти, науки і культури в транскордонному просторі України і ЄС та його можливі наслідки. Проаналізовано сучасні тенденції в освітній міграції в транскордонному просторі України і ЄС та втрати регіональної економіки нашої держави від масового виїзду абітурієнтів з метою навчання за кордон. Запропоновано способи запобігання втрат від міграційних освітніх процесів у транскордонному просторі. 
інтеграція, транскордонний простір, регіональні освітні системи Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.9:332.135:[330.526.39:334.772]
Пелещак І. О. Механізми інтернаціоналізації для підтримки бізнесу і благодійності / І. О. Пелещак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 349-364.


В даній статті наводиться розгляд інформації в контексті механізмів інтернаціоналізації, в т. ч. міжрегіонального і транскордонного співробітництва, про нові знання, методи і техніки пошуку інноваційних ідей; розглядаються можливості, які приносить процес інтернаціоналізації для підтримки розвитку бізнесу; звертається увага на можливості інтернаціоналізації для підтримки розвитку благодійності. 
інтернаціоналізація, освіта, наука, державна влада, бізнес, сімейний бізнес, малий і середній бізнес, транскордонне і міжрегіональне співробітництво, пошук інноваційних ідей, благодійність, транскордонні благодійні пожертвування, транснаціональні надання пожертвувань Репозитарій ІРД НАНУ УДК 378.046.4
Деркач К. І. Механізми взаємодії в процесі навчання та підготовки кадрів транскордонного співробітництва: практика ЄС та України / К. І. Деркач // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 365-373.

Літер.: 9


Навчання є одним з основних інструментів при побудові ефективної системи кадрового забезпечення транскордонного співробітництва. У статті проаналізовано проекти навчання та підвищення кваліфікації кадрів, задіяних у транскордонному співробітництві, що здійснювалися у межах програм європейської інтеграції в ЄС та в Україні. Такий аналіз дасть змогу в майбутньому розробити наближену до практики систему освітнього забезпечення ТКС. 
транскордонне співробітництво, освітні програми для транскордонних професій, EVROMOT, Кластер підвищення кваліфікації, Школа транскордонного співробітництва Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332:331.107.5(094.2)
Цісінська О. Б. Транскордонна партнерська мережа інституцій бізнесу, влади та громадського сектору регіону / О. Б. Цісінська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 374-382.

Літер.: 4


У даній статті охарактеризовано діяльність транскордонної партнерської мережі інституцій бізнесу, влади та громадського сектору регіону. Визначено об’єкти транскордонної партнерської мережі. Виділено важливі чинники формування транскордонної партнерської мережі. Окреслено основні завдання щодо поглиблення взаємодії в рамках транскордонної партнерської мережі. 
транскордонна партнерська мережа, об’єкти транскордонної партнерської мережі, напрямки діяльності транскордонної партнерської мережі Репозитарій ІРД НАНУ УДК 327.7
Кравчук І. П. Концептуальні основи формування мережевої економіки в умовах регіонального співробітництва / І. П. Кравчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 383-390.

Літер.: 7


В статті характеризуються ключові напрямки та цілі регіонального співробітництва в умовах формування та поширення інформаційного суспільства. Проаналізовано програми співпраці ЄС, що спрямовані на становлення та розвиток інфраструктури мережевої економіки. Акцентується увага на можливостях використання інноваційних мереж через впровадження програми трансєвразійської мережі (TEIN). 
регіон, мережева економіка, міжнародне співробітництво, інформаційні технології Репозитарій ІРД НАНУ УДК 330.556.63(477.8)
Ключник Л. В. Формування доходів домашніх господарств у Карпатському регіоні: стан та шляхи удосконалення / Л. В. Ключник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 391-398.

Літер.: 8


У статті досліджено процеси формування сукупних ресурсів домашніх господарств в Україні та її регіонах. На основі проведеного аналізу показників доходів домогосподарств в областях Карпатського регіону, запропоновано ряд заходів для підвищення добробуту населення. 
домашні господарства, сукупні ресурси домашніх господарств, доходи домашніх господарств, грошові перекази, тіньові доходи Репозитарій ІРД НАНУ УДК 339.92:332.1
Сидорук М. В. Перспективи змін механізмів підтримки транскордонного співробітництва в рамках Європейської політики сусідства впродовж 2014-2020 рр. / М. В. Сидорук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 399-406.

Літер.: 6


У статті проаналізовано перспективні аспекти змін механізмів підтримки транскордонного співробітництва, що покликані стимулювати розвиток двосторонніх взаємовідносин Україна-ЄС у межах фінансової ініціативи Європейської Політики Сусідства впродовж 2014-2020 рр. Розкрита концепція фінансування програмних періодів Європейської політики сусідства та охарактеризовано основні принципи реалізації зовнішніх ініціатив ЄС. Окреслено головні інструменти впровадження Європейської політики сусідства та перспективи їх фінансування впродовж чергового програмного періоду. 
Європейський Союз, Європейська політика сусідства, Європейський інструмент сусідства і партнерства, Європейський інструмент сусідства Репозитарій ІРД НАНУ УДК 329(477)
Слюсаренко В. Є. Формування інституту партнерства держави бізнесу і третього сектору та його вплив на розвиток транскордонного співробітництва / В. Є. Слюсаренко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 407-415.

Літер.: 3


У статті зроблені спроби проаналізувати існуючі партнерські відносини між державою – бізнесом – «третім сектором», визначити існуючі проблеми пов’язані з розвитком транскордонних територій та можливий вплив на їх розвиток інституту міжсекторного партнерства. 
партнерство, міжсекторне партнерство, транскордонні території Репозитарій ІРД НАНУ УДК 332.14:711.451
Щеглюк С. Д. Метрополійні мережі ЄС: механізми співробітництва та можливості інтеграції для вітчизняних метрополій / С. Д. Щеглюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 416-423.

Літер.: 11


У статті розкрито особливості міжмуніципального співробітництва міст-метрополій, виявлено мету співробітництва в умовах загострення конкуренції за трудові, інвестиційні, фінансові ресурси. Висвітлено основні елементи механізму інтеграції метрополій у мережі. Окреслено можливості використання зарубіжного досвіду для інтеграції вітчизняних регіональних метрополій до європейської урбаністичної мережі. 
метрополійні мережі, регіональна метрополія, механізм співробітництва Репозитарій ІРД НАНУ УДК [332.122:911.375]:339.9
Федоришин О. З. Роль міста в процесах взаємодії у транскордонному просторі / О. З. Федоришин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2013. – Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. – С. 424-438.

Літер.: 29


В статті узагальнено концептуальні підходи дослідження міста: місто як ремісничий виріб; місто як соціотехнічна система; місто як функціонально структурований простір - система зон життєдіяльності; місто як семіотична система; місто як міфологічний конструкт; місто як ідеологічний проект соціальних відносин; місто як інженерна конструкція; місто як ціннісно - раціональний проект; місто як соціокультурний проект; місто як віртуальний проект; місто як композиція життєвих світів городян або динамічна система топосів; місто як синергетична система. Запропоновано моделі розвитку міст в транскордонному просторі. 
концепції міста, моделі міста, управління містом Файл Adobe Reader Автори збірника // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / Інститут регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. В. С. Кравців. - Львів, 2013. - Вип. 4(102). Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. - С. 439-444.


Веб-майстер П. Попадюк