Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2018.02.019

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 330.3:336:519.86; JEL C02, G21
Квасній М. М. Аналіз та особливості динаміки бюджету України в умовах трансформаційних змін. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 19-24. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.024_u.
Літер.: 10

АвториКвасній Марія (Мар’яна) Миколаївна

кандидат економічних наук

доцент кафедри економіки та інформаційних технологій, Львівський інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”

Контакти: kvasnijmary@gmail.com

Сторінки:

Анотація

Проаналізовано динаміку дохідної і витратної частин Державного бюджету України 2017 року на основі використання базисних і ланцюгових темпів росту та в порівнянні із2013-м(періодом до військових дій і реформ) та встановлено, що динаміка бюджету нелінійна із негладким характером – поперемінно то зростає, то спадає. Особливістю динаміки є зростання амплітуди коливань, зменшення періодів стабільності та значна незбалансованість показників у вересні та грудні. Аналіз структури дохідної частини Зведеного бюджету України показав її нестабільність, що свідчить про нестабільність податкової політики із перемінним використанням то податкових, то неподаткових важелів. На основі коефіцієнта покриття видатків доходами розраховано ефективність бюджетування і виявлено дисбаланси. Установлено зв’язок зміни структури і динаміки бюджету України із зміною макроекономічного середо вища. Діагностовано, що динаміки ВВП і дохідної частини бюджету перебувають у тісному зв’язку, а динаміки ланцюгового темпу росту середньої заробітної плати та індексу споживчих цін мають аналогічну тенденцію до динаміки ланцюгового темпу росту видатків. Оскільки динаміка джерел впливу мінлива та нелінійна за поведінкою і структурою, тому аналогічною є і динаміка бюджету України.

Ключові слова:

бюджет України, доходи, видатки, коефіцієнт покриття, темпи росту, структура, зовнішні впливи, нелінійна динаміка

Посилання

    
  1. Федосов В., Опарін В., Сафонова Л. та ін. Бюджетний менеджмент: підручник. Київ: КНЕУ, 2004. 864 с.
  2. Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2010. 544 с.
  3. Гладких Д. Особливості планування доходів та витрат бюджету. Вісник НБУ. 2012. № 1. С. 6–8.
  4. Шумпетер И. Теория экономического развития. Москва: Прогресс, 1982. 454 с.
  5. Квасній М. М. Економіко-математичне моделювання процесів взаємодії банківського і реального секторів економіки. Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції: монографія /за ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. Київ: УБС НБУ, 2010. С. 329–395.
  6. Державна казначейська служба України. Матеріали веб-порталу Державної казначейської служби України. URL: http://www.treasury.gov.ua
  7. Матеріали сайта Державної статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
  8. Euler M. Ansatzpunkte für eine Reform des Finanzierungssystems der Europäischen Union. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2005. S. 23–95; 157–303.


Веб-майстер П. Попадюк