Збірник наукових праць
УКР   ENG
Соціально-економічні проблеми
сучасного періоду України
   Збірник СЕПСПУ -- sep2018.02.025

Репозитарій ІРД НАНУ Репозитарій НБУВ УДК 336.71; JEL E44, G20, L10, N20
Прохоренко В. П. Методологія оцінювання економічної ефективності стратегії розвитку фінансового сектору. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(130). С. 25-30. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.02.030_u.
Літер.: 17

АвториПрохоренко Валерій Петрович

аспірант, Інститут банківських технологій та бізнесу, ДВНЗ «Університет банківської справи»

Контакти: vprokhor@icloud.com

Сторінки:

Анотація

В умовах реформування національної економіки України і реалізації багатьох заходів, спрямованих на євроінтеграцію, важливим завданням органів державного управління є забезпечення умов, у яких, з одного боку, національний ринок захищений від негативних зовнішніх впливів(міграція, фінансові кризи, відплив капіталу тощо), а з другого боку – готовий до викликів інноваційного характеру в усіх секторах економіки. За таких обставин актуальним є забезпечення науково обґрунтованого ухвалення рішень щодо формування та оцінювання стратегії розвитку фінансового сектору національної економіки, оскільки наслідки реалізації фінансової стратегії безпосередньо впливають на характер і динаміку розвитку реального сектору економіки. Зважаючи на це, і було проведене дослідження методології оцінювання економічної ефективності стратегії розвитку фінансового сектору. Зокрема: розглянуто контекст змістового і сутнісного наповнення економічних категорійних понять«ефективність», «результативність» та«ефективність стратегії». Наведено контекст трактування цих понять у тематичних викладах, використання в наукових дослідженнях. Узагальнено досвід використання систем оцінки фінансової стабільності фінансового сектору, які активно впроваджуються в багатьох країнах світу. Досліджено принципи і технології оцінювання економічної ефективності стратегії розвитку фінансового сектору. Проведено порівняльний аналіз технологій оцінювання стану фінансового сектору.

Ключові слова:

ефективність, ефективність стратегії, фінансовий сектор, оцінювання економічної ефективності, технології оцінювання

Посилання

  
 1. Луняков О. Релевантні фактори стабільності функціонування фінансового сектора. Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Вип. 1(8). С. 133–140. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13lovffs.pdf
 2. Березівський П. Ефективність виробництва і формування ринку продукції скотарства в Карпатському регіоні. Львів: Українські технології, 1998. 256 с.
 3. Fry Fred L., Stoner Charles R., Hattwick Richard E. Business: an integrated approach (2nd Ed.). New York: Irwin/McGraw-Hill, 2003.
 4. Drucker P. The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done (Harperbusiness Essentials). New York: Harper Collins, 1963.
 5. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент: учебник. 6-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 496 с.
 6. Мейер М. В. Оценка эффективности бизнеса. Что будет после Balanced Scorecard?: пер. с англ. Москва: Вершина, 2008.
 7. Негомедзянова Е. А., Зубкова А. Г. Формирование модели оценки экономической эффективности генерирующей компании. 2007. Режим доступа: http://www.jurnal.org/articles/2007/ekon43.html
 8. Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний): пер. с англ. Москва: Прогресс, 1986. 424 с.
 9. Бєлова І., Башлай С. Визначення фінансової стабільності України. Вісник Національного банку України. 2013. № 7. С. 25–31.
 10. Лук’яненко І. Г., Фарина О. І. Макрофінансова стабільність: моделі та методи оцінки: монографія. Київ: НаУКМА, 2016.188 с.
 11. Evens O., Leone A. M., Gill M., Hilbers P. Macroprudential Indicators of Financial System Soundness. Occasional Paper 192. 2000. P. 1–49.
 12. Van den End J. W. Indicator and boundaries of financial stability. Netherlands Central Bank, Research Department. DNB Working Papers 097. 2006.
 13. Sundararajan V., Enoch С., San Jos A., Hilbers P., Krueger R., Moretti M., Slack G. Financial Soundness Indicators: Analytical Aspects and Country Practices. Washington DC: International Monetary Fund, 2002. 120 p.
 14. NCUA Letter to Credit Unions: CAMELS Rating System. National Credit Union Administration. Alexandria: NCUA, 2003. 20 p.
 15. Čihák М. Stress Testing: A Review of key Concepts; CNB Internal Research and Policy Note. Praha: Czech National Bank, 2004. 34 p.
 16. Čihák M., Schaeck K. How well do aggregate prudential ratios identify banking system problems? Journal of Financial Stability. 2010. № 6 (3). P. 130–144.
 17. Svirydzenka K. Introducing a New Broad-based Index of Financial Development. IMF Working Paper: WP/16/5. Washington, 2016. 42 p.


Веб-майстер П. Попадюк