Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Амоша Олександр ІвановичАмоша Олександр Іванович

доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України

директор, Інститут економіки промисловості НАН України

Контакти: admin@econindustry.org, amocha@nas.gov.ua, economy_2008@ukr.net

Сторінки:ЦитуванняПромисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: науково-аналітична доповідь / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, А.І. Землянкін, Л.О. Збаразська, Ю.М. Харазішвілі та ін.;, Інститут економіки промисловості НАН України. – Київ, 2017. – 120 с. – Режим доступу: http://iep.com.ua/publ/informacijni_resursi/naukovi_dopovidi/promislovist_ukrajini_2016_stan_ta_perspektivi_rozvitku/2-1-0-95. {sep2017.06.042.002}

Амоша О. І., Булєєв І. П., Землянкін А. І., Збаразська Л. О., Харазішвілі Ю. М. та ін. Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку (науково-аналітична доповідь) / Інститут економіки промисловості НАН України. Київ, 2017. 120 с. Режим доступу: http://iep.com.ua/publ/informacijni_resursi/naukovi_dopovidi/promislovist_ukrajini_2016_stan_ta_perspektivi_rozvitku/2-1-0-95 {sep2018.01.003.001}

Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук. аналіт. доповідь / О. І. Амоша, В. П. Вишневський (ред.), Л. О. Збаразська та ін. ; Ін-т економіки пром-сті НАН України. Донецьк, 2014. 200 с. {sep2018.01.028.006}

Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп. / О. І. Амоша, І. П. Булєєв, А. І. Землянкін, Л. О. Збаразська, Ю. М. Харазішвілі та ін.; Інститут економіки промисловості НАН України. Київ, 2017. 120 с. {sep2018.03.022.006}

Амоша О. І., Аптекар С. С., Білопольський М. Г., Юрій С. І., Мельник А. Ф. та ін. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / ІЕП НАН України, ТНЕУ. Тернопіль: Економічна думка. 2011. 848 с. {sep2018.04.003.016}

Амоша О. І., Стариченко Л. Л., Череватський Д. Ю. Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості України: наук. доп. / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Донецьк, 2013. 44 с. {sep2019.01.003.004}

Амоша О. І., Булєєв І. П., Землянкін А. І., Збаразська Л. О., Харазішвілі Ю. М. та ін. Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: науково-аналітична доповідь / Інститут економіки промисловості НАН України. Київ, 2017. 120 с. URL: http://iep.com.ua/publ/informacijni_resursi/naukovi_dopovidi/promislovist_ukrajini_2016_stan_ta_perspektivi_rozvitku/2-1-0-95 {sep2019.02.007.005}

Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління: монографія / О. І. Амоша, Ю. М. Харазішвілі, В. І. Ляшенко та ін. Київ: Інститут економіки промисловості НАН України, 2018. 300 с. URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/mono_2018_amosha_kharazishvili_liashenko_compressed.pdf {sep2019.04.051.001}

Амоша О. І., Шевцова Г. З., Швець Н. В. Передумови смарт-спеціалізації Донецько-Придніпровського макрорегіону на основі розвитку хімічного виробництва. Економіка промисловості. 2019. № 3(87). С. 5-33. DOI: http://doi.org/10.15407/econindustry2019.03.005 {sep2021.01.053.008}

Амоша О. І., Булєєв І. П., Землянкін А. І., Збаразська Л. О., Харазішвілі Ю. М. та ін. Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: науково-аналітична доповідь / Інститут економіки промисловості НАН України. Київ, 2017. 120 с. URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2017/Dopovid_2017.pdf {sep2022.03.047.003}

Амоша О. І., Саломатіна Л. М., Передерій С. Л. Розвиток електронної промисловості України на інноваційній основі: монографія / Ін-т економіки пром-сті НАН України. Київ, 2014. 254 с. {sep2022.06.003.020}

Амоша О. І., Саломатіна Л. М. Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи. Економіка України. 2017. № 3. С. 20-34. {sep2023.01.012.001}


Веб-майстер П. Попадюк