Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Кравців Василь СтепановичКравців Василь Степанович

доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

директор, завідувач відділу регіональної екологічної політики та природокористування, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: kravciv@ukr.net, (032)270-7168

Сторінки:ЦитуванняРозвиток транскордонного співробітництва: науково-аналітична доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; ред. В. С. Кравців. - Львів, 2016. - 125 с. {sep2017.06.063.008}

Розвиток транскордонного співробітництва. Прикордонні території в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною і ЄС : науково-аналітична доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» / ред. В. С. Кравців. – Львів, 2017. – 89 с. {sep2017.06.072.014}

Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні 2017: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації: наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців ; наук. координатор І. З. Сторонянська. Львів, 2017. 120 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {sep2018.01.039.003}

Шульц С. Л. Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців. Львів, 2016. 264 с. {sep2018.01.039.019}

Адміністративно-територіальний устрій України 2016: методологічні основи та практика реформування: монографія / Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України; наук. ред. В. С. Кравців. Львів, 2016. 264 с. {sep2018.01.098.006}

Кравців В. С. (ред.). Розвиток транскордонного співробітництва 2017: науково-аналітична доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2017. 89 с. {sep2018.01.109.003}

Кравців В. С., Жук П. В. Концептуальні засади розробки та реалізації державної програми сталого розвитку Українських Карпат. Економіка України. 2013. № 1. С. 4-11. {sep2018.03.027.003}

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах / Інститут регіональних досліджень НАН України. Т. 3. Промисловий потенціал / ред.: В. С. Кравців, С. Л. Шульц. Львів, 2013. 292 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {sep2018.03.037.007}

Кравців В. С. (ред.). Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: Виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ: наукова доповідь / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2018. 159 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {sep2018.03.088.004}

Кравців В. С., Жук П. В. Концептуальні засади розробки та реалізації державної програми сталого розвитку Українських Карпат. Економіка України. 2013. № 1. С. 4-11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2013_1_2 {sep2018.04.058.001}

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія: у 8 томах / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ІРД НАН України, 2013. Том 5. Малі міста / відп. ред. Л. Т. Шевчук. 284 с. {sep2018.04.068.006}

Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. В. С. Кравців, Львів, 2016. 264 с. {sep2018.04.102.005}

Кравців В. С., Сторонянська І. З., Жук П. В. Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності. Економіка України. 2017. №1. С. 41-51. {sep2018.04.125.013}

Кравців В. С., Колодійчук І. А. Методологічні особливості розробки регіональних стратегій розвитку. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2004. Вип. 1. С. 138-142. {sep2020.03.009.005}

Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред.: В. С. Кравців, І. З. Сторонянська. Львів, 2020. 531 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200001.pdf {sep2020.03.032.001}

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія: у 8 томах / наук. ред. В. С. Кравців. Т. 5. Фінансовий потенціал / відп. ред. І. З. Сторонянська. Львів: ІРД НАН України, 2013. 300 с. {sep2020.06.032.001}

Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: Виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ: наукова доповідь / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2018. 157 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180701.pdf {sep2020.06.044.012}

Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія / ред. В. С. Кравців. Львів: ІРД НАНУ, 2016. 264 с. {sep2021.01.010.007}

Територiальний розвиток та регiональна полiтика в Українi: наукова доповідь / наук. ред. В. С. Кравцiв. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень iменi М. I. Долiшнього НАН України», 2016. 218 c. {sep2021.01.010.009}

Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2016. 264 с. {sep2021.02.009.010}

Кравців В. Регіональний розвиток України: сучасні виклики та завдання економічної науки. Інституційний репозитарій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: сайт. 2010. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/18386/12-15.pdf?sequence=1 {sep2021.02.042.004}

Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: монографія / наук. ред. В. С. Кравців, І. З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2020. 531 с. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200001.pdf {sep2021.02.042.008}

Кравців В. С., Жук П. В. Екологічне оподаткування в Україні у європейському вимірі. Фінанси України. 2020. № 6. С. 8-24. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2020.06.008 {sep2021.04.022.014}

Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування: монографія / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2016. 264 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). {sep2021.05.020.009}

Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ / наук. ред. В. С. Кравців. Львів: ІРД НАН України, 2018. 157 с. {sep2022.02.015.008}

Кравців В. С., Сторонянська І. З., Жук П. В. Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності. Економіка України. 2017. № 1. С. 41-51. {sep2023.01.012.008}

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія у 8 томах / відп. ред. В. С. Кравців. Том 1. Екологічна безпека та природно-ресурсний потенціал. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2013. 336 с. {sep2023.01.048.001}


Веб-майстер П. Попадюк