Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Жук Петро ВолодимировичЖук Петро Володимирович

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник відділу регіональної екологічної політики та природокористування, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Контакти: pzhuk@ukr.net, (032)270-7037

Сторінки:СпівавториДалик Володимир ПетровичПублікаціїУДК 338.48:332.1; JEL B40, L83, O18
Жук П. В. Оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіону: наукові підходи. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 4(156). С. 22-28. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-4-4.

Літер.: 21


Звернуто увагу на практично повсюдну присутність туристично-рекреаційної сфери як однієї з пріоритетних цілей у стратегіях розвитку регіонів України в умовах недостатності інструментарію з оцінювання її конкурентоспроможності. Розглянуто місце України за індексом конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму в рейтингу країн за 2019 р., опублікованому Світовим економічним форумом,. Досліджено питання методології та методичних прийомів оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіону. Здійснено аналіз пропонованих трактувань поняття конкурентоспроможності стосовно туристично-рекреаційної сфери та її регіональних систем. Вказано на доцільність інтегрування понять галузевої та регіональної конкурентоспроможності під час її оцінювання на рівні регіону. Розглянуто наукові напрацювання щодо оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери країн і регіонів, зокрема методологічні основи й методичні прийоми визначення індексу конкурентоспроможності країн у сфері подорожей та туризму (The Travel & Tourism Competitiveness Index, TTCI). Зазначено можливість використання їх для оцінювання конкурентоспроможності туристично-рекреаційної сфери регіонів України з корегуванням індикаторів оціночних показників з огляду на особливості вітчизняної системи статистики та прагнення мінімізувати суб’єктивність оцінювання. 
конкурентоспроможність, туристично-рекреаційна сфера, регіон, оцінювання, методи, показники Жук П. В. Відходи сільського господарства в Україні: обсяги утворення та питання рециклінгу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2022. Вип. 3(155). С. 21-28. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2022-3-4.УДК 336.027:504.06; JEL H23, O23, Q28
Жук П. В. Шляхи екологічної трансформації системи оподаткування в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2021. Вип. 5(151). С. 20-28. DOI: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2021-5-3.

Літер.: 15


За результатами оцінювання європейського досвіду реалізації принципу «забруднювач платить» здійснено обґрунтування підходів до вдосконалення механізмів економіко-екологічного регулювання в Україні в сучасних управлінських умовах з акцентуванням на інструментах оподаткування. Запропоновано шляхи екологізації вітчизняної системи оподаткування зі збільшенням до європейського рівня частки екологічного податку в загальній сумі податкових надходжень за одночасного зменшення податкового навантаження за іншими видами податку для уникнення загального зростання податкового навантаження на суб’єктів господарювання. Запропонована схема екологічної трансформації системи оподаткування в Україні передбачає збільшення частки екологічних податків і доведення її до 6% податкових надходжень з одночасним зменшенням на відповідну суму податку на прибуток підприємств. Її реалізація дозволить збільшити надходження екологічного податку більше як у 10 разів, забезпечуючи екостимулюючу роль податків. Також обґрунтовано пропорції розподілу надходжень екологічного податку між загальним і спеціальним фондами бюджетів з поступовим збільшенням частки надходжень до спеціальних цільових природоохоронних фондів. 
екологічна безпека, економічне регулювання, система оподаткування, екологічна трансформація, екологічний податок УДК 332.02:332.1; JEL
Жук П. В. Актуальні завдання політики соціально-економічного розвитку гірських територій в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 3(131). С. 27-31. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.03.031_u.

Літер.: 9


Розглянуто проблематику вдосконалення політики соціально-економічного розвитку гірських територій в Україні. Зазначено важливість підвищення їх економічної конкурентоспроможності та створення нових робочих місць для запобігання депопуляції гір. Наведено дані про диференціацію розташування гірських населених пунктів України за висотами над рівнем моря. Запропоновано механізми зовнішньої підтримки економічного розвитку та стимулювання інвестиційної діяльності щодо гірських територій. 
гірські території, гірська політика, підтримка економічного розвитку, стимулювання інвестиційної діяльності УДК 339.9+338.2; JEL Н56
Далик В. П., Жук П. В. Перспективи розвитку підприємництва у сільській територіальній громаді в контексті реформи децентралізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 98-103. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.103_u.

Літер.: 7


Досліджено основні результати вітчизняної реформи децентралізації у фінансово-бюджетній сфері. Зроблено висновок щодо недосконалості встановлених підходів до формування сільських об’єднаних територіальних громад й потреби перегляду діючих механізмів бюджетного вирівнювання та пошуку резервів наповнення місцевих бюджетів. У цьому контексті на прикладі можливостей створення Дунаївської об’єднаної територіальної громади у Перемишлянському районі Львівської області розглянуто напрями реалізації економічного потенціалу громади через розвиток підприємництва. 
реформа децентралізації, об’єднані територіальні громади, сільські території, бюджетне вирівнювання, фінансова спроможність, підприємництво ЦитуванняКравців В. С., Жук П. В. Концептуальні засади розробки та реалізації державної програми сталого розвитку Українських Карпат. Економіка України. 2013. № 1. С. 4-11. {sep2018.03.027.003}

Кравців В. С., Жук П. В. Концептуальні засади розробки та реалізації державної програми сталого розвитку Українських Карпат. Економіка України. 2013. № 1. С. 4-11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2013_1_2 {sep2018.04.058.001}

Жук П. В., Сірик З. О. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. №2(84). С. 16-22. {sep2018.04.125.010}

Жук П. В. Актуальні завдання та шляхи реформування адміністративно-територіального устрою в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 1 (111). С. 20-25. {sep2018.04.125.011}

Кравців В. С., Сторонянська І. З., Жук П. В. Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності. Економіка України. 2017. №1. С. 41-51. {sep2018.04.125.013}

Жук П. В., Почтарук І. С. Реструктуризація вугільної промисловості Західного регіону України у контексті світового досвіду. Регіональна економіка. 2015. № 1(75). С. 167-175. {sep2019.01.003.014}

Жук П. В. Природно-ресурсний потенціал та природний капітал у парадигмі сталого розвитку Карпатського регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Випуск 5(103). С. 48-57. {sep2019.03.003.010}

Сірик З. О., Жук П. В. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 16-22. {sep2020.01.010.025}

Сірик З. О., Жук П. В. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017 № 2. С. 16-22. {sep2020.02.046.004}

Жук П. В., Сірик З. В. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 16-22. {sep2020.03.032.007}

Кравців В. С., Жук П. В. Екологічне оподаткування в Україні у європейському вимірі. Фінанси України. 2020. № 6. С. 8-24. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2020.06.008 {sep2021.04.022.014}

Жук П. В. Туристично-рекреаційна сфера регіону як об’єкт дослідження конкурентоспроможності. Регіональна економіка. 2022. № 2(104). С. 17-24. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-2 {sep2022.05.038.002}

Кравців В. С., Сторонянська І. З., Жук П. В. Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності. Економіка України. 2017. № 1. С. 41-51. {sep2023.01.012.008}

Жук П. В. Туристично-рекреаційна сфера регіону як об’єкт дослідження конкуренто­спроможності. Регіональна економіка. 2022. № 2(104). С. 17-24. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-2 {sep2023.01.048.003}


Веб-майстер П. Попадюк