Головна
Новини
Про Інститут
Структура Інституту
Наукові кадри
Публікації
Історія
Конференції
Cпівпраця
Журнал "Регіональна Економіка"
Посилання

79026, м. Львів, вул.Козельницька, 4. Тел.+38(032)270-71-68. Факс 270-70-58, irr@mail.lviv.ua

Вебмайстер © Петро Попадюк

Про публікації
Електронні публікації
Список видань
Пошук у бібліотеці


Публікації в електронному вигляді:

Жук П. В. Методичні рекомендації з моделювання територіальних громад базового рівня (міських, селищних, сільських) / П. В. Жук ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2015. – 19 с. Нове !!!


Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. редактор В. С. Кравців. – Львів, 2015. – 246 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). Нове !!!

Проаналізовано стан, сучасні тенденції та окреслено проблеми розвитку економіки регіонів України. Досліджено особливості формування та використання фінансово-кредитного потенціалу українських регіонів та специфіку урбанізаційних процесів в системі просторового розвитку держави. Здійснено оцінку розвитку сільських територій та транскордонного співробітництва України. Розкрито суть, визначено завдання та проведено аналіз сучасної регіональної екологічної політики. Визначено стратегічні пріоритети модернізації регіональної політики та територіального розвитку в Україні.

Для керівників органів державної та регіональної влади, органів місцевого самоврядування, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів.


Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Львівщини : проблеми та напрями підвищення ефективності /науково-аналітична доповідь [І.З.Сторонянська, М.А.Козоріз, С.А.Давимука, Г.В. Возняк та ін.]; НАН України Інститут регіональних досліджень; за ред.. д.е.н., проф. І.З. Сторонянської. – Львів, 2013. – 93с.

МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2012 РІК: науково-аналітичне видання / НАН України. Інститут регіональних досліджень; За наук. ред. д.е.н., проф. Сторонянської І. З. – Львів, 2013. – 300 с.

Використовуйте Adobe Acrobat Reader, щоб прочитати файлРозвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. – Львів, 2012. – 216 с.

Використовуйте Adobe Acrobat Reader, щоб прочитати файлКонцептуальні засади інноваційного розвитку сільських територій у посткризовий період: на прикладі Карпатського регіону України: наукова доповідь / За ред. В. В. Борщевського; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2012. – 57 с.

Використовуйте Adobe Acrobat Reader, щоб прочитати файлПроблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь / [В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. Є. Крупін, І. М. Куліш]; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [наук. ред. В. В. Борщевський]. – Львів, 2011. – 60 с.

Інститут регіональних досліджень НАН України у 2008 році: Інформаційне видання. – Львів, 2009. – 64 с.

Інститут регіональних досліджень НАН України у 2007 році: Інформаційне видання. – Львів, 2008. – 71 с.

Інститут регіональних досліджень НАН України у 2006 році: Інформаційне видання. – Львів, 2007. – 45 с.

Використовуйте Adobe Acrobat Reader, щоб прочитати файл Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі хх-ххі століть: нові пріоритети. К.: Наукова думка, 2006. Перших 19 сторінок, формат pdf, розмір 0,5 Мб.

Використовуйте Adobe Acrobat Reader, щоб прочитати файл Злупко С.М. Шлях до великої науки (про наукову діяльність академіка НАН України М.І. Долішнього). – Львів, 2005. – 160 с. формат pdf, розмір 2,6 Мб.

Використовуйте Adobe Acrobat Reader, щоб прочитати файл Інститут регіональних досліджень НАН України: Інформаційне видання. – Львів, 2004. – 126 с. формат pdf, розмір 1,6 Мб.

Використовуйте Adobe Acrobat Reader, щоб прочитати файл Провідні вчені Західного регіону України (Економіка та право). Довідкове видання / Ред.кол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2003. – 250 с. формат pdf, розмір 5,2 Мб.

Використовуйте Adobe Acrobat Reader, щоб прочитати файл Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми реалізації регіональної політики (Збірник наукових праць). Випуск 2 (XL) / HAH України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України M.І. Долішній. - Львів, 2003. Перших 36 сторінок. Формат pdf, розмір 0,8 Мб.

Використовуйте Adobe Acrobat Reader, щоб прочитати файл Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи (Збірник наукових праць). Випуск 3 (ХLVII) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній. Частина 1. – Львів, 2004. - 446 с. Перших 50 сторінок. Формат pdf, розмір 0,4 Мб.

Використовуйте Adobe Acrobat Reader, щоб прочитати файл Шевчук Л.Т. Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз. – Львів, 2003. – 489 с. Перших 70 сторінок. Формат pdf, розмір 0,9 Мб.

Використовуйте Adobe Acrobat Reader, щоб прочитати файл Долішній М.І., Паламарчук М.М., Паламарчук О.М., Шевчук Л.Т. Соціально-економічне районування України. Препр. НАН України, Інститут регіональних досліджень. Львів, 1997. – 50 с. Формат pdf, розмір 0,8 Мб.