Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Таран-Лала (Лала) Олена МиколаївнаТаран-Лала (Лала) Олена Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Контакти: elenalala1704@gmail.com

Сторінки:ПублікаціїУДК 005.51:334.735(477); JEL C51, H11, O11, P47, P52
Таран-Лала О. М. Імітаційна модель розвитку споживчої кооперації України на основі узгодження її інтересів та держави. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 4(132). С. 10-16. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.04.016_u.

Літер.: 13


У статті визначено аспекти концептуально-методологічного характеру і прикладних розробок щодо побудови імітаційної моделі розвитку споживчої кооперації у структурі національної економіки. Проведено ґрунтовне прогнозування рівнів функціонування споживчої кооперації у структурі національної економіки за умови ефективної взаємодії з параметром «Державна політика» та використання визначених можливостей, запобігання проблемам, що перешкоджають розвитку споживчої кооперації. Обґрунтовано, що запропонована розроблена модель є, з одного боку, методичною основою для прогнозування розвитку споживчої кооперації України у структурі національної економіки, а з другого – практичним інструментом, який ґрунтований на системному аналізі проблеми, всебічно враховує та використовує всі чинники-обмеження розвитку споживчої кооперації України. 
імітаційна модель, функціонування, розвиток, споживча кооперація, параметри системи, сценарії, метод аналізу ієрархій, аналітичне стратегічне планування УДК 334.735(477); JEL C13, C52, C82, H00, O10, P40
Таран-Лала О. М. Особливості надійності розвитку споживчої кооперації України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 10-14. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.014_u.

Літер.: 9


В статті визначено аспекти концептуально-методологічного характеру і прикладних розробок по визначенні особливостей надійності розвитку споживчої кооперації України. Удосконалено методологічний підхід до визначення особливостей надійності розвитку окремих суб’єктів споживчої кооперації та відбито їх місце в розвитку національної економіки. Визначено перелік критеріїв надійності розвитку споживчої кооперації України. Сформовано перелік соціально-економічних індикаторів, використовуваний при визначенні особливостей надійного розвитку споживчої кооперації України. Систематизовано базові орієнтири надійності розвитку споживчої кооперації України. Побудовано блок-схему структури споживчої кооперації України за регіонами при умові надійності її розвитку. 
надійність розвитку, споживча кооперація, критерії надійності розвитку, індикатори надійності розвитку, базові орієнтири надійності розвитку, економічна надійність розвитку, соціальна надійність розвитку ЦитуванняТаран-Лала О. М. Проблеми функціонування споживчої кооперації як соціально-економічної системи в нових економічних умовах. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. № 1(1) (47). С. 152-158. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(1)__26 {sep2018.03.010.007}

Таран-Лала О. М. Оцінка надійності споживчої кооперації України як соціально-економічної системи в структурі національної економіки. Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. Науки: економіка, політологія, історія. 2016. № 5 (237). С. 156-183. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_5_16 {sep2018.03.010.008}

Таран-Лала О. М. Проблеми функціонування споживчої кооперації як соціально-економічної системи в нових економічних умовах. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1(1). С. 152-158. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1%281%29__26 {sep2018.04.010.010}

Таран-Лала О. М. Оцінка надійності споживчої кооперації України як соціально-економічної системи в структурі національної економіки. Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. Науки: економіка, політологія, історія. 2016. № 5(237). С. 156-183. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_5_16 {sep2018.04.010.011}

Таран-Лала О. М. Комплекс сценаріїв ефективного функціонування споживчої кооперації Україні в структурі національної економіки. Вісник соціально-економічних досліджень. 2016. № 1(60). С. 86-99. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5528 {sep2018.04.010.012}

Taran-Lala O. M. Conceptual Model Construction of Complex Scenarios. Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 121 р. URL: https://www.amazon.com/Conceptual-Model-Construction-Complex-Scenarios/dp/6202066210 {sep2018.04.010.013}

Таран-Лала О. М. Функціонування соціально-економічних систем: теорія та практика: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2016. 332 с. {sep2019.02.020.007}


Веб-майстер П. Попадюк