Journal
УКР   ENG
Socio-Economic Problems
of the Modern Period of Ukraine
   Andrusyshyn Nataliya IvanivnaAndrusyshyn Nataliya Ivanivna

Ph.D. of Economics

Senior Researcher of the Department of problems of social and humanitarian development of the regions of the Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine

Contacts: andnat@ukr.net, andnat@rambler.ru, (066)115-4126

Webpages:CoauthorsKnyazyev Svyatoslav Ihorovych

Sadova Ulyana YaroslavivnaCitationsSadova, U. Ya., Ryndzak, O. T., & Andrusyshyn, N. I. (2016). Aktual’ni problemy zaynyatosti vnutrishn’o peremishchenykh osib: rehional’nyy aspekt [Actual problems of employment of internally displaced persons: Regional aspect]. Demohrafiya ta sotsial’na ekonomika – Demography and Social Economy, 3(28), 171-175. [in Ukrainian]. {sep2018.03.088.010}

Sadova, U. Ya., Andrusyshyn, N. I., Ryndzak, O. T., & Bidak, V. Ya. (Eds.). (2015). Intehratsiya mihrantiv u pryymayuchyy sotsium: sotsiokul’turolohichni aspekty modernizatsiynoho rozvytku rehionu [Integration of migrants into the receiving society: socio-cultural aspects of the modernization of the region]. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian]. {sep2018.03.088.012}

Sadova, U. Ya., Oliskevych, M. O., Ryndzak, O. T., & Andrusyshyn, N. I. (Eds.). (2015). Monitorynh sotsiokul’turnykh vyyaviv mihratsiyi v umovakh yevrointehratsiynykh protsesiv Ukrayiny: rehional’nyy aspekt [Monitoring of socio-cultural phenomena of migration in the conditions of European integration processes of Ukraine: regional aspect] (Methodical recommendations). Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine. [in Ukrainian]. {sep2018.03.088.016}


Веб-майстер П. Попадюк