Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Лібанова Елла МарленівнаЛібанова Елла Марленівна

доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Заслужений економіст України

директор, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Сторінки:ЦитуванняЛібанова Е. М. (ред.), Горбулін В. П., Пирожков С. І. та ін. Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі: національна доповідь. К.: НАН України, 2015. 363 с. URL: http://www.idss.org.ua/monografii/2016_dopov_Donbas.pdf {sep2018.03.088.001}

Лібанова Е. М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки. Демографія та соціальна економіка. 2018. №2(33). С. 11-27. URL: https://doi.org/10.15407/dse2018.02 {sep2018.05.092.004}

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / ред.: Е. М. Лібанова, М. А. Хвесик. К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с. {sep2019.04.024.001}

Лібанова Е. М. Надмірна соціально неприйнятна нерівність: головний виклик для українського суспільства. Вісник Національної академії наук України. 2017. № 5. С. 22-25. {sep2019.05.033.002}

Лібанова Е. М. Гуманізм, суспільна інтеграція та соціальний розвиток. Демографія та соціальна економіка. 2010. № 2. С. 3-15. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2010.02.003. {sep2019.06.026.010}

Лібанова Е. М., Гладун О. М., Лісогор Л. С. та ін. Вимірювання якості життя в Україні: аналіт. доп. К., 2013. 51 с. {sep2020.02.055.011}

Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції: монографія / ред. Е. М. Лібанова. У 2-х томах. Т. 2. К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. 436 с. {sep2020.02.055.014}

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / ред.: Е. М. Лібанова, М. А. Хвесик. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с. {sep2020.03.009.002}

Лібанова Е. М. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2. С. 11-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2018_2_3 {sep2020.03.026.003}

Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. С. І. Пирожков, Ю. П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. К.: НАН України, 2017. 336 с. {sep2020.06.003.007}

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / ред.: Е. М. Лібанова, М. А. Хвесик. К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с. {sep2022.01.003.004}

Людський розвиток в Україні: пріоритети розвитку сільських поселень у контексті децентралізації управління / ред. Е. М. Лібанова; відп. за вип. О. В. Макарова, Т. А. Заяць; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Київ: Академперіодика, 2020. 354 с. {sep2022.01.010.001}

Людський розвиток в Україні. Пріоритети національної політики мінімізації асиметрії українського ринку праці / ред. Е. М. Лібанова; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Київ: Академперіодика, 2021. 210 с. {sep2022.06.048.017}

Людський розвиток в Україні: пріоритети розвитку сільських поселень у контексті децентралізації управління / ред. Е. М. Лібанова; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Київ: Академперіодика, 2020. 354 с. DOI: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.412.354 {sep2022.06.048.019}

Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. / ред. Е. М. Лібанова. К.: Український центр соціальних реформ, 2006. 138 с. URL: http://db.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/analis/index.asp {sep2022.06.048.027}


Веб-майстер П. Попадюк