УДК 338.48(477)
Бошота Н. В. Перспективи кластерної моделі розвитку підприємств туризму в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 6(128). С. 191-194. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2017.06.194_u.

Літер.: 12


Стаття присвячена дослідженню питанням удосконалення організації туристичної діяльності на базі регіону. Обґрунтовано переваги для розвитку туристичної сфери від створення кластерної моделі. Доводиться необхідність застосування моделі стратегічного управління розвитком туризму у рамках кластерного підходу. 
туризм, туристична галузь, стратегічне управління, кластерний підхід, туристичний кластер